Budynek usługowy w Rybniku - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję budynku usługowego w Rybniku 06.04.18

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

 

SQ9ggaxHHt0JBYyIoGbiE5uO9D2amxcTGS1UYMZ4EzYszFeCF1CkwO5Sy1yo_konkurs-hallera-poster-02jpg.jpg

Organizator konkursu

Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro pok. 1)
40-013 Katowice

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w tym założeń zawartych w wytycznych będących wynikiem konkursu na „Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej” (CEA) przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku – zlokalizowanym w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym w granicach opracowania pokonkursowego – w zakresie określonym jako przedmiot  Konkursu – nie może przewyższyć kwoty 27 500 000,- PLN brutto

 

Sąd konkursowy

1) mgr inż. arch. Andrzej Duda (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Dieter Paleta (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP) – Sędzia Referent
4) mgr inż. arch. Wojciech Kotecki (SARP)
5) mgr inż. Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Inwestycji i Gosp.Przestrzennej)
6) mgr inż. arch. Janusz Orzeł (Naczelnik Wydziału Architektury UM Rybnika)
7) inż. Artur Gliwicki (Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie  funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych  zastępców członków Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Jerzy Stożek (SARP)
9) mgr Piotr Masłowski (Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika) Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
10) mgr inż. arch. Rafał Paszenda (SARP)

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali  urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 70%;
b) walory relacji nowych form architektonicznych do zastanego  zainwestowania terenu opracowania – 15%
c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 15%

 

Terminy

1 Termin ogłoszenia Konkursu. 15.03.2018r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w
Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – na adres
pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej
z Konkursem. Do dnia 21.03.2018r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Do dnia 23.03.2018r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu – na adres pocztowy Organizatora lub e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem. Do dnia 28.03.2018r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu – zamieszczone na stronie Organizatora Konkursu. Do dnia 06.04.2018r.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. Do dnia 06.04.2018r. do godziny 15:00
7 Wezwanie do uzupełnienia wniosku / wezwanie do wyjaśnienia.
8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych – zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Po ocenie ewentualnych uzupełnień wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
9 Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do
udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. Do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:00
10 Rozstrzygnięcie Konkursu – w siedzibie Zamawiającego – ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. W dniu 12.06.2018r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.
11 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja
pokonkursowa - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W dniu 29.06.2018r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 30 000,- PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)  oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 10 000,- PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
d) 3 WYRÓŻNIENIA – o łącznej kwocie 9 000,- PLN brutto (słownie: dziewięć  tysięcy złotych)

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy Architektoniczne

Dom nad Wisłą od Toya Design
Dom nad Wisłą od Toya Design

Pracownia Toya Design jest odpowiedzialna za projekt całorocznego, drewnianego domu, jaki ma powstać ...

Wnętrze domu w stylu nowoczesnej stodoły – wywiad i prezentacja online
Wnętrze domu w stylu nowoczesnej stodoły – wywiad i prezentacja online

Dom, którego wnętrza zaprojektowano w stylu nowoczesnej stodoły, mieści się pod Poznaniem. Za projek ...

Odwodnienie dachów płaskich – innowacyjne rozwiązania. Webinarium Galeco
Odwodnienie dachów płaskich – innowacyjne rozwiązania. Webinarium Galeco

Odwodnienie dachów płaskich – innowacyjne rozwiązania Galeco. Wpusty dachowe, adaptery, nowości w of ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera