Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wielki Piec w Rudzie Śląskiej - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne.

 

Miasto Ruda Śląska, Wielki Piec w Rudzie Śląskiej, konkurs architektoniczny

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator konkursu architektonicznego

Miasto Ruda Śląska, z siedzibą: pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

 

Forma konkursu architektonicznego

Niniejszy Konkurs jest konkursem architektoniczno-urbanistycznym: dwuetapowym, otwartym, realizacyjnym.

 

W I Etapie Konkursu uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie będą składać  Opracowania Studialne, które zostaną ocenione zgodnie z postanowieniami  regulaminu.

Do II Etapu Konkursu zostaną zaproszeni uczestnicy, którzy złożyli Opracowania Studialne najbardziej odpowiadające wymaganiom Organizatora.

 

Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa i tabelaryczna Prac Konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników  Konkursu sporządzone w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego renowacji oraz dostosowania Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanego przy ul. Niedurnego 79 na działkach o numerach 3694/215 oraz 3693/215 do nowych funkcji oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – projektu budowlanego i wykonawczego ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  zbiorczym zestawieniem kosztów, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi  oraz reprezentowanie Zamawiającego w zakresie procedury o uzyskanie  pozwolenia na budowę wraz z innymi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami lub opiniami z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wprowadzenia nowych funkcji do zabytkowego zespołu Wielkiego Pieca „A”, spełniającej założenia programowe i funkcjonalne oraz respektującej uwarunkowania konserwatorskie, urbanistyczne i kulturowe.

 

Koszt wykonania prac

Maksymalny, planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy Konkursowej określa się na kwotę 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) brutto.

 

Jury konkursu architektonicznego

1) dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk - Przewodniczący Sądu Konkursowego -
członek ŚLOIA RP, Miejski Konserwator Zabytków - Urząd Miasta Ruda Śląska,
2) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz -członek MAOIA RP, sędzia SARP
o/Warszawa,
3) mgr inż. arch. Piotr Buśko – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP
o/Katowice,
4) mgr inż. arch. Piotr Fischer – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP
o/Katowice,
5) dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia referent - członek ŚLOIA
RP, sędzia SARP o/Katowice,

6) mgr inż. arch. Anna Ostrowska - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
7) dr Adam Hajduga - Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego - ERIH,
8) Dipl.-Soz. Peter Backes - członek zarządu i przedstawiciel Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH, kierownik projektu w hucie żelaza
Völklingen znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

 

Do pełnienia funkcji Zastępców Sędziów Konkursowych powołuje się:
1) dr inż. arch. Zbigniewa Sąsiadka - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP
o/Katowice,
2) mgr inż. Piotra Janika -członek ŚlOIIB, Naczelnik Wydziału Inwestycji - Urząd
Miasta Ruda Śląska,
3) mgr inż. arch. Magdalenę Kręcioch - Bałabuch - członek SLOIA RP, Inspektor
w wydziale Urbanistyki i Architektury - Urząd Miasta Ruda Śląska.

 

Obowiązki Sekretarza Konkursu wykonywała będzie Pani mgr Marta Lip-Kornatka  (bez prawa głosu) oraz Pani mgr Ewa Waryś (bez prawa głosu).

 

Terminy

26 kwietnia 2019 - Termin przekazania ogłoszenia o Konkursie do publikacji w Dz.U. UE
do 10 maja 2019 - Składanie pytań dot. treści Regulaminu

do 15 maja 2019 - Ogłoszenie odpowiedzi na pytania dot. treści Regulaminu
do 24 maja 2019 - Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 7 czerwca 2019 - Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu i zaproszenie
do składania Opracowań Studialnych - I Etap Konkursu
do 10 lipca 2019 - Składanie pytań dot. wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Opracowań Studialnych - I Etap Konkursu
do 24 lipca 2019 - Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora
do 4 września 2019 - Składanie Opracowań Studialnych - I Etap Konkursu
do 25 września 2019 - Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu i zaproszenie do składania Prac Konkursowych II etapu

do 2 października 2019 - Składanie pytań dot. Wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Prac Konkursowych II etapu
do 9 października 2019 - Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora
do 20 listopada 2019, do godz.14:00 - Składanie Prac Konkursowych II etapu
4 grudnia 2019 - Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników, dyskusja
pokonkursowa
od 19 grudnia 2019 - Wypłata nagród pieniężnych
od 19 grudnia 2019 - Przekazanie zaproszenia do negocjacji
od 5 grudnia 2019 - do 19 grudnia 2019 - Wystawa pokonkursowa
od 19 grudnia 2019 - Odbiór prac nienagrodzonych

 

Nagrody

a) I nagroda – 80.000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz zaproszenie
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 111 ust. 1
pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na opracowanie dokumentacji
projektowej wielobranżowej – m.in. projektu budowlanego i wykonawczego
dostosowania Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej do
nowych funkcji (istotne postanowienia umowy określono w załączniku 1.6 do
Regulaminu);
b) II nagroda – 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) brutto,
c) III nagroda – 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto,
d) IV nagroda – 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto,
e) V nagroda – 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

Przemiana 11 kamienic
Przemiana 11 kamienic

W latach 2015-2023 związana z branżą medyczną Grupa Epione kupiła jedenaście kamienic przy ul. Dworc ...

Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.
Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.

Ma 452 metry długości i łączy dwie strony miasta. To nowy most pieszo-rowerowy w Warszawie, który je ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera