Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle przy ul. Ratuszowej. Mieszkanie Plus w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym i urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Konkurs organizowany jest w ramach programu Mieszkanie Plus w Warszawie.

 

Teren, na którym ma powstać osiedle mieszkaniowe w Warszawie

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym z prekwalifikacją (dwuetapowym)  prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą  prekwalifikacji kandydatów (Etap I) a następnie faza warsztatów i wyboru  najlepszych prac konkursowych (Etap II). W Konkursie obowiązującym językiem jest język polski.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

 

Cel konkursu architektonicznego

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

 

Koszt realizacji

Organizator zakłada, że maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanych w oparciu o szczegółową Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną na podstawie pracy konkursowej po udzieleniu zamówienia z wolnej ręki nie przekroczy kwoty netto PUM+PUU [zł/m2]: 4 512,00 zł netto/m2 PUM+PUU.

 

Kryteria oceny

Kryteria urbanistyczne:
(a) oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych przy spełnieniu wymogów i wytycznych Regulaminu,
(b) prawidłowe strefowanie przestrzeni mieszkaniowych oraz przestrzeni publicznych ogólnodostępnych i lokalnych sąsiedzkich (półpublicznych) oraz usługowych,
(c) zastosowanie rozwiązań prospołecznych sprzyjających utożsamianiu mieszkańców z miejscem zamieszkania,
(d) uwzględnienie potrzeb wszystkich grup mieszkańców oraz potrzeb rodzin i grup sąsiedzkich.

 

Kryteria architektoniczne:
(a) właściwy rozkład przestrzeni funkcjonalnych mieszkań oraz struktura zaprojektowanych mieszkań,
(b) efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach (możliwość różnych aranżacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rodziny),
(c) efektywne wykorzystanie ewentualnych powierzchni wspólnych (o ile wystąpią w projekcie),
(d) prawidłowe rozmieszczenie okien i drzwi balkonowych, gwarantujące właściwe oświetlenie mieszkań i przestrzeni wspólnych przy zachowaniu swobody umeblowania,
(e) zróżnicowanie i efektywność układów stref rekreacyjnych mieszkań (balkony, przedogródki),
(f) estetyka zaproponowanych rozwiązań projektowych,
(g) uzyskanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) nie niższej niż 25 028 m2 przy zachowaniu kosztu wykonania Inwestycji w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1. na poziomie kwoty 4 513,00 zł netto/PUM+PUU.

 

Kryteria budowlane i kosztowe:
(a) efektywność zastosowanych rozwiązań zmniejszających nakłady inwestycyjne,
(b) rozwiązania usprawniające wykonawstwo i ograniczające czasochłonność prac budowlanych,
(c) trwałość obiektu oraz materiałów i technologii w przyjętych rozwiązaniach projektowych,
(d) energooszczędność i ograniczenie strat cieplnych,

(e) wiarygodność techniczna proponowanych rozwiązań technologicznych i projektowych,
(f) ekonomika przyjętych rozwiązań, w tym:
- niska kosztochłonność realizacji inwestycji,
- racjonalne i niskie koszty utrzymania budynków i terenów otwartych.

 

Jury konkursu architektonicznego

1 Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;
2 Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent;
3 Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości;
4 Grzegorz Muszyński, Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości;
5 Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości
6 Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości;
7 Marek Konopka, Główny specjalista, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
8 Jacek Grunt – Mejer, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. rewitalizacji, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
9 Marek Budzyński, Architekt, Sędzia OW SARP;
10 Paweł Grodzicki, Architekt, Sędzia OW SARP;
11 Monika Diamandakis, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

12 Agata Kruczyńska, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
13 Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).
Eksperci powołani przez Organizatora:
dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW - Dziekan Wydziału Architektury Politechnik Warszawskiej

 

Terminy

ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
• Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących. do dnia 22.10.2019 r.
• Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej. do dnia 25.10.2019 r.
• Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej. do dnia 31.10.2019 r.
• Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie  Organizatora oraz w formie elektronicznej e-mailowo. do dnia 05.11.2019 r. do godziny 14:00
• Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.  13.11.2019 r.

ETAP II (KONKURSOWY)
• Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu. do dnia 14.11. 2019 r.
• Spotkania warsztatowe w Warszawie Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu). od dnia 16.12.2019 r. do dnia 17.12.2019 r.
• Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach. 20.12.2019 r.
• Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora. w dniu 31.01.2020 r. od godz. 09:00 do godziny 16:00
• Prezentacja w Warszawie przez Uczestników Konkursu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu). w dniu 04.02.2020 r.

• Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym). 07.02.2020 r.
• Ewentualna wystawa pokonkursowa do dnia 07.02.2020 r. do dnia 14.02.2020r.

 

Nagrody

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową Etapu II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto.

 

Nagroda Główna – nie mniej niż 25.000 PLN brutto,
II Nagroda Główna – nie mniej niż 15.000 PLN brutto,
III Nagroda Główna – nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Teatr Lalek Banialuka z Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej - wyniki konkursu architektonicznego
Teatr Lalek Banialuka z Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej - wyniki konkursu architektonicznego

27 maja 2024 roku Miasto Bielsko-Biała i bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrz ...

Filiżanki na rynku w Ćmielowie
Filiżanki na rynku w Ćmielowie

Ćmielów – to nieduża miejscowość w województwie świętokrzyskim. Znana jest powszechnie jako miejsce ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera