Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na opracowanie koncepcji Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy 21.03.18

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Jemielnica przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy.

 

CATsoMErYqPJDrVLkTpeDIKKhYMAJbkbzrSeowV7rc5cPSksuTKYUtEfmUpE_jemielnicakonkursjpg.jpg

Organizator konkursu
Gmina Jemielnica

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

NIP: 756-187-79-80

 

Forma konkursu

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, realizacyjny i wymaga przedstawienia jednej Pracy konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wszelkie informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienie powierzchni powinny być sporządzone w języku polskim.

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno- urbanistycznego dla przedsięwzięcia Zamawiającego, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych.

 

Koszty

Maksymalny planowany koszt opracowań projektowych określonych w Załączniku [D] Regulaminu Konkursu szacuje się na 220 000 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy).

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania obiektu realizowanego w oparciu o pracę konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto: 6 300 000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy).

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji architektoniczno – urbanistycznej w zakresie określonym w Programie konkursu.
 

Zadania konkursu

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb obiektu będącego przedmiotem zadania konkursowego, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:
a) ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa i dóbr kultury, wyznaczające tereny zieleni, biologicznie czynne, objęte zakazem zabudowy, ochroną, przeznaczone do rewaloryzacji, itp.;
b) kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczające ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne;
c) kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczające jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne / dostępne bez ograniczeń, objęte zakazem zabudowy lub ochroną, itp.;
d) obsługi komunikacyjnej, wyznaczające organizację ruchu, zakres modernizacji istniejącego układu dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych;

e) zasad wyszczególnionych w załączniku [G] Regulaminu konkursu: Wytyczne techniczne do programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” – zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-6/)

 

Sąd konkursowy

Przewodniczący - Jacek Krych (architekt, SARP Katowice)
Sędzia - Piotr Pyka (Urząd Gminy Jemielnica, zastępca Wójta)
Sędzia - Justyna Klama (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia - Mariusz Burczek (Urząd Gminy Jemielnica)
Sędzia - Dawid Pyka (Urząd Gminy Jemielnica, architekt)

Sędzia - Marek Nowacki (architekt, SARP Opole)
Sędzia Referent - Mariusz Tenczyński (architekt, SARP Opole)

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno – architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80% b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%.

 

Terminy

1. Ogłoszenie konkursu - 28 luty 2018
2. Składanie anonimowych pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - 14 marca 2018
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 21 marca 2018 do godz. 18.00
4. Zaproszenia - dopuszczenia do udziału w Konkursie, publiczna informacja o ilości zakwalifikowanych zespołów - po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - 21 marca 2018
6. Składanie prac konkursowych - 30 maja 2018 do godziny 17.00
7. Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa - 13 czerwca 2018
8. Zaproszenie do negocjacji Autora nagrodzonego I nagrodą - 29 czerwca 2018
9. Wystawa pokonkursowa - 13 czerwca 2018 - 16 lipca 2018

 

Nagrody

I Nagroda 15 000 PLN, zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi, którego zakres i warunki zostały określone w załączniku [C] do Regulaminu konkursu.


II Nagroda 8 000 PLN

III Nagroda 5 000 PLN

Wyróżnienie 2 000 PLN

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy Architektoniczne

Zakopana szkoła podstawowa od xystudio
Zakopana szkoła podstawowa od xystudio

Chyba bez wielkiej przesady można powiedzieć, że każda gmina marzy zapewne o współpracy z takim zesp ...

Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej - prezentacja obiektu
Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej - prezentacja obiektu

Nowy Werdon to dość nietypowy obiekt mieszkalny, w którym zastosowano eksperymentalne połączenie „lo ...

Webinarium Schüco: Zdrowy budynek – najnowsze trendy i innowacje
Webinarium Schüco: Zdrowy budynek – najnowsze trendy i innowacje

Zdrowy budynek – najnowsze trendy i innowacje to temat webinarium architektonicznego firmy Schüco, k ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera