Osiedle przy ul. Zatorskiej w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu - konkurs architektoniczny - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle przy ul. Zatorskiej. Mieszkanie Plus we Wrocławiu - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~6 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym i urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu.

 

Teren, na którym ma powstac osiedle we Wrocławiu w ramach programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Polski Holding Nieruchomości S.A., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym z prekwalifikacją (dwuetapowym) prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów (EtapI), a następnie faza warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (EtapII)

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest zaprojektowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokiej jakości zamieszkania oraz zabudowy usługowej atrakcyjnej dla potencjalnego najemcy oraz znalezienie najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych pod względem:

c) funkcjonalnym,

d) relacji do istniejącej tkanki miejskiej,

e) społecznym,

f) energooszczędnym,

g )wizualnym,

h) komunikacyjnym,

i) ekonomicznym

 

Koszt realizacji

a.Dla Terenu 1 -3723,00 zł netto/m2 PUM+PUU

b.Dla Terenu 2 i 3: dla zabudowy mieszkaniowej –4200,00 zł netto/m2 PUM+PUU

dla zabudowy usługowej–5000,00 zł netto/m2 PUU

 

Kryteria oceny

Kryteria urbanistyczne:

(a) oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych przy spełnieniu wymogów i wytycznych Regulaminu,

(b) prawidłowe strefowanie przestrzeni mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznych ogólnodostępnych i lokalnych sąsiedzkich (półpublicznych) oraz usługowych,

(c) zastosowanie rozwiązań prospołecznych sprzyjających utożsamianiu mieszkańców z miejscem zamieszkania,

(d) uwzględnienie potrzeb wszystkich grup mieszkańców oraz potrzeb rodzin i grup sąsiedzkich.

 

Kryteria architektoniczne:

(a) właściwy rozkład przestrzeni funkcjonalnych mieszkań oraz struktura zaprojektowanych mieszkań,

(b) efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach (możliwość różnych aranżacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rodziny)oraz w budynkach usługowych (optymalna rozwiązania umożliwiające wprowadzenie różnych rodzajów usług, możliwość różnych aranżacji),

(c) efektywne wykorzystanie ewentualnych powierzchni wspólnych, (o ile wystąpią w projekcie),

(d) prawidłowe rozmieszczenie okien i drzwi balkonowych, gwarantujące właściwe oświetlenie pomieszczeń przy zachowaniu swobody umeblowania,

(e) zróżnicowanie i efektywność układów stref rekreacyjnych mieszkań (balkony, przed ogródki),

(f) estetyka zaproponowanych rozwiązań projektowych,

(g) uzyskanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) dla Terenu 1 -nie niższej niż 58 998 m2 przy zachowaniu kosztu netto/PUM+PUU realizacji Inwestycji na poziomie kwoty 3723,00zł netto/m2 PUM+PUU. Oczekiwana ilość powierzchni użytkowej mieszkań(PUM) dla EtapuI Inwestycji –min. 24 833m2 oraz ilość powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)dla EtapuII Inwestycji–min. 34 165m2.

(h) uzyskanie powierzchni użytkowej (PUM+PUU)dla Terenu 2 -nie niższej niż46 557m2 przy zachowaniu kosztu netto/PUM+PUU realizacji Inwestycji dla budynków mieszkalnych na poziomie kwoty 4200,00zł netto/m2 PUM+PUU, a dla budynków usługowych na poziomie kwoty 5000,00 zł netto/m2 PUU.

 

Kryteria budowlane i kosztowe:

(a) efektywność zastosowanych rozwiązań zmniejszających nakłady inwestycyjne,

(b) rozwiązania wykorzystujące prefabrykację lub w inny sposób usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych,

(c) trwałość obiektu oraz materiałów i technologii w przyjętych rozwiązaniach projektowych,

(d) energooszczędność i ograniczenie strat cieplnych,

(e) wiarygodność techniczna proponowanych rozwiązań technologicznych i projektowych,

(f) ekonomika przyjętych rozwiązań,w tym:-niska kosztochłonność realizacji inwestycji,-racjonalne i niskie koszty utrzymania budynków i terenów otwartych

 

Jury konkursu architektonicznego

1 Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący SąduKonkursowego

2 Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referentze strony PFR Nieruchomości;

3 Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości;

4 Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości;

5 Natalia Golis, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

6 Piotr Fokczyński, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;

7 Zbigniew Maćków, Architekt, Sędzia OWSARP;

8 Marcin Major, Architekt, Sędzia OWSARP;

9 Monika Niewczas,Sędzia ze strony PHNS.A.;

10 Anna Suchodolska, Sędzia ze strony PHN S.A.

11 Radosław Kowalewski, Architekt, Sędzia ze strony PHNS.A.;

12 Rafał Mroczkowski,Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

 

Eksperci powołani przez Organizatora:

1.Monika Kozłowska-Święconek –ekspert ze strony Miasta Wrocław

2.Adam Grehl –ekspert PFR Nieruchomości

3.Anna Więckowska -ekspert PFR Nieruchomości

 

Terminy

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowe 07.10.2019r.

ETAP I (KWALIFIKACYJNY)

• Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie UczestnikówWnioskującychdo dnia 24.10.2019r.

• Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej do dnia 29.10.2019r.

• Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej do dnia 04.11.2019 r

• Termin składania zgłoszeń do Konkursu w siedzibie Organizatora (oraz e-mailowo)do dnia 08.11.2019r.do godziny 12.00

• Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu18.11.2019r.

 

ETAP II (KONKURSOWY)

• Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu do dnia 22.11.2019r.

• Spotkania warsztatowe nr 1 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)od dnia 12.12.2019r. do dnia 13.12.2019r.

• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 1.18.12.2019r.

• Spotkania warsztatowe nr 2 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)od dnia 10.02.2020.do dnia 11.02.2020r..2020r.

• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 2.17.02.2020r.

• Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP Wrocław w dniu 13.03.2020r. od godz. 09.00 do godziny 16.00

• Prezentacja przez Uczestników Konkursu we Wrocławiu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)w dniu 17.03.2020r.

• Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym)23.03.2020r.

• Ewentualna wystawa pokonkursowa Od dnia 23.03.2020r. do dnia 27.03.2020r.

 

Nagrody

Za zakwalifikowanie do EtapuIIKonkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową,zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 30000 PLN brutto.

 

I NagrodaGłówna–nie mniej niż 40.000 PLN brutto,

II NagrodaGłówna–nie mniej niż 15.000 PLN brutto,

III NagrodaGłówna–nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Stary wiatrak zyskuje nowe życie
Stary wiatrak zyskuje nowe życie

W okolicach Lubartowa znajduje się stary młyn, który został przemieniony w okazały dom mieszkalny. H ...

Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard
Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard

Książka "Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego" Colina Ellarda to doskonałe wprowadz ...

Akustyka w architekturze
Akustyka w architekturze

Projektowanie dla zmysłów jest to bardzo waży trend w architekturze współczesnej. Jednak architekci ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera