Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Prawo


Już to gdzieś widziałem, czyli plagiat architektoniczny

Spośród wszystkich naruszeń autorskich praw osobistych największe emocje zawsze wywołują s...

Twórca utworu architektonicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tw...

Prawo do integralności utworu architektonicznego

Problematyka związana z prawem do integralności utworu w wyjątkowo intensywny sposób uwido...

Legalizacja samowoli budowlanej

Procedura legalizacji samowoli budowlanej jest złożona i skomplikowana, jednakże postępowa...

Konsekwencje rozruchu obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie

W praktyce zdarza się, że wykonawca obiektu budowlanego, dokonuje tzw. rozruchu obiektu, b...

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji o rozbiórce

Od wydanej przez organ administracyjny decyzji przysługuje stronie prawo odwołania się do...

Dzierżawa praw autorskich – nowe możliwości w prawie autorskim?

Sądu Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących praw autorskich dopuścił m...

Korzyści z pisemnej umowy o prace projektowe w zakresie Prawa Autorskiego

Aspekty prawno - autorskie przy wykonywaniu prac projektowych są pierwszoplanową kwestią z...

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości to powód do zadowolenia, ale może się wiązać z ogra...

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Nowy moduł usprawni procesy decyzyjne dotyczące planowanych inwestycji. Produkt umożliwi j...

Zielone budownictwo wobec barier prawnych

Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie...

Użytkowanie wieczyste prawem własności

Użytkowanie wieczyste jest to oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej należącej głów...


Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera