Dyplom Roku im. Z. Zawistowskiego 2019 - konkurs architektoniczny SARP - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Dyplom Roku 2019 - konkurs architektoniczny SARP

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” przyznawaną jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP.

 

sarp

Regulamin konkursu architektonicznego Dyplom Roku 2019

Organizator konkursu architektonicznego

SARP

 

Etapy konkursu architektonicznego

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac.


Etap 2

Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

 

Zgłoszenia do konkursu architektonicznego

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

 

Ocena prac w konkursie architektonicznym

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

Etap 2

Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad całego Sądu. O sposobie procedowania decyduje Przewodniczący Sądu w porozumieniu z członkami Sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego zgodnie z harmonogramem. Protokół z obrad Sądu jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do macierzystych Wydziałów i Oddziałów SARP informujących o wyłonieniu grupy finalistów.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień regulaminowych.

 

Terminy

14.01.2019  Ogłoszenie konkursu „Dyplom Roku” – edycja 2019
16.01.2019 Wysłanie pism do właściwych Oddziałów SARP oraz Wydziałów Architektury. Rozpoczęcie zadawania pytań do organizatorów konkursu
31.01.2019 Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu – Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
12.02.2019 Powołanie Sądu Konkursowego
25.02.2019 Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu
29.03.2019 Zakończenie Etapu 1
08.04.2019 Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego
15-18.04.2019 Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sądu konkursowego (siedziba SARP w Warszawie)
29.04.2019 Zakończenie Etapu 2
Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
Zawiadomienie właściwych Wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
15.05.2019 Dostarczenie wysłanych przez właściwe WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów (dostarczenie do siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie)
23.05.2019 Zakończenie Etapu 3
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
(Warszawa – siedziba SARP, ul. Foksal 2, pawilon wystawowy SARP)
24.05.2019 g. 17.00 Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku 2019 w Warszawie
(Warszawa – siedziba SARP, ul. Foksal 2, pawilon wystawowy SARP)

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Konkurs Dla Studentów Architektury

Pawilon wystawowy dla młodych twórców od Architekci Gadomscy
Pawilon wystawowy dla młodych twórców od Architekci Gadomscy

Zespół pracowni Architekci Gadomscy pod kierunkiem Piotra Gadomskiego stworzył dla Państwowego Lice ...

Retencja wody w architekturze
Retencja wody w architekturze

W ostatnich latach podejście do wody opadowej uległo znaczącym zmianom. Jeszcze w latach 90. stawian ...

Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach
Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach

Zapraszamy na webinarium architektoniczne firmy Bauder, którego tematem będzie prezentacja innowacyj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera