Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Pomnik Władysława II księcia opolskiego w Opolu - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II księcia opolskiego w Opolu.

 

Konkurs architektoniczny na pomnik Władysława II księcia opolskiego

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Miasto Opole, Rynek- Ratusz

45- 015  Opole

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (wnioski).

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika Władysława II księcia opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/Edmunda Osmańczyka w Opolu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 76/7, karta mapy 44 obręb Opole, będącej własnością Miasta Opola, wraz z koncepcją zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia, zgodnie z wytycznymi autoraprojektu architektonicznego zagospodarowania terenu inwestycji.

 

Cel konkursu architektonicznego

Wyłonienie najlepszego,o wysokich walorach artystycznych, opracowanego rzeźbiarsko projektu pomnika upamiętniającego Władysława II księcia opolskiego wraz z koncepcją zagospodarowania bezpośredniego otoczenia pomnika, uwzględniającą wytyczne autora projektu architektonicznego zagospodarowania terenu, o których mowa w ust.1 pkt 1, oryginalnego i spełniającego założenia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Pomnik ten ma stać się artystycznym i ideowym trwałym elementem kompozycji przestrzennej, wzbogacającym ją o dzieło artystyczne upamiętniające historyczną postać. Projekt pomnika musi uwzględniać charakter otoczenia, z którym ma tworzyć spójną i harmonijną całość, dając estetyczny element w przestrzeni miejskiej. Drzewa rosnące na terenie skweru nie mogą zostać wycięte lub uszkodzone w trakcie prac budowlanych związanych z posadowieniem pomnika.

 

Koszt inwestycji

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania wszelkich prac  na podstawie autorskiego projektu (zwycięskiej Pracy Konkursowej), nie może przekraczać kwoty 350000 zł brutto

 

Kryteria oceny

Kryterium artystyczne:

- walory artystyczne Pomnika, jego kompozycja przestrzenna,rozwiązania detalu, bryły, postumentu - max. 5 punktów,

Kryterium urbanistyczno-architektoniczne:

- właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, ekspozycja Pomnika z istotnych kierunków osi widokowych - max. 2 punkty,

Kryterium techniczne:

- jakość rozwiązań technicznych i materiałowych Pomnika, stopień realności realizacyjnej Pomnika - max. 2 punkty,

Kryterium ekonomiczne:

- walory ekonomiczne - max. 1 punkt.

 

Jury konkursu architektonicznego

Przewodniczący Sądu Konkursowego:  prof. Mariusz Białecki, ASP Gdańsk

prof. Maciej Aleksandrowicz, ASP Warszawa

prof. Bogusz Salwiński, ASP Kraków

prof. Marian Molenda, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Jerzy Sperka, Uniwersytet Śląski (mediewista)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja –  Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego, Uniwersytet      Opolski

Elżbieta Molak, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Magdalena Matyjaszek, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej

Beata Wartenberg, Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Sekretarz Organizacyjny: Anna PotockaDyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

 

Terminy

1. Ogłoszenie Konkursu: 16 października 2019 r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, można przesyłać na e-mail podany w Rozdz. I, ust. 3 pkt 2 Regulaminu do 24 października 2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 28 października 2019 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres wskazany w Rozdz.I, ust. 3 pkt 2 Regulaminu. O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie Uczestnicy zostaną powiadomieni do 22 listopada 2019 r.

4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu  dotyczące  Prac konkursowych na e-mail podany w Rozdz. I, ust. 3 pkt 1) Regulaminu do 6 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco, ale nie dłużej niż do 16 grudnia 2020 r.

5. Prace konkursowe należy składać do 3 lutego 2020 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres Współorganizatora Konkursu wskazany w Rozdz. I, ust. 3 pkt 1) Regulaminu.

6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 14 lutego 2020 r. O miejscu i dacie ogłoszenia Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

7. Wystawa wszystkich nagrodzonych Prac konkursowych zostanie udostępniona 14 lutego 2020 r.
O miejscu i godzinie otwarcia wystawy pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników odrębnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Opola.

8. Zaproszenie do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w Rozdziale III, ust. 4 i 5 Regulaminu nastąpi w terminie:do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

9. Wskazane powyżej terminy mogą być przedłużone. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników oraz zamieści stosowną informację w Biuletynie Informacji Publicznej UM Opola.

 

Nagrody

I nagroda w wysokości 20000 zł brutto,

II nagroda w wysokości 15000 zł brutto,

III nagroda w wysokości 10000 zł brutto,

Wyróżnienia do 5 000 zł brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Pierwsza edycja konferencji „Kolor w architekturze” za nami
Pierwsza edycja konferencji „Kolor w architekturze” za nami

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pierwsza edycja konferencji na temat Evidence Based Design i wyk ...

Dla sąsiadów z Gdyni
Dla sąsiadów z Gdyni

„Sieć domów sąsiedzkich, tzw. Przystani – to nazwa sieci centrów sąsiedzkich tworzonych w całym mieś ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku

Znamy wyniki głosowania internautów szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publicznoś ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera