Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs architektoniczny na koncepcję hali sportowej wraz zagospodarowaniem terenu w Warszawie 29.06.18

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie”.

 

6ErTXcp5ooePOn2lMNQRLnhghIVOIKRTKgnT847CNFIWe5X7AV5IpkUAtHOZ_pragajpg.jpg

Organizator konkursu

Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy

Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa, woj. mazowieckie

 

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym lokalizacyjnym i estetycznym koncepcji architektonicznej budowy szkolnej wielofunkcyjnej hali sportowej z niezbędnym zapleczem, z układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną, zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszym regulaminie wraz z załącznikami. Konkurs ma charakter realizacyjny. Uzyskana koncepcja posłuży zamawiającemu do uzyskania w trybie przewidzianym przez Prawo zamówień publicznych projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie”.

 

Kryteria oceny

1) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych - 35
2) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektu i zagospodarowania - 45
3) uwarunkowania finansowe realizacji (realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na realizację Inwestycji a osiągniętymi efektami) - 20

 

Terminy

1.Ogłoszenie o Konkursie zostało opublikowane w dniu 18.06.2018 r:

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać do dnia: 25.06.2018r.

3. Odpowiedzi na pytania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 zostaną udzielone nie później niż do dnia 27.06.2018r.

4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 29.06.2018 r. do godz. 11.00

5. O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 3.07.2018 r.

6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 17.07.2018r.

7. Odpowiedzi na pytania w zakresie, o którym mowa w ust. 6. niniejszego Rozdziału zostaną udzielone nie później niż do dnia 20.07.2018r.

8. Prace konkursowe należy składać do dnia 17.08.2018r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)

9. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu planowane jest na dzień 3.09.2018r.

 

Nagrody

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie opracowań, o których mowa w Rozdziale VII, punkt 2 i 3 Regulaminu.
Organizator Konkursu zastrzega, że nagroda w postaci zaproszenia Uczestnika Konkursu do negocjacji w trybie z wolnej ręki zostanie przyznana tylko wówczas, gdy najlepsza praca konkursowa zostanie oceniona na co najmniej 75 punktów. Jeżeli najlepsza praca konkursowa zostanie oceniona na mniej niż 75 punktów, wówczas Uczestnikowi Konkursu, którego praca została najwyżej oceniona, zostanie przyznana wyłącznie nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 12 000 zł brutto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 8 000 zł brutto

 

Strona konkursu

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu w nowych rękach
Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu w nowych rękach

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, jeden z najciekawszych poprzemysłowych zabytków Górnego Śląs ...

Osiedle z plisowanych segmentów
Osiedle z plisowanych segmentów

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z mostem łączącym dwa brzegi Wisły na południowych obrzeż ...

Projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska
Projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska

Pod koniec lipca 2022 roku poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na projekt Jurajskiego Cent ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera