Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Zamówienie publiczne na dokumentację dotyczącą remontu bl. A w Centrali NBP

 

Czas czytania: ~2 min


Zamówienie publiczne nr SEZ/DKRZ-WPO1-EWS-241-0045/DA/19 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bl. A w Centrali NBP.

 

NBP

Zobacz szczegóły zamówienia publicznego

Zamawiający

Narodowy Bank Polski (NBP), ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bloku A w Centrali NBP, obejmujące:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu i przebudowy bloku A, w kompleksie budynków Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie, zwanej dalej „Dokumentacją”, oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, w zakresie i na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji oraz przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników na których Dokumentację utrwalono;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych, realizowanych na podstawie Dokumentacji;

3. udzielenie 60-miesięcznej gwarancji jakości na opracowaną Dokumentację.

 

Dokumentacja ma być wykonana w trzech stadiach:

I stadium obejmuje:

Projekt koncepcyjny – wielobranżowe opracowanie wraz z wizualizacjami, zawierające propozycję w dwóch wariantach, z których wybrany zostanie jeden do dalszego opracowania oraz prace przedprojektowe na potrzeby Koncepcji

II stadium obejmuje:

Projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) wraz z opracowaniami wymaganymi przepisami, opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami niezbędnymi do opracowania II stadium, w tym: informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz z wymaganymi do rozpoczęcia budowy decyzjami administracyjnymi, a w szczególności z decyzją o pozwoleniu na budowę, dalej zwaną „Pozwoleniem”.

III stadium obejmuje:

Dokumentację wykonawczą – opracowanie we wszystkich branżach, wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi

 

Wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 60 000,00 złotych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Oferty częściowe: nie

 

Kryteria oceny

Cena   50 pkt

Opracowanie dokumentacji projektowej w technologii BIM 4 pkt

Zdolność Architekta wiodącego 12 pkt

Odpowiednia jakość 28

Metodologia współpracy 6 pkt

 

Terminy

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w zakresie określonym w pkt 1-3 w terminie do dnia 31.08.2021 r., w tym

I stadium (Projekt koncepcyjny), w terminie do 12 tygodni od daty zawarcia Umowy;

II stadium: w zakresie opracowania Projektu budowlanego, w terminie do 24 tygodni od dnia odbioru I stadium, w zakresie uzyskania Pozwolenia, w terminie do 10 tygodni od dnia odbioru przez Zamawiającego Projektu budowlanego;

III stadium (Dokumentacja wykonawcza), w terminie do 20 tygodni od dnia odbioru II stadium;

 

Więcej informacji o zamówieniu publicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Przetarg, Zamówienie Publiczne

Znamy zwycięzców Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022. Oto najlepsze realizacje minionego roku!
Znamy zwycięzców Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022. Oto najlepsze realizacje minionego roku!

W nowo otwartym budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, 6 czerwca 2023 roku odbyła się gala wr ...

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Dynamiczna bryła jak okręt. Nowe realizacje.
Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Dynamiczna bryła jak okręt. Nowe realizacje.

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha na szczecińskiej wyspie Łasztownia to jedno z najn ...

Dom Szwajcarski - wielofunkcyjny budynek od BXB Studio
Dom Szwajcarski - wielofunkcyjny budynek od BXB Studio

Podczas Europejskich Dni Architektury w Strasburgu, Bogusław Barnaś, założyciel BXB studio, zaprezen ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera