Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przebudowa trzech kamienic w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach

 

SARP Katowice, konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu  urbanistyczno-architektonicznego, realizacyjnego, w którym Wykonawcy składają  wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników  spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - nie może  przekroczyć kwoty 16 000 000,- PLN brutto

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 60%;
b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej  eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%;
c) stopień unikalności rozwiązań przestrzennych, odniesienie do kontekstu  przestrzennego lokalizacji - w tym sposób nawiązania do historycznej substancji  budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału - dotyczy również substancji niezachowanej) - 20%.

 

Jury konkursu architektoniznego

1) mgr inż. arch. Andrzej Duda (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, TBS) – Specjalista ds. Inwestycji
3) mgr Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

4) mgr inż. arch. Stanisław Podkański – (UM Katowice) Architekt Miasta
5) mgr inż. arch. Dieter Paleta (IARP, SARP)
6) mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek (IARP, SARP)
7) mgr inż. arch. Dariusz Herman (IARP, SARP)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie zastępca członka Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki (IARP, SARP)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu i Zastępcy Sekretarza  Organizacyjnego Konkursu zostali powołani:
10) mgr inż. arch. Aleksander Krajewski (IARP, SARP), Sekretarz Organizacyjny Konkursu
11) mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek (IARP, SARP), Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu

 

Terminy

1 Termin ogłoszenia Konkursu: 5.07.2019 r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 15.07.2019 r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora do dnia 22.07.2019 r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 29.07.2019 r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na
stronie internetowej Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 29.07.2019 r. do godziny 15:00
7 Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia Do dnia 12.08.2019

8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie.
Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu
do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych -  zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora. Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. (orientacyjnie do dnia 23.08.2019 r.)
9 Wizja lokalna. Data zostanie podana po opublikowaniu Listy Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
10 Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura. do dnia 30.10.2019 r. do godziny 15:00
11 Rozstrzygnięcie Konkursu w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul.  Dyrekcyjnej
9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Data zostania podana w terminie późniejszym. (orientacyjnie do dnia 29.11.2019 r)
12 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja  pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w  trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 12 000,- PLN brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 8 000,- PLN brutto (słownie: osiem tysięcy złotych).
d) Wyróżnienia

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

Lofty w fabryce
Lofty w fabryce

W 1887 roku Hugo Bressel przy ulicy Cegielnianej (dziś to ul. Wólczańska) uruchomił niewielką fabryk ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera