Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Kampus edukacyjny i przedszkole w Regułach 2019 - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie architektonicznym na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola.

 

konkurs architektoniczny

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator konkursu architektonicznego

Gmina Michałowice

Reguły

Aleja Powstańców Warszawy

105-816 Michałowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Konkurs prowadzony jest w języku polskim

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań programowo -przestrzennych zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, w obszarze wskazanym w Załączeniu nr 10a oraz uzyskanie najlepszejlub najlepszychpod względem architektonicznym, przestrzennym ifunkcjonalno–użytkowym koncepcji obiektu przedszkola w Regułach.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

a) Cześć studialna (Etap I konkursu):W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne w zakresie oznaczonym w Załączniku nr10b do Regulaminu. Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie w opracowaniu konkursowym funkcji i sposobów użytkowania terenu (oznaczonegona mapie kolorem czerwonym), oraz rozplanowanie w jego obszarze obiektów określonych w Wytycznych dla Etapu I, ze szczególnym uwzględnieniem programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów kampusu edukacyjnego (na terenie oznaczonym na mapie kolorem zielonym).

b) Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):

W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić:-szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu przedszkola (budynek i teren), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną,-koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku przedszkola.Granice Etapu II wyznaczała będzie lokalizacjaobiektu przedszkola, wskazana przez Uczestnika konkursu w Etapie I.

 

Kryteria oceny

Etap 1

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznychw kontekście zmian w stosunku do MPZP

b) Realność, trafnośći sprawnośćproponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznychw kontekście obiektów i przestrzeni publicznych/społecznych.

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowabudynku przedszkola.

d) Trafność lokalizacyjna przedszkola w kontekście istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz zgodności z MPZP.

e) Trafność zaproponowanych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych w budynku przedszkola.

 

Etap 2

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych przedszkolai zagospodarowania terenu.

b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu.

c) Trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania.

d) Realność i ekonomika przyjętychrozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.

 

Jury konkursu architektonicznego

1.Grzegorz Stiasny–architekt, Sędzia Konkursowy SARPSędzia referent:

2.Maciej Kowalczyk–architekt, Sędzia Konkursowy SARPAsystent Sędziego referenta bez prawa głosu:

3.Gaweł Tyrała –architekt,OWSARPCzłonkowie:

4.Szczepan Wroński -architekt, Sędzia Konkursowy SARP

5.Dorota Bagińska –architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego

6.Małgorzata Pachecka –Wójt Gminy Michałowice , Sądzia ze strony Zamawiającego

7.Renata Bontron –Sędzia ze strony Zamawiającego

8.Sławomir Rymuza -Sędzia ze strony Zamawiającego

9.Tomasz Łoziński -Sędzia ze strony Zamawiającego

 

Funkcję SekretarzaSądu Konkursowegopełni:

arch. Kamil Miklaszewski

Funkcję asystentaSekretarza Sądu Konkursowego pełni:

arch. kraj. Rafał Mroczkowski

 

Terminy

1.Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w BiuletynieZamówień Publicznychw dniu19.04.2019r.

2.Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:30.04.2019r. do godz. 15.00.Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.05.2019r.

3.Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.05.2019r. do godz. 15.00. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 22.05.2019r.

4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 28.05.2019r. w godz. od 11.00 do 13.00Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 24.05.2019r.

5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wnioskówo dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnychna e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:03.06.2019r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 07.06.2019r

6.Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 01.07.2019r. do godz. 15.00

7.Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 08.07.2019r.

8.Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 22.07.2019r. do godz. 15.00.Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.07.2018r.

9.Prace konkursowe składać należy do dnia 19.08.2019r.do godz. 15.00

10.Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 28.08.2019r

 

Nagrody

I NAGRODA

-kwota pieniężna w wysokości 45 000zł netto

II NAGRODA

-kwota pieniężna w wysokości 35 000zł netto

III NAGRODA

-kwota pieniężna w wysokości 25 000zł netto

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023. Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku.
Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023. Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku.

Weź udział w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023 i oddaj swój głos na najlepszą realizację arch ...

Torus symbolem miasta
Torus symbolem miasta

Charakterystyczna konstrukcja górująca nad częścią Ciechanowa powszechnie nazywana jest wieżą ciśnie ...

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera