Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Dyplom Roku 2020 - konkurs architektoniczny SARP

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU 2020” przyznawaną jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

DYPLOM ROKU 2020

Regulamin konkursu architektonicznego Dyplom Roku 2020

Organizator konkursu architektonicznego

SARP

 

Etapy konkursu architektonicznego

Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac.


Etap 2 – Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej.

 

Etap 3 – Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych

 

Zgłoszenia do konkursu architektonicznego

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

 

Ocena prac w konkursie architektonicznym

Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną.


Etap 2 – Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad całego Sądu. O sposobie procedowania decyduje Przewodniczący Sądu w porozumieniu z członkami Sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego zgodnie z harmonogramem. Protokół z obrad Sądu jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do macierzystych Wydziałów i Oddziałów SARP informujących o wyłonieniu grupy finalistów.

 

Etap 3 – Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień regulaminowych.

 

Jury konkursu architektonicznego

a) Prezesa lub Wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję Przewodniczącego Sądu Konkursowego i kierującego pracami Sądu);
b) Laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP;
c) Reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy;
d) Sędziów z listy Sędziów Konkursowych SARP;
e) Przedstawiciela Partnera konkursu.

 

Terminy

20.01.2020 - Ogłoszenie konkursu „Dyplom Roku” – edycja 2020
17.01.2020 - Wysłanie pism do właściwych Oddziałów SARP oraz Wydziałów Architektury. Rozpoczęcie zadawania pytań do organizatorów konkursu
03.02.2020 - Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu – Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
do 12.02.2020 - Powołanie Sądu Konkursowego
26.02.2020 - Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu. Udzielenie odpowiedzi na pytania – niezwłocznie
TERMIN - Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych
30.03.2020 - Zakończenie Etapu 1
09.04.2020 - Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego
20-30.04.2020 - Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sądu Konkursowego (siedziba SARP w Warszawie)
30.04.2020 - Zakończenie Etapu 2  
Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
Zawiadomienie właściwych Wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
13.05.2020 - Dostarczenie wysłanych przez właściwe WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów (dostarczenie do siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie)
21.05.2020 - Zakończenie Etapu 3
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
(Warszawa – siedziba SARP, ul. Foksal 2, pawilon wystawowy SARP)
22.05.2020 -  g. 16.00    Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie
(Warszawa – siedziba SARP, ul. Foksal 2, pawilon wystawowy SARP)

 

Nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Studentów Architektury

Kajstaden – najwyższy w Szwecji budynek z drewna od CF Møller
Kajstaden – najwyższy w Szwecji budynek z drewna od CF Møller

550 ton dwutlenku węgla pozwala oszczędzić budynek, wzniesiony z drewna zamiast z betonu – mówią inż ...

Horizone Studio projektuje na Białorusi
Horizone Studio projektuje na Białorusi

Przy jednej z głównych ulic Brześcia, w bezpośrednim sąsiedztwie Brzeskiego Uniwersytetu Techniczneg ...

Centrum Promocji Drewna od MMA Pracownia Architektury
Centrum Promocji Drewna od MMA Pracownia Architektury

Centrum Promocji Drewna, realizacja architektoniczna powstała na terenie rezerwatu Jata w Nadleśnict ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera