Zamówienie publiczne na dokumentację projektową bl. A w Centrali NBP - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Zamówienie publiczne na dokumentację dotyczącą remontu bl. A w Centrali NBP

 

Czas czytania: ~2 min


Zamówienie publiczne nr SEZ/DKRZ-WPO1-EWS-241-0045/DA/19 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bl. A w Centrali NBP.

 

NBP

Zobacz szczegóły zamówienia publicznego

Zamawiający

Narodowy Bank Polski (NBP), ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bloku A w Centrali NBP, obejmujące:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu i przebudowy bloku A, w kompleksie budynków Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie, zwanej dalej „Dokumentacją”, oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, w zakresie i na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji oraz przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników na których Dokumentację utrwalono;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych, realizowanych na podstawie Dokumentacji;

3. udzielenie 60-miesięcznej gwarancji jakości na opracowaną Dokumentację.

 

Dokumentacja ma być wykonana w trzech stadiach:

I stadium obejmuje:

Projekt koncepcyjny – wielobranżowe opracowanie wraz z wizualizacjami, zawierające propozycję w dwóch wariantach, z których wybrany zostanie jeden do dalszego opracowania oraz prace przedprojektowe na potrzeby Koncepcji

II stadium obejmuje:

Projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) wraz z opracowaniami wymaganymi przepisami, opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami niezbędnymi do opracowania II stadium, w tym: informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz z wymaganymi do rozpoczęcia budowy decyzjami administracyjnymi, a w szczególności z decyzją o pozwoleniu na budowę, dalej zwaną „Pozwoleniem”.

III stadium obejmuje:

Dokumentację wykonawczą – opracowanie we wszystkich branżach, wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi

 

Wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 60 000,00 złotych

Rodzaj zamówienia: Usługi

Oferty częściowe: nie

 

Kryteria oceny

Cena   50 pkt

Opracowanie dokumentacji projektowej w technologii BIM 4 pkt

Zdolność Architekta wiodącego 12 pkt

Odpowiednia jakość 28

Metodologia współpracy 6 pkt

 

Terminy

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w zakresie określonym w pkt 1-3 w terminie do dnia 31.08.2021 r., w tym

I stadium (Projekt koncepcyjny), w terminie do 12 tygodni od daty zawarcia Umowy;

II stadium: w zakresie opracowania Projektu budowlanego, w terminie do 24 tygodni od dnia odbioru I stadium, w zakresie uzyskania Pozwolenia, w terminie do 10 tygodni od dnia odbioru przez Zamawiającego Projektu budowlanego;

III stadium (Dokumentacja wykonawcza), w terminie do 20 tygodni od dnia odbioru II stadium;

 

Więcej informacji o zamówieniu publicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Przetarg, Zamówienie Publiczne

Webinarium Pinus: Energooszczędne drewniane przeszklenia wielkoformatowe w opatentowanej technologii Pinus
Webinarium Pinus: Energooszczędne drewniane przeszklenia wielkoformatowe w opatentowanej technologii Pinus

Zapraszamy wszystkich architektów, studentów architektury i budujących nowe domy pasywne na wartości ...

Nowoczesny Dom Plus od Stoprocent Architekci
Nowoczesny Dom Plus od Stoprocent Architekci

Stoprocent Architekci, czyli pracownia Magdy Morelewskiej i Przemka Kaczkowskiego jest odpowiedzialn ...

Webinarium Foamglas: Izolacja… idealna? Odkryj właściwości spienionego szkła komórkowego FOAMGLAS!
Webinarium Foamglas: Izolacja… idealna? Odkryj właściwości spienionego szkła komórkowego FOAMGLAS!

Czym jest szkło komórkowe? To materiał o strukturze zamkniętych ogniw, która pozwala na uzyskiwanie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera