Wystawa główna Muzeum Fotografii w Krakowie - konkurs architektoniczny 2020 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wystawa główna Muzeum Fotografii w Krakowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22.

 

Wystawa stała Muzeum Fotografii w Krakowie

Regulamin konkursu na wystawę stałą

Organizator

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

 

Przedmiot konkursu na wystawę stałą

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22.

 

Cel konkursu na wystawę stałą

Celem nadrzędnym Konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum, pod względem artystycznym, plastycznym i mery-torycznym, uwzględniającej opracowane przez Organizatora założenia merytoryczne i aran-żacyjne wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej Zbrojowni przy ulicy Rakowickiej 22.

 

Kryteria oceny

I grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- zgodność koncepcji z wytycznymi merytorycznymi i aranżacyjnymi wystawy głównej
- Otwartość wystawy na współdziałanie
- przejrzystość i oryginalność koncepcji,
- kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni,
- funkcjonalność i dostosowanie koncepcji do wymogów wprowadzania elementów wymiennych oraz czasowych do wystawy głównej
- atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres przekazanych informacji, spójność kompozycji, wartości edukacyjne)

atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia wystawienniczego (atrakcyjność i oryginalność aranżacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa – odbiorca)
- zgodność koncepcji z wymogami konserwatorskimi
- zgodność koncepcji z wytycznymi odnośnie dostępności wystawy dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Waga I grupy kryterium 0-40 pkt

 

II grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, innowacyjność elementów interaktywnych,
- zrównoważony sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektami zabytkowymi
Waga II grupy kryterium 0-25 pkt

 

III grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- realność koncepcji (zakres, forma i termin),
- realność dołączonych do koncepcji kosztorysów i harmonogramów prac,
- trwałość zastosowanych rozwiązań
Waga III grupy kryteriów: 0-25 pkt

 

IV grupa kryteriów:
Informację o oczekiwanym wynagrodzeniu za opracowanie dokumentacji projektowej wystawy wraz z przekazaniem praw autorskich i pełnienie nadzoru autorskiego – 10% tj.10 pkt. Propozycja z najniższą kwotą wynagrodzenia otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10, na-tomiast pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:
liczba punktów = (Wmin/Wbad) x 10
gdzie:
Wmin – najniższa wartość wynagrodzenia zaoferowana przez Uczestnika Konkursu
Wbad – wartość wynagrodzenia zaoferowana w badanej Pracy konkursowej
Waga IV grupy kryteriów 0-10 pkt

 

Jury konkursu na wystawę stałą

Przewodniczący – Adrianna Gębala-Pietras,

Członek –  dr Janusz Czop,

Członek – dr Dominik Kuryłek,

Członek – dr Agnieszka Olszewska,

Członek - Malwina Antoniszczak,

Członek – prof. dr hab. Czesława Frejlich,

Członek – Karolina Lewandowska,

Członek – arch. Piotr Lewicki.

 

Terminy

Ogłoszenie Konkursu: 03.03.2020 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 16.03.2020 r. do godz. 15.00

Informacja  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 20.03.2020 r.

Składanie Prac konkursowych: do 29.05.2020 r.do godz. 12.00

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu: do 10.07.2020 r.

 

Nagrody

Uczestnikowi, który otrzyma I nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
Uczestnikowi, który otrzyma II nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Uczestnikowi, który otrzyma III nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Kolorowe domki dla bezdomnych
Kolorowe domki dla bezdomnych

Pracownia Lehrer Architects od jakiegoś czasu tworzy kolorowe projekty dla bezdomnych. Na niemożliwy ...

Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb
Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb

Dachy są najbardziej narażonymi na działanie czynników warunków atmosferycznych elementami budynków ...

Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach
Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach

Zapraszamy do udziału w webinarium architektonicznym, podczas którego przedstawione zostaną przykład ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera