Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle przy ul. Ratuszowej. Mieszkanie Plus w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym i urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Konkurs organizowany jest w ramach programu Mieszkanie Plus w Warszawie.

 

Teren, na którym ma powstać osiedle mieszkaniowe w Warszawie

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym z prekwalifikacją (dwuetapowym)  prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą  prekwalifikacji kandydatów (Etap I) a następnie faza warsztatów i wyboru  najlepszych prac konkursowych (Etap II). W Konkursie obowiązującym językiem jest język polski.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

 

Cel konkursu architektonicznego

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

 

Koszt realizacji

Organizator zakłada, że maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanych w oparciu o szczegółową Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną na podstawie pracy konkursowej po udzieleniu zamówienia z wolnej ręki nie przekroczy kwoty netto PUM+PUU [zł/m2]: 4 512,00 zł netto/m2 PUM+PUU.

 

Kryteria oceny

Kryteria urbanistyczne:
(a) oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych przy spełnieniu wymogów i wytycznych Regulaminu,
(b) prawidłowe strefowanie przestrzeni mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznych ogólnodostępnych i lokalnych sąsiedzkich (półpublicznych) oraz usługowych,
(c) zastosowanie rozwiązań prospołecznych sprzyjających utożsamianiu mieszkańców z miejscem zamieszkania,
(d) uwzględnienie potrzeb wszystkich grup mieszkańców oraz potrzeb rodzin i grup sąsiedzkich.

 

Kryteria architektoniczne:
(a) właściwy rozkład przestrzeni funkcjonalnych mieszkań oraz struktura zaprojektowanych mieszkań,
(b) efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach (możliwość różnych aranżacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rodziny),
(c) efektywne wykorzystanie ewentualnych powierzchni wspólnych (o ile wystąpią w projekcie),
(d) prawidłowe rozmieszczenie okien i drzwi balkonowych, gwarantujące właściwe oświetlenie mieszkań i przestrzeni wspólnych przy zachowaniu swobody umeblowania,
(e) zróżnicowanie i efektywność układów stref rekreacyjnych mieszkań (balkony, przedogródki),
(f) estetyka zaproponowanych rozwiązań projektowych,
(g) uzyskanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) nie niższej niż 25 028 m2 przy zachowaniu kosztu wykonania Inwestycji w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1. na poziomie kwoty 4 513,00 zł netto/PUM+PUU.

 

Kryteria budowlane i kosztowe:
(a) efektywność zastosowanych rozwiązań zmniejszających nakłady inwestycyjne,
(b) rozwiązania usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych,
(c) trwałość obiektu oraz materiałów i technologii w przyjętych rozwiązaniach projektowych,
(d) energooszczędność i ograniczenie strat cieplnych,

(e) wiarygodność techniczna proponowanych rozwiązań technologicznych i projektowych,
(f) ekonomika przyjętych rozwiązań, w tym:
- niska kosztochłonność realizacji inwestycji,
- racjonalne i niskie koszty utrzymania budynków i terenów otwartych.

 

Jury konkursu architektonicznego

1 Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;
2 Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent;
3 Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości;
4 Grzegorz Muszyński, Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości;
5 Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości
6 Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości;
7 Marek Konopka, Główny specjalista, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
8 Jacek Grunt – Mejer, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. rewitalizacji, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
9 Marek Budzyński, Architekt, Sędzia OW SARP;
10 Paweł Grodzicki, Architekt, Sędzia OW SARP;
11 Monika Diamandakis, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

12 Agata Kruczyńska, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
13 Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).
Eksperci powołani przez Organizatora:
dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW - Dziekan Wydziału Architektury Politechnik Warszawskiej

 

Terminy

ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
• Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących. do dnia 22.10.2019 r.
• Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej. do dnia 25.10.2019 r.
• Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej. do dnia 31.10.2019 r.
• Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie  Organizatora oraz w formie elektronicznej e-mailowo. do dnia 05.11.2019 r. do godziny 14:00
• Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.  13.11.2019 r.

ETAP II (KONKURSOWY)
• Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu. do dnia 14.11. 2019 r.
• Spotkania warsztatowe w Warszawie Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu). od dnia 16.12.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.
• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach. 20.12.2019 r.
• Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora. w dniu 31.01.2020 r. od godz. 09:00 do godziny 16:00
• Prezentacja w Warszawie przez Uczestników Konkursu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu). w dniu 04.02.2020 r.

• Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym). 07.02.2020 r.
• Ewentualna wystawa pokonkursowa do dnia 07.02.2020 r. do dnia 14.02.2020r.

 

Nagrody

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową Etapu II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto.

 

Nagroda Główna – nie mniej niż 25.000 PLN brutto,
II Nagroda Główna – nie mniej niż 15.000 PLN brutto,
III Nagroda Główna – nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Planetarium Śląskie powiększone
Planetarium Śląskie powiększone

Budynek Planetarium Śląskiego, znajdującego się na terenie Parku Śląskiego został zbudowany w latach ...

Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku. Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.
Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku. Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.

Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie Polska Architektura XXL, którego celem jest wyróżnienie najba ...

G19 - nowa jakość zabudowy wielorodzinnej w Warszawie
G19 - nowa jakość zabudowy wielorodzinnej w Warszawie

Na narożnej działce w miejscu dawnej Fabryki Mydła i Świec „Adamczewski i S‑ka” działającej od lat 2 ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera