Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przebudowa trzech kamienic w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach

 

SARP Katowice, konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu  urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego, w którym Wykonawcy składają  wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników  spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - nie może  przekroczyć kwoty 16 000 000,- PLN brutto

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 60%;
b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej  eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%;
c) stopień unikalności rozwiązań przestrzennych, odniesienie do kontekstu  przestrzennego lokalizacji - w tym sposób nawiązania do historycznej substancji  budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału - dotyczy również substancji niezachowanej) - 20%.

 

Jury konkursu architektoniznego

1) mgr inż. arch. Andrzej Duda (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, TBS) – Specjalista ds. Inwestycji
3) mgr Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

4) mgr inż. arch. Stanisław Podkański – (UM Katowice) Architekt Miasta
5) mgr inż. arch. Dieter Paleta (IARP, SARP)
6) mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek (IARP, SARP)
7) mgr inż. arch. Dariusz Herman (IARP, SARP)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie zastępca członka Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki (IARP, SARP)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu i Zastępcy Sekretarza  Organizacyjnego Konkursu zostali powołani:
10) mgr inż. arch. Aleksander Krajewski (IARP, SARP), Sekretarz Organizacyjny Konkursu
11) mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek (IARP, SARP), Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu

 

Terminy

1 Termin ogłoszenia Konkursu: 5.07.2019 r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 15.07.2019 r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora do dnia 22.07.2019 r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 29.07.2019 r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na
stronie internetowej Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 29.07.2019 r. do godziny 15:00
7 Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia Do dnia 12.08.2019

8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie.
Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu
do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych -  zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora. Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. (orientacyjnie do dnia 23.08.2019 r.)
9 Wizja lokalna. Data zostanie podana po opublikowaniu Listy Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
10 Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. do dnia 30.10.2019 r. do godziny 15:00
11 Rozstrzygnięcie Konkursu w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul.  Dyrekcyjnej
9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Data zostania podana w terminie późniejszym. (orientacyjnie do dnia 29.11.2019 r)
12 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja  pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w  trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 12 000,- PLN brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 8 000,- PLN brutto (słownie: osiem tysięcy złotych).
d) Wyróżnienia

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Trzy nowe stacje metra w Warszawie
Trzy nowe stacje metra w Warszawie

Od 4 kwietnia 2020 roku warszawskie metro jest dłuższe o 3,4 km i o trzy stacje: Płocka, Młynów i Ks ...

Webinarium H+H: System Budowy H+H w świecie BIM
Webinarium H+H: System Budowy H+H w świecie BIM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla architektów, studentów, wykonawców i wszystkich zainteresowany ...

Webinarium Stiebel Eltron: Gruntowe pompy ciepła dla budownictwa jednorodzinnego
Webinarium Stiebel Eltron: Gruntowe pompy ciepła dla budownictwa jednorodzinnego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla architektów, firm inżynierskich (instalacyjnych) projektantów ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera