Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku usługowego - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku usługowego

 

Czas czytania: ~2 min


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną budynku usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Firma TS Invest-Tesoro Sp. zo.o.

Osiedle Tesoro

ul. Szkolna 24 Suchy Dwór

81-198 Kosakowo

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy usługowej nieruchomości przy ul. Szkolnej 24 w Suchym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu.

W koncepcji należy uwzględnić uwarunkowania  programowo-przestrzenne wynikające z obecnych potrzeb użytkowania obiektów jako zaplecza usługowego Osiedla Tesoro oraz całego Suchego Dworu i Pogórza.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji zaplecza usługowego dla całego otoczenia

 

ZADANIE KONKURSU
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę, spójnej koncepcji, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Komisja konkursowa uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

 

TERMINY

  1. Do 15.05.2018 składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu
  2. O wynikach dopuszczenia do konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 30.05.2018
  3. Do dnia 30.06.2018 dopuszczeni Uczestnicy konkursu mogą składać pytania dotyczące konkursu
  4. Odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 10.07.2018
  5. Prace konkursowe składać należy do dnia 15.08.2018
  6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 30.09.2018

 

KRYTERIUM OCENY

a) atrakcyjność przyjętych rozwiązań architektonicznych obiektów kubaturowych, w tym ich walory wizualne i użytkowe –50%

b) prawidłowość przyjętych rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu - 30%,
c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów kubaturowych oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

 

KOMISJA KONKURSOWA

  1. Tadeusz Siek – przewodniczący Komisji
  2. Iwona Burzyńska – Prezes Zarządu TS Invest-Tesoro
  3. Paweł Kwiatkowski – Członek Zarządu TS Invest-Tesoro

 

NAGRODY:

I Nagroda – kwota pieniężna 5.000 zł netto

                   - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

II Nagroda – kwota pieniężna 3.000 zł netto

III Nagroda – kwota pieniężna 2.000 zł netto

 

Wnioski o przystąpienie i pytania składać należy na adres :

pawel.kwiatkowski@tsinvest.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Nowy budynek dla uniwersytetu w Częstochowie – wyniki konkursu architektonicznego
Nowy budynek dla uniwersytetu w Częstochowie – wyniki konkursu architektonicznego

22 czerwca 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na projekt budynku Centrum Dydak ...

W Łodzi stanie ażurowa kamienica
W Łodzi stanie ażurowa kamienica

„Chcemy, aby to miejsce diametralnie się zmieniło. Chcemy nie tylko przywrócić dawną świetność, ale ...

Retencja wody w architekturze
Retencja wody w architekturze

W ostatnich latach podejście do wody opadowej uległo znaczącym zmianom. Jeszcze w latach 90. stawian ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera