Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Basen kryty w Piasecznie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji basenu krytego w Piasecznie.

 

Konkurs architektoniczny na pasen kryty w Piasecznie

Zobacz regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie zakresu realizacyjnego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań programowo - przestrzennych zagospodarowania terenów objętych opracowaniem konkursowym zarówno cześć studialna jak i cześć realizacyjna (obszar wskazanym w Załączeniu nr 8a) oraz uzyskanie najlepszej lub najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji obiektu basenu krytego.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej Umowy na opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez Organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwiązań urbanistycznych dla terenu objętego częścią studialną konkursu i wykorzystanie ich w celu formułowania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 3/45 obręb nr. 28 jedn. ew. Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej. Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej muszą być zgodne z ww. planem miejscowym, część studialna może wykraczać poza ustalenia planu, przy zachowaniu funkcji usług turystyki, rekreacji i sportu.

 

Kryteria oceny pracy konkursowej

a) atrakcyjność, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań architektonicznych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

b) atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

c) walory eksploatacyjne rozwiązań budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych.

d) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

e) trafność relacji przestrzennych i funkcjonalnych zaproponowanych w rozwiązaniach urbanistycznych części studialnej.

 

Jury konkursu architektonicznego

1. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Sądu konkursowego, architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
2. Maciej Kuryłowicz – członek Sądu Konkursowego, sędzia referent, architekt, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
3. Małgorzata Mirecka – członek Sądu Konkursowego, architekt
4. Kinga Socha – członek Sądu Konkursowego, architekt, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
5. Robert Widz – członek Sądu Konkursowego, II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
6. Anna Pakulińska-Attia – członek Sądu Konkursowego, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
7. Sylwia Horabik – członek Sądu Konkursowego, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

 

Terminy

1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 11.12.2019r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie  do dnia: 31.12.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 03.01.2020 r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.01.2020r. do godz. 15.00
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 28.01.2020 r.

4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 16.03.2020r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 24.03.2020 r.

5. Prace konkursowe składać należy do dnia 08.05.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)

6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 22.05.2020r.
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Nagrody

I NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto
II NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto
III NAGRODA: kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Park do spotkań i działań
Park do spotkań i działań

Klub Studencki Szkoły Głównej Handlowej „Park” działał na warszawskim Polu Mokotowskim od końca lat ...

Mieszkaj w Mieście na Tauzenie
Mieszkaj w Mieście na Tauzenie

Osiedla Tysiąclecia w Katowicach nie trzeba pewnie przypominać żadnemu miłośnikowi architektury. Pro ...

Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.
Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.

Za nami trzecia edycja konferencji "Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze", której temat ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera