Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie 2018 - ogłoszono konkurs na projekt - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie 2018 - konkurs na projekt

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt na pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

 

Konkurs na projekt pomnika

Regulamin konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie

Organizator konkursu

Gmina Chrzanów
z siedzibą: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20
tel.: 32 75 85 000, fax: 32 623 37 86

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika konnego rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie, którego planowaną lokalizacją posadowienia jest wewnętrzna tarcza ronda położonego w km 385+427 drogi krajowej nr 79 (skrzyżowanie ulicy Oświęcimskiej, Śląskiej i Księdza Skorupki.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym projektu pomnika konnego upamiętniającego rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z najdzielniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, uczestnika kampanii antybolszewickiej i obrońcy Warszawy z 1939 r., współzałożyciela konspiracyjnej organizacji wojskowej, ochotnika do obozu Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu, organizatora ruchu oporu wśród więźniów, symbolu męstwa i bohaterskiej postawy. 06.09.2013 rotmistrz Witold Pilecki został pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika przez ministra obrony narodowej.

 

Etapy konkursu

W I Etapie zainteresowane podmioty/osoby zgłaszają chęć udziału w konkursie, w sposób opisany szczegółowo w rozdziale VII - Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie. Poprawnie złożone zgłoszenia zostaną przedstawione Komisji Konkursowej, która po ich przeanalizowaniu zakwalifikuje do udziału w II Etapie konkursu nie więcej niż pięciu uczestników, biorąc pod uwagę ich portfolio i jakość proponowanych rozwiązań.


W II Etapie konkursu uczestnicy Ci przygotują prace konkursowe zgodne z wytycznymi opisanymi w rozdziale VIII - Zakres rzeczowy, forma opracowania i  sposób prezentacji pracy konkursowej, które zostaną poddane ocenie, jak  wskazano w rozdziale IX - Ocena prac konkursowych.

 

Planowany koszt realizacji

Koszt realizacji pomnika na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł brutto (sześćset tysięcy złotych brutto).

 

Kryteria oceny

a) wartości ideowo-przestrzenne w kontekście spełnienia celu konkursu (waga 25%),
b) wartości artystyczne, w tym jakość estetyczna i walory plastyczno-materiałowe
(waga 65%),
c) realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji pomnika (waga 10%).

 

Jury konkursu

1) dr hab. Ewa Janus, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) -  Przewodniczący
2) prof. dr hab. Aleksander Śliwa - artysta rzeźbiarz

3) prof. Mariusz Białecki (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
4) dr hab. Adam Pociecha, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
5) Jacek Litwin (inżynier budownictwa, LW UNIPROJEKT S.C.)
6) dr Ryszard Sobieraj (Prezes Zarządu Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie)
7) członek rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego
8) Ryszard Kosowski Burmistrz Miasta Chrzanowa
9) Jakub Gawroński (Specjalista ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie) – sekretarz Komisji Konkursowej.

 

Osoba pełniąca funkcję Eksperta z głosem doradczym: dr hab. Grzegorz Biliński, architekt, artysta wizualny.

 

Terminy

Zgłoszenia do konkursu - Etap I - do 27.08.2018 r. do godz. 17:00.
Kwalifikacja do II Etapu i zaproszenie wybranych uczestników do składania prac  konkursowych - do 04.09.2018 r.
Składanie prac konkursowych - do 05.11. 2018 r. do godz. 17:00.
Rozstrzygnięcie konkursu - do 09.11.2018 r.

 

Nagrody

- I nagroda w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- II nagroda w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
- pozostali uczestnicy zaproszeni do Etapu II, którzy złożyli prace konkursowe zgodne z wytycznymi - opisanymi w rozdziale VIII - Zakres rzeczowy, forma opracowania i sposób prezentacji pracy konkursowej - otrzymują nagrodę w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 

Więcej informacji o konkursie na projekt pomnika znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkursy

Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard
Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard

Książka "Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego" Colina Ellarda to doskonałe wprowadz ...

Fabryka Norblina zaczyna żyć
Fabryka Norblina zaczyna żyć

Kilkanaście lat trwało projektowanie, przygotowywanie, wreszcie realizacja wizji przebudowy i modern ...

Akustyka w architekturze
Akustyka w architekturze

Projektowanie dla zmysłów jest to bardzo waży trend w architekturze współczesnej. Jednak architekci ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera