Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek PUM w Szczecinie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

Obszar opracowania w konkursie architektonicznym na budynek PUM w Szczecinie

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest realizacyjny, otwarty, jednoetapowy, kwalifikujący autora wybranej pracy konkursowej do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami Regulaminu

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.) 55 tys. m2 (+/- 10%), wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 123/12 obręb 2062, a także budowy parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych na działkach 123/11 i 123/14 obręb 2062 i przebudowy istniejącego parkingu ogólnodostępnego, na działkach 123/10 i 123/8 obręb 2062, przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie” (dalej jako: „Inwestycja”), poprzez wybór najlepszej koncepcji projektowej budowy budynku (lub kompleksu budynków) wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem ogólnodostępnym dla samochodów osobowych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Zamawiający oczekuje nowoczesnej formy architektonicznej mogącej stać się wizytówką miasta, ale jednocześnie funkcjonalnego i energooszczędnego budynku (lub budynków) o niskich kosztach eksploatacji.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie autora zwycięskiej pracy konkursowej, który następnie zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji.

 

Koszt realizacji

Planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć łącznie kwoty 375 000 000,00 zł brutto

 

Kryteria oceny

1. Jakość rozwiązań przestrzennych, max 25 pkt.

2. Jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, max 25 pkt

3. Innowacyjność zastosowanych w obiekcie rozwiązań architektonicznych,  przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, max 25 pkt

4. Ekonomiczność rozwiązań techniczno-funkcjonalnych, max 25 pkt

 

Jury konkursu architektonicznego

a) arch. Karol Barcz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin
b) prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Prorektor ds. Rozwoju PUM
c) mgr inż. Krzysztof Goralski, Kanclerz PUM
d) dr hab. n. med. Miłosz Kawa, Katedra Fizjopatologii, Zakład Patologii Ogólnej
e) dr Damian Malinowski, Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii  Doświadczalnej i Klinicznej
f) mgr inż. Katarzyna Lenarcik, Kierownik Działu Technicznego PUM
g) mgr inż. Andrzej Kałużniak, Zastępca Kierownika Działu Technicznego PUM

 

Sekretarz Sądu Konkursowego - arch. Miłosz Raczyński
Zastępca Sędziego prof. dr hab. n. med. Anna Jakubowska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM - PUM
Zastępca Sędziego arch. Marek Szymański – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Szczecin

 

Terminy

1. Ogłoszenie Konkursu – przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 03.10.2019 r.
2. Ogłoszenie Konkursu – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego 05.10.2019 r.
3. Składanie pytań do Regulaminu w sprawach formalnych 22.10.2019 r.
4. Udzielenie odpowiedzi na pytania do Regulaminu w sprawach formalnych 29.10.2019 r.
5. Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 15.11.2019 r. godz. 14.00
6. Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie nie później niż 29.11.2019 r.
7. Składanie pytań do Regulaminu w sprawach merytorycznych 06.12.2019 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na pytania do Regulaminu w sprawach merytorycznych 20.12.2019 r.
9. Składanie prac konkursowych 28.02.2019 r. godz. 14.00
10. Przekazanie makiet 06.03.2019 r. godz. 14.00
11. Ogłoszenie wyników Konkursu 13.03.2019 r. godz. 12.00

 

Nagrody

I NAGRODA – 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto),
II NAGRODA - 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),
III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy brutto),
Wyróżnienie – 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska
Projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałpolska

Pod koniec lipca 2022 roku poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na projekt Jurajskiego Cent ...

Port Praski. Nowa dzielnica nad wodą.
Port Praski. Nowa dzielnica nad wodą.

Warszawa z roku na rok wzbogaca się o nowe kwartały zabudowy. Choć stolica jest dziś już dość gęsto ...

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Szklana bryła dla muzyków
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Szklana bryła dla muzyków

„Budowa kampusu Akademii Muzycznej jest ważna nie tylko dla tego regionu i Polski, ale też szerzej – ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera