Konkurs Top Women in Real Estate - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs Top Women in Real Estate. Aktualizacja 2018 23.03.2018

 

Czas czytania: ~6 min


Konkurs Top Women in Real Estate to wspólna inicjatywa liderów rynku nieruchomości i kluczowych organizacji branżowych. Ma on za zadanie ocenić rolę i kompetencje kobiet w sektorze i nagrodzić najlepsze za osiągnięcia. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, organizator ogłasza utworzenie nowej kategorii: „Architecture & Design”.

 

Axy1rEh8YqtPqIhoQXnxyPDYZXmweTC1L8YpbuMJQvb0pivc0CmhPNsIkEqV_top-womanpng.png

Nieruchomości to jedna z najszybciej rozwijających się dziś branży w Polsce. Jest w niej coraz więcej kobiet, szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Wchodzą do sektora historycznie zdominowanego przez mężczyzn, bo oferują kompetencje odpowiadające dzisiejszym wymaganiom rynku – są elastyczne, ambitne, decyzyjne, a przy tym zyskują przewagę dzięki większej chęci dzielenia się wiedzą i wzajemnej pomocy.

 

Stąd narodził się pomysł wyróżnienia i wypromowania pań, które osiągają największe sukcesy biznesowe, a ich działania inspirują innych do przełamywania barier.

 

Organizator konkursu

Fundacja Międzynarodowy Instytut Innowacji i Rozwoju

 

Cele konkursu

1. wyłonienie i nagrodzenie kobiet, które w swojej działalności wyróżniają się szczególnym profesjonalizmem, umiejętnościami i zdolnościami oraz kobiet, które odniosły sukces w branży nieruchomości w 2017 r.

2. wyłonienie i wyróżnienie przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność szczególnie wspierają kobiety, ich rozwój oraz stwarzają warunki do ich rozwoju,

3. promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży,

4. wpieranie i promowanie przedsiębiorczości kobiet,

5. promocja i przybliżenie funkcjonowania rynku nieruchomości.

 

Uczestnicy konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć kobiety, które pracują w branży nieruchomości, niezależnie od formy prawnej wykonywania ich obowiązków oraz niezależnie od zajmowanego stanowiska (dalej: „Uczestniczki”), pod warunkiem dokonania zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

Kategorie i  kryteria oceny

1. Business Management, w której kryteria oceny to:

wdrożenie rozwiązań, które znacząco wpłynęły w minionym roku na przyspieszenie rozwoju firmy,

wzrost obrotów firmy (lub podlegającego sektora jej działalności) w 2017 r. o minimum 20%,

nowatorskie podejście do zarządzania projektami w sektorze real estate,

ponadprzeciętna przedsiębiorczość, poparta przykładami ciekawych rozwiązań wdrożonych w minionym roku,

aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych (np. własne projekty, prelekcje, panele),

umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku, przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

 

2. Innovator of the Year, , w której kryteria oceny to:

autorskie lub grupowe opracowanie innowacyjnego produktu/usługi,

zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia innowacji na rynku,

przykłady działania (symulacja działania, jeśli produkt niewdrożony) innowacyjnego rozwiązania w konkretnych sytuacjach biznesowych,

perspektywy wykorzystania podanej innowacji przez inne podmioty w branży i na rynku – działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży,

przykłady pozytywnego odbioru innowacji przez partnerów biznesowych lub klientów, np. wypowiedzi referencyjne.

 

3. Business Support, , w której kryteria oceny to:

minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku wspierającym operacje biznesowe (asystentka, sekretarka, menedżer biura, … ?? jakie inne),

wdrożenie nowatorskich metod pracy lub rozwiązań, usprawniających procesy biznesowe, np. w obszarach: pracy z dokumentacją, systemów,

współdzielenia wiedzy, koordynacji prac firmy, itp.

ponadprzeciętne zaangażowanie w realizację procesu biznesowego w roku 2017 r., które przyczyniło się do jego sukcesu,

odważne i profesjonalne korzystanie z narzędzi informatycznych i aplikacji wspierających procesy biznesowe,

posiadane certyfikaty i uprawnienia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania dokumentacją, zarządzania jakością, inne.

 

4.Commercial Sales, której kryteria oceny to:

wysoka wartość kontraktów zrealizowanych samodzielnie lub grupowo w 2017 r.

przykłady 1-3 najlepszych deali wypracowanych w roku 2017 r.

wielopłaszczyznowe pozytywne skutki wymienianych transakcji – korzyści dla rynku oraz poszczególnych grup kontrahentów; pozytywne skutki dla branży,

przyciągniecie poprzez realizowane transakcje atrakcyjnych inwestorów zagranicznych na polski rynek,

stworzenie potencjału dalszych inwestycji i rozwoju biznesowego poprzez zrealizowane kontrakty.

 

5. Residential Sales, w której kryteria oceny to:

bardzo wysoki współczynnik sprzedaży mieszkań w 2017 r.

innowacyjna strategia sprzedaży, stanowiąca benchmarking dla innych podmiotów z branży,

skuteczna, nowatorska kampania marketingowa, wykorzystująca nowe narzędzia i kanały komunikacji,

pozytywny wpływ wymienianych inwestycji na ożywienie (społeczne, ekonomiczne) danego segmentu/dzielnicy miasta,

pozytywne opinie rynku/klientów/mediów na temat wymienianych inwestycji.

 

6. Pro-women company, w której kryteria oceny to :

zatrudnianie minimum 40% kobiet, z czego tyle samo na stanowiskach menadżerskich,

umożliwianie stałego rozwoju i zdobywania nowych uprawnień,

przynależność przedstawicielek firmy do kobiecych stowarzyszeń,

system wspierania matek w pracy typu nienormowany czas pracy lub możliwość pracy zdalnej,

aktywne uczestnictwo w akcjach społecznych i organizacja działań, mających na celu integrację z przedstawicielami branży,

prowadzenie biznesu opartego o szacunek dla pracowników i wspieranie ich osobistego rozwoju.

 

7. Activities for green building, w której kryteria oceny to:

propagowanie idei zrównoważonego budownictwa,

aktywny udział w konferencjach branżowych i panelach dyskusyjnych, dotyczących tematyki zrównoważonego budownictwa,

członkostwo w organizacjach, działających na rzecz zrównoważonego budownictwa,

realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych,

zdobywanie nowych uprawnień typu asesor, accredited professional, authority,

wdrażanie nowych rozwiązań, udział w tworzeniu metodyki do realizacji usług,

aktywna współpraca z inwestorami celem zwiększania udziału w rynku inwestycji wybudowanych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa.

 

8. Female Journalist of Real Estate, w której kryteria oceny to:

wysokie czytelnictwo artykułów oraz imponująca liczba publikacji z zakresu nieruchomości w roku 2017 r.

zaangażowanie na rzecz obiektywnego i rzetelnego komunikowania nowych idei i przełomowych rozwiązań,

promowanie działań dążących do podnoszenia standardów w branży nieruchomości w zakresie jakości, transparentności i skuteczności działań,

prowokowanie czytelników do dyskusji nad wyzwaniami, bolączkami i perspektywami branży real estate,

pasja w poszukiwaniu nowych tematów, nowatorskie podejście do zagadnień wciąż aktualnych,

tworzenie autorskich publikacji i raportów, które stanowią punkt odniesienia dla działalności biznesowej firm w branży nieruchomości.

 

9. Personality of the Year – decyzja internautów, w której kryteria oceny to:

organizacja działań, mających na celu integrację z innymi przedstawicielkami branży,

propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,

uczestnictwo w kształtowaniu organizacji poprzez trwałą zmianę,

wybitne osiągnięcia w swojej pracy i podejmowanie wyzwań,

mentoring i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,

odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,

nieposzlakowana opinia.

 

Tryb wyboru laureatek

Etap I – wstępna kontrola Zgłoszeń pod kątem spełnienia przesłanek formalnych Zgłoszenia,

Etap II – ocena Zgłoszeń każdej kategorii konkursowej przez pryzmat spełnienia kryteriów określonych dla każdej Kategorii, przyznanie punktów każdemu zgłoszeniu

Etap III – głosowanie nad wyborem laureata w każdej Kategorii.

 

Terminy

Uczestnictwo w Konkursie zarówno Uczestniczki jak i Firmy wymaga dokonania zgłoszenia (dalej: Zgłoszenie) do dnia 23.03.2018

 

Nagrody

1. Zwycięzca Kategorii otrzymuje tytuł Laureata (dalej: Tytuł).

2. Imiona i nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na stronie topwoman.pl.

3. Każda z Laureatek otrzyma statuetkę z tytułem kategorii, w której otrzymała wyróżnienie (dalej: Nagroda).

 

Strona konkursu

 

Jesteśmy Patronem Medialnym konkursu


Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy

Kolorowe domki dla bezdomnych
Kolorowe domki dla bezdomnych

Pracownia Lehrer Architects od jakiegoś czasu tworzy kolorowe projekty dla bezdomnych. Na niemożliwy ...

Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb
Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb

Dachy są najbardziej narażonymi na działanie czynników warunków atmosferycznych elementami budynków ...

Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach
Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach

Zapraszamy do udziału w webinarium architektonicznym, podczas którego przedstawione zostaną przykład ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera