Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle przy ul. Zatorskiej. Mieszkanie Plus we Wrocławiu - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~6 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym i urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu.

 

Teren, na którym ma powstac osiedle we Wrocławiu w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Polski Holding Nieruchomości S.A., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym z prekwalifikacją (dwuetapowym) prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów (EtapI), a następnie faza warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (EtapII)

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest zaprojektowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokiej jakości zamieszkania oraz zabudowy usługowej atrakcyjnej dla potencjalnego najemcy oraz znalezienie najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych pod względem:

c) funkcjonalnym,

d) relacji do istniejącej tkanki miejskiej,

e) społecznym,

f) energooszczędnym,

g )wizualnym,

h) komunikacyjnym,

i) ekonomicznym

 

Koszt realizacji

a.Dla Terenu 1 -3723,00 zł netto/m2 PUM+PUU

b.Dla Terenu 2 i 3: dla zabudowy mieszkaniowej –4200,00 zł netto/m2 PUM+PUU

dla zabudowy usługowej–5000,00 zł netto/m2 PUU

 

Kryteria oceny

Kryteria urbanistyczne:

(a) oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych przy spełnieniu wymogów i wytycznych Regulaminu,

(b) prawidłowe strefowanie przestrzeni mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznych ogólnodostępnych i lokalnych sąsiedzkich (półpublicznych) oraz usługowych,

(c) zastosowanie rozwiązań prospołecznych sprzyjających utożsamianiu mieszkańców z miejscem zamieszkania,

(d) uwzględnienie potrzeb wszystkich grup mieszkańców oraz potrzeb rodzin i grup sąsiedzkich.

 

Kryteria architektoniczne:

(a) właściwy rozkład przestrzeni funkcjonalnych mieszkań oraz struktura zaprojektowanych mieszkań,

(b) efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach (możliwość różnych aranżacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rodziny)oraz w budynkach usługowych (optymalna rozwiązania umożliwiające wprowadzenie różnych rodzajów usług, możliwość różnych aranżacji),

(c) efektywne wykorzystanie ewentualnych powierzchni wspólnych, (o ile wystąpią w projekcie),

(d) prawidłowe rozmieszczenie okien i drzwi balkonowych, gwarantujące właściwe oświetlenie pomieszczeń przy zachowaniu swobody umeblowania,

(e) zróżnicowanie i efektywność układów stref rekreacyjnych mieszkań (balkony, przed ogródki),

(f) estetyka zaproponowanych rozwiązań projektowych,

(g) uzyskanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) dla Terenu 1 -nie niższej niż 58 998 m2 przy zachowaniu kosztu netto/PUM+PUU realizacji Inwestycji na poziomie kwoty 3723,00zł netto/m2 PUM+PUU. Oczekiwana ilość powierzchni użytkowej mieszkań(PUM) dla EtapuI Inwestycji –min. 24 833m2 oraz ilość powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)dla EtapuII Inwestycji–min. 34 165m2.

(h) uzyskanie powierzchni użytkowej (PUM+PUU)dla Terenu 2 -nie niższej niż46 557m2 przy zachowaniu kosztu netto/PUM+PUU realizacji Inwestycji dla budynków mieszkalnych na poziomie kwoty 4200,00zł netto/m2 PUM+PUU, a dla budynków usługowych na poziomie kwoty 5000,00 zł netto/m2 PUU.

 

Kryteria budowlane i kosztowe:

(a) efektywność zastosowanych rozwiązań zmniejszających nakłady inwestycyjne,

(b) rozwiązania wykorzystujące prefabrykację lub w inny sposób usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych,

(c) trwałość obiektu oraz materiałów i technologii w przyjętych rozwiązaniach projektowych,

(d) energooszczędność i ograniczenie strat cieplnych,

(e) wiarygodność techniczna proponowanych rozwiązań technologicznych i projektowych,

(f) ekonomika przyjętych rozwiązań,w tym:-niska kosztochłonność realizacji inwestycji,-racjonalne i niskie koszty utrzymania budynków i terenów otwartych

 

Jury konkursu architektonicznego

1 Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący SąduKonkursowego

2 Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referentze strony PFR Nieruchomości;

3 Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości;

4 Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości;

5 Natalia Golis, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

6 Piotr Fokczyński, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

7 Zbigniew Maćków, Architekt, Sędzia OWSARP;

8 Marcin Major, Architekt, Sędzia OWSARP;

9 Monika Niewczas,Sędzia ze strony PHNS.A.;

10 Anna Suchodolska, Sędzia ze strony PHN S.A.

11 Radosław Kowalewski, Architekt, Sędzia ze strony PHNS.A.;

12 Rafał Mroczkowski,Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

 

Eksperci powołani przez Organizatora:

1.Monika Kozłowska-Święconek –ekspert ze strony Miasta Wrocław

2.Adam Grehl –ekspert PFR Nieruchomości

3.Anna Więckowska -ekspert PFR Nieruchomości

 

Terminy

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowe 07.10.2019r.

ETAP I (KWALIFIKACYJNY)

• Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie UczestnikówWnioskującychdo dnia 24.10.2019r.

• Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej do dnia 29.10.2019r.

• Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej do dnia 04.11.2019 r

• Termin składania zgłoszeń do Konkursu w siedzibie Organizatora (oraz e-mailowo)do dnia 08.11.2019r.do godziny 12.00

• Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu18.11.2019r.

 

ETAP II (KONKURSOWY)

• Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu do dnia 22.11.2019r.

• Spotkania warsztatowe nr 1 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)od dnia 12.12.2019r. do dnia 13.12.2019r.

• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 1.18.12.2019r.

• Spotkania warsztatowe nr 2 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)od dnia 10.02.2020.do dnia 11.02.2020r..2020r.

• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 2.17.02.2020r.

• Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP Wrocław w dniu 13.03.2020r. od godz. 09.00 do godziny 16.00

• Prezentacja przez Uczestników Konkursu we Wrocławiu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)w dniu 17.03.2020r.

• Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym)23.03.2020r.

• Ewentualna wystawa pokonkursowa Od dnia 23.03.2020r. do dnia 27.03.2020r.

 

Nagrody

Za zakwalifikowanie do EtapuIIKonkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową,zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 30000 PLN brutto.

 

I NagrodaGłówna–nie mniej niż 40.000 PLN brutto,

II NagrodaGłówna–nie mniej niż 15.000 PLN brutto,

III NagrodaGłówna–nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Warstwowe domy z drukarki 3D?
Warstwowe domy z drukarki 3D?

Wraz z pojawieniem się druku 3D powstała nadzieja, że ta działające poprzez nakładanie materiałów, z ...

SGGW będzie większe
SGGW będzie większe

27 marca 2024 roku Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podpisał umowę z wykonawcą. Tym sam ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera