Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budowa budynku naukowo-dydaktycznego w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”.

 

SARP Warszawa, Uniwersytet Warszawski, konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich
oraz Oddziałem Warszawskim SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i studialno-realizacyjny. Na podstawie  rozstrzygnięcia Konkursu, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone wykonanie Dokumentacji.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, opracowania studialnego i konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji składającej się z dwóch odrębnych Faz, przy czym obydwie Fazy muszą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Koncepcje winny także w sposób optymalny wpisywać nowy budynek w kontekst historyczny.

 

Kryteria oceny

Kryteria oceny opracowań studialnych w I etapie
- powiązanie przestrzenne budynku z otoczeniem oraz z obiektem zabytkowych Łaźni, wpasowanie bryły budynku w zastany kontekst urbanistyczny, w tym uwarunkowania historyczne i konserwatorskie; miasto twórczość koncepcji architektonicznej    40%
- funkcjonalność rozwiązań architektonicznych,w tym samodzielność funkcjonowania Fazy A, elastyczność i adaptowalność zaprojektowanych przestrzeni naukowo-dydaktycznych oraz wspólnych;sposób funkcjonowania przestrzeni wspólnych budynku oraz ich potencjał wspólnoto twórczy    30%
- jakość, wiarygodność i innowacyjność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych        30%

 

Kryteria oceny opracowań konkursowych w II etapie
- powiązanie przestrzenne budynku z otoczeniem oraz z obiektem zabytkowych Łaźni, wpasowanie bryły budynku w zastany kontekst urbanistyczny, w tym uwarunkowania historyczne i konserwatorskie; miasto twórczość koncepcji architektonicznej    20%
- funkcjonalność rozwiązań architektonicznych, w tym samodzielność funkcjonowania Fazy A;  elastyczność i adaptowalność zaprojektowanych przestrzeni naukowo-dydaktycznych oraz wspólnych; sposób funkcjonowania przestrzeni wspólnych budynku oraz ich potencjał wspólnoto twórczy    35%
- jakość, wiarygodność i innowacyjność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych (materiały, detal)    20%
- ekonomika rozwiązań architektonicznych i branżowych wpływająca na koszty eksploatacji budynku     25%

 

Jury konkursu architektonicznego

W Skład Sądu Konkursowego powołanego Zarządzeniem Rektoranr 43 z dnia 15 kwietnia 2019  wchodzą    następujące osoby:
Przewodniczący Sądu: arch. Zbigniew Maćków, przedstawiciel SARP
Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
Sędzia Referent: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP
Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.Warszawy
Sędzia: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Wojciech Małecki, przedstawiciel SARP
Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW
Sędzia: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW
Sędzia: przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie ze wskazaniem

 

Koszt inwestycji

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac Fazy A,realizowanychna podstawie wybranego opracowania konkursowego (realizacji Inwestycji) nie może przekroczyć kwoty 106 414 600 zł brutto

 

Terminy

1    Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej    18.07.2019
2    Udostępnienie na stronie internetowej konkursu niniejszego Regulaminu oraz Materiałów do Konkursu    Po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie w DUUE
3    Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w Konkursie    18.07.2019-29.07.2019
4    Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udziału w Konkursie     Systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy
5    Zakończenie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie    13.08.2019 do godz. 13.00
6    Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie    Niezwłocznie po zakończeniu badania Wniosków i dokonaniu kwalifikacji
7    Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania Opracowań studialnych w pierwszym etapie Konkursu    18.09.2019-01.10.2019
8    Przekazanie Uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania Opracowań studialnych    19.09.2019-15.10.2019
9    Składanie Opracowań Studialnych w pierwszym etapie Konkursu    od 16.10.2019 do 28.10.2019
do godz. 15.00
10    Zawiadomienie o wynikach pierwszego etapu Konkursu    28.11.2019
11    Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania Opracowań konkursowych w drugim etapie Konkursu    do 10.02.2020
12    Przekazanie Uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania Opracowań konkursowych    Systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy
13    Składanie Opracowań konkursowych w drugim etapie Konkursu    do 09.03.2020 do godz. 13.00
14    Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu    17.03.2020

 

Nagrody

I nagroda – 50.000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
II nagroda – 35.000,00 netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych)
III nagroda – 20.000,00 netto (dwadzieścia tysięcy złotych)

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie opracowania konkursowego
albo
Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie opracowania konkursowego
oraz
Wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla dwóch opracowań konkursowych w wysokości 15.000,- zł netto (piętnaście tysięcy złotych) każde

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy vol. 10 - wyniki konkursu architektonicznego
Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy vol. 10 - wyniki konkursu architektonicznego

To była jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszaw ...

Budowa Kulturoteki coraz bliżej
Budowa Kulturoteki coraz bliżej

W warszawskiej dzielnicy Wesoła być może już niedługo powstanie wyczekany budynek łączący bibliotekę ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera