Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na opracowanie koncepcji Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy 21.03.18

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Jemielnica przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy.

 

CATsoMErYqPJDrVLkTpeDIKKhYMAJbkbzrSeowV7rc5cPSksuTKYUtEfmUpE_jemielnicakonkursjpg.jpg

Organizator konkursu
Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

NIP: 756-187-79-80

 

Forma konkursu

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, realizacyjny i wymaga przedstawienia jednej Pracy konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wszelkie informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienie powierzchni powinny być sporządzone w języku polskim.

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno- urbanistycznego dla przedsięwzięcia Zamawiającego, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych.

 

Koszty

Maksymalny planowany koszt opracowań projektowych określonych w Załączniku [D] Regulaminu Konkursu szacuje się na 220 000 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy).

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania obiektu realizowanego w oparciu o pracę konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto: 6 300 000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy).

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w zakresie określonym w Programie konkursu.
 

Zadania konkursu

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb obiektu będącego przedmiotem zadania konkursowego, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:
a) ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa i dóbr kultury, wyznaczające tereny zieleni, biologicznie czynne, objęte zakazem zabudowy, ochroną, przeznaczone do rewaloryzacji, itp.;
b) kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczające ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne;
c) kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczające jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne / dostępne bez ograniczeń, objęte zakazem zabudowy lub ochroną, itp.;
d) obsługi komunikacyjnej, wyznaczające organizację ruchu, zakres modernizacji istniejącego układu dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych;

e) zasad wyszczególnionych w załączniku [G] Regulaminu konkursu: Wytyczne techniczne do programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” – zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-6/)

 

Sąd konkursowy

Przewodniczący - Jacek Krych (architekt, SARP Katowice)
Sędzia - Piotr Pyka (Urząd Gminy Jemielnica, zastępca Wójta)
Sędzia - Justyna Klama (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia - Mariusz Burczek (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia - Dawid Pyka (Urząd Gminy Jemielnica, architekt)

Sędzia - Marek Nowacki (architekt, SARP Opole)
Sędzia Referent - Mariusz Tenczyński (architekt, SARP Opole)

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno – architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80% b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%.

 

Terminy

1. Ogłoszenie konkursu - 28 luty 2018
2. Składanie anonimowych pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - 14 marca 2018
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 21 marca 2018 do godz. 18.00
4. Zaproszenia - dopuszczenia do udziału w Konkursie, publiczna informacja o ilości zakwalifikowanych zespołów - po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - 21 marca 2018
6. Składanie prac konkursowych - 30 maja 2018 do godziny 17.00
7. Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa - 13 czerwca 2018
8. Zaproszenie do negocjacji Autora nagrodzonego I nagrodą - 29 czerwca 2018
9. Wystawa pokonkursowa - 13 czerwca 2018 - 16 lipca 2018

 

Nagrody

I Nagroda 15 000 PLN, zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi, którego zakres i warunki zostały określone w załączniku [C] do Regulaminu konkursu.


II Nagroda 8 000 PLN

III Nagroda 5 000 PLN

Wyróżnienie 2 000 PLN

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy Architektoniczne

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Szklana bryła dla muzyków
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Szklana bryła dla muzyków

„Budowa kampusu Akademii Muzycznej jest ważna nie tylko dla tego regionu i Polski, ale też szerzej – ...

Nowe życie kamienicy w Bielsku-Białej
Nowe życie kamienicy w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała chyba wciąż częściej kojarzy się z przystankiem w drodze na narty niż z miejscem pełny ...

Nowe wcielenie amfiteatru w Szczecinie
Nowe wcielenie amfiteatru w Szczecinie

Teatr Letni w Parku Kasprowicza w centrum Szczecina zaprojektował w 1972 roku Zbigniew Abrahamowicz; ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera