Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję budynku usługowego w Rybniku 06.04.18

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

 

SQ9ggaxHHt0JBYyIoGbiE5uO9D2amxcTGS1UYMZ4EzYszFeCF1CkwO5Sy1yo_konkurs-hallera-poster-02jpg.jpg

Organizator konkursu

Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro pok. 1)
40-013 Katowice

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w tym założeń zawartych w wytycznych będących wynikiem konkursu na „Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej” (CEA) przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku – zlokalizowanym w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym w granicach opracowania pokonkursowego – w zakresie określonym jako przedmiot  Konkursu – nie może przewyższyć kwoty 27 500 000,- PLN brutto

 

Sąd konkursowy

1) mgr inż. arch. Andrzej Duda (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Dieter Paleta (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP) – Sędzia Referent
4) mgr inż. arch. Wojciech Kotecki (SARP)
5) mgr inż. Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Inwestycji i Gosp.Przestrzennej)
6) mgr inż. arch. Janusz Orzeł (Naczelnik Wydziału Architektury UM Rybnika)
7) inż. Artur Gliwicki (Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie  funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych  zastępców członków Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Jerzy Stożek (SARP)
9) mgr Piotr Masłowski (Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika) Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
10) mgr inż. arch. Rafał Paszenda (SARP)

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali  urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 70%;
b) walory relacji nowych form architektonicznych do zastanego  zainwestowania terenu opracowania – 15%
c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 15%

 

Terminy

1 Termin ogłoszenia Konkursu. 15.03.2018r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w
Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – na adres
pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej
z Konkursem. Do dnia 21.03.2018r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Do dnia 23.03.2018r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – na adres pocztowy Organizatora lub e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem. Do dnia 28.03.2018r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu – zamieszczone na stronie Organizatora Konkursu. Do dnia 06.04.2018r.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. Do dnia 06.04.2018r. do godziny 15:00
7 Wezwanie do uzupełnienia wniosku / wezwanie do wyjaśnienia.
8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych – zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Po ocenie ewentualnych uzupełnień wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
9 Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do
udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. Do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00
10 Rozstrzygnięcie Konkursu – w siedzibie Zamawiającego – ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. W dniu 12.06.2018r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.
11 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja
pokonkursowa - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W dniu 29.06.2018r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 30 000,- PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 10 000,- PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
d) 3 WYRÓŻNIENIA – o łącznej kwocie 9 000,- PLN brutto (słownie: dziewięć  tysięcy złotych)

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkursy Architektoniczne

Architektura dla kultury ludowej
Architektura dla kultury ludowej

Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego w Sieradzu – to nowa placówka kultury, powołana przez samorzą ...

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera