Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże 27.02.18

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie i z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

rzZmqUMfv3iNc7qspKGldbUa5eAZctNUJA2v2iQeANOkGbumtQMYYBqHjW81_img-1505jpg.JPG

Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.

ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybranie, spośród złożonych prac konkursowych, koncepcji urbanistyczno

– architektonicznej będącej najlepszej propozycją zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzez ujęcie projektowe spójne z programem funkcjonalno

– użytkowym i eksploatacyjnym MBP oraz planowanymi kosztami, która zapewni:

- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- atrakcyjną przestrzeń publiczną,

- optymalną realizację zadań statutowych Organizatora (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych),

- poprawę warunków zamieszkania i estetyki otoczenia w sąsiedztwie MBP.

 

Celem konkursu jest również wskazanie autora/zespołu autorskiego zwycięskiej pracy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie ostatecznej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektowej i kosztorysowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie oraz pełnienie  nadzoru autorskiego nad realizacją  zamierzenia inwestycyjnego.

 

Forma i rodzaj konkursu

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym i realizacyjnym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Regulamin wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej SARP szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.

 

Budżet

Maksymalny planowany łączny koszt prac (robót budowlanych i dostaw podstawowych ),  realizowanych na podstawie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowej MBP, opracowanej na podstawie pracy konkursowej, nie może przekroczyć kwoty brutto:  13 500 000,00 zł

 

Sąd konkursowy

arch. Andrzej Bulanda - Przewodniczący Sądu (SARP O/Warszawa)

arch. Tomasz Sołdek - Sędzia - Członek (SARP O/Szczecin)

arch. Ireneusz Lech - Sędzia Referent (SARP O/Szczecin)

arch. Jarosław Bondar - Sędzia - Członek (Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin)

Krzysztof Marcinowski - Sędzia - Członek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie)

Agata Stankiewicz - Sędzia - Członek (Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)

Jadwiga Kimber - Sędzia - Członek (Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)

arch. Wioletta Boroń - Sekretarz konkursu (SARP O/ Szczecin)

 

Terminy

1. Podpisanie umowy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie a SARP O/Szczecin w sprawie asysty przy zapewnieniu sprawnego, prawidłowego i profesjonalnego przeprowadzenia Konkursu do 11.01.2018 r.

2. Ogłoszenie Konkursu do dnia 02.02.2018 r.

3. Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie: do dnia 13.02.2018 r.

4. Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie do dnia 20.02.2018 r.

5. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 27.02.2018 r.  do godz. 15.00.

6. Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do dnia 06.03.2018 r.  Organizator powiadomi pisemnie każdego Uczestnika konkursu, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie o wyniku kwalifikacji.

7. Ostateczny termin składania pytań  w sprawie prac konkursowych: do dnia 20.03.2018 r.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników: do dnia 27.03.2018 r.

9. Termin złożenia prac konkursowych:  do dnia 15.05.2018 r.  do godz. 15.00.

10. Ogłoszenie wyników konkursu:  do dnia 25.05.2018 r.

 

Nagrody

I nagroda: 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II nagroda:  25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)

III nagroda – 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto)

2 wyróżnienia : po 5 000 zł brutto za każde wyróżnienie (pięć tysięcy złotych brutto).

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkursy Architektoniczne

Projekt dla nauki o drewnie
Projekt dla nauki o drewnie

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis – to jedna z nowych inwestycji planowanych przez władze W ...

Pierwsza edycja konferencji „Kolor w architekturze” za nami
Pierwsza edycja konferencji „Kolor w architekturze” za nami

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pierwsza edycja konferencji na temat Evidence Based Design i wyk ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku

Znamy wyniki głosowania internautów szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publicznoś ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera