Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Kategoria: Prawo


Już to gdzieś widziałem, czyli plagiat architektoniczny

Spośród wszystkich naruszeń autorskich praw osobistych największe emocje zawsze wywołują s...

Twórca utworu architektonicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tw...

Prawo do integralności utworu architektonicznego

Problematyka związana z prawem do integralności utworu w wyjątkowo intensywny sposób uwido...

Legalizacja samowoli budowlanej

Procedura legalizacji samowoli budowlanej jest złożona i skomplikowana, jednakże postępowa...

Konsekwencje rozruchu obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W praktyce zdarza się, że wykonawca obiektu budowlanego, dokonuje tzw. rozruchu obiektu, b...

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce

Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do...

Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawie autorskim?

Sądu Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących praw autorskich dopuścił m...

Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego

Aspekty prawno - autorskie przy wykonywaniu prac projektowych są pierwszoplanową kwestią z...

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości to powód do zadowolenia, ale może się wiązać z ogra...

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Nowy moduł usprawni procesy decyzyjne dotyczące planowanych inwestycji. Produkt umożliwi j...

Zielone budownictwo wobec barier prawnych

Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie...

Użytkowanie wieczyste prawem własności

Użytkowanie wieczyste jest to oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej należącej głów...


Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera