Konkurs na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże 27.02.18

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie i z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

rzZmqUMfv3iNc7qspKGldbUa5eAZctNUJA2v2iQeANOkGbumtQMYYBqHjW81_img-1505jpg.JPG

Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.

ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybranie, spośród złożonych prac konkursowych, koncepcji urbanistyczno

– architektonicznej będącej najlepszej propozycją zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzez ujęcie projektowe spójne z programem funkcjonalno

– użytkowym i eksploatacyjnym MBP oraz planowanymi kosztami, która zapewni:

- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- atrakcyjną przestrzeń publiczną,

- optymalną realizację zadań statutowych Organizatora (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych),

- poprawę warunków zamieszkania i estetyki otoczenia w sąsiedztwie MBP.

 

Celem konkursu jest również wskazanie autora/zespołu autorskiego zwycięskiej pracy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie ostatecznej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektowej i kosztorysowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże  wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie oraz pełnienie  nadzoru autorskiego nad realizacją  zamierzenia inwestycyjnego.

 

Forma i rodzaj konkursu

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym i realizacyjnym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Regulamin wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej SARP szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.

 

Budżet

Maksymalny planowany łączny koszt prac (robót budowlanych i dostaw podstawowych ),  realizowanych na podstawie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowej MBP, opracowanej na podstawie pracy konkursowej, nie może przekroczyć kwoty brutto:  13 500 000,00 zł

 

Sąd konkursowy

arch. Andrzej Bulanda - Przewodniczący Sądu (SARP O/Warszawa)

arch. Tomasz Sołdek - Sędzia - Członek (SARP O/Szczecin)

arch. Ireneusz Lech - Sędzia Referent (SARP O/Szczecin)

arch. Jarosław Bondar - Sędzia - Członek (Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin)

Krzysztof Marcinowski - Sędzia - Członek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie)

Agata Stankiewicz - Sędzia - Członek (Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)

Jadwiga Kimber - Sędzia - Członek (Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)

arch. Wioletta Boroń - Sekretarz konkursu (SARP O/ Szczecin)

 

Terminy

1. Podpisanie umowy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie a SARP O/Szczecin w sprawie asysty przy zapewnieniu sprawnego, prawidłowego i profesjonalnego przeprowadzenia Konkursu do 11.01.2018 r.

2. Ogłoszenie Konkursu do dnia 02.02.2018 r.

3. Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie: do dnia 13.02.2018 r.

4. Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie do dnia 20.02.2018 r.

5. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 27.02.2018 r.  do godz. 15.00.

6. Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do dnia 06.03.2018 r.  Organizator powiadomi pisemnie każdego Uczestnika konkursu, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie o wyniku kwalifikacji.

7. Ostateczny termin składania pytań  w sprawie prac konkursowych: do dnia 20.03.2018 r.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników: do dnia 27.03.2018 r.

9. Termin złożenia prac konkursowych:  do dnia 15.05.2018 r.  do godz. 15.00.

10. Ogłoszenie wyników konkursu:  do dnia 25.05.2018 r.

 

Nagrody

I nagroda: 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II nagroda:  25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)

III nagroda – 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto)

2 wyróżnienia : po 5 000 zł brutto za każde wyróżnienie (pięć tysięcy złotych brutto).

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy Architektoniczne

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021 – wybierz swój typ
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021 – wybierz swój typ

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego – to organizowany już po raz 22 przez Zarząd Wo ...

Stajnie Kubickiego – nowa atrakcja w Łazienkach Królewskich
Stajnie Kubickiego – nowa atrakcja w Łazienkach Królewskich

Stajnie Kubickiego zostały zbudowane w latach 1825-1826 na wschodnich obrzeżach terenu Łazienek Król ...

Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie
Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie

Władze stolicy wraz z jednostką o nazwie Lasy Miejskie chcą stworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej. ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera