Wystawa główna Muzeum Fotografii w Krakowie - konkurs architektoniczny 2020 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wystawa główna Muzeum Fotografii w Krakowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22.

 

Wystawa stała Muzeum Fotografii w Krakowie

Regulamin konkursu na wystawę stałą

Organizator

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

 

Przedmiot konkursu na wystawę stałą

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22.

 

Cel konkursu na wystawę stałą

Celem nadrzędnym Konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum, pod względem artystycznym, plastycznym i mery-torycznym, uwzględniającej opracowane przez Organizatora założenia merytoryczne i aran-żacyjne wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej Zbrojowni przy ulicy Rakowickiej 22.

 

Kryteria oceny

I grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- zgodność koncepcji z wytycznymi merytorycznymi i aranżacyjnymi wystawy głównej
- Otwartość wystawy na współdziałanie
- przejrzystość i oryginalność koncepcji,
- kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni,
- funkcjonalność i dostosowanie koncepcji do wymogów wprowadzania elementów wymiennych oraz czasowych do wystawy głównej
- atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres przekazanych informacji, spójność kompozycji, wartości edukacyjne)

atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia wystawienniczego (atrakcyjność i oryginalność aranżacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa – odbiorca)
- zgodność koncepcji z wymogami konserwatorskimi
- zgodność koncepcji z wytycznymi odnośnie dostępności wystawy dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Waga I grupy kryterium 0-40 pkt

 

II grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, innowacyjność elementów interaktywnych,
- zrównoważony sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektami zabytkowymi
Waga II grupy kryterium 0-25 pkt

 

III grupa kryteriów, w skład której wchodzi:
- realność koncepcji (zakres, forma i termin),
- realność dołączonych do koncepcji kosztorysów i harmonogramów prac,
- trwałość zastosowanych rozwiązań
Waga III grupy kryteriów: 0-25 pkt

 

IV grupa kryteriów:
Informację o oczekiwanym wynagrodzeniu za opracowanie dokumentacji projektowej wystawy wraz z przekazaniem praw autorskich i pełnienie nadzoru autorskiego – 10% tj.10 pkt. Propozycja z najniższą kwotą wynagrodzenia otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10, na-tomiast pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:
liczba punktów = (Wmin/Wbad) x 10
gdzie:
Wmin – najniższa wartość wynagrodzenia zaoferowana przez Uczestnika Konkursu
Wbad – wartość wynagrodzenia zaoferowana w badanej Pracy konkursowej
Waga IV grupy kryteriów 0-10 pkt

 

Jury konkursu na wystawę stałą

Przewodniczący – Adrianna Gębala-Pietras,

Członek –  dr Janusz Czop,

Członek – dr Dominik Kuryłek,

Członek – dr Agnieszka Olszewska,

Członek - Malwina Antoniszczak,

Członek – prof. dr hab. Czesława Frejlich,

Członek – Karolina Lewandowska,

Członek – arch. Piotr Lewicki.

 

Terminy

Ogłoszenie Konkursu: 03.03.2020 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 16.03.2020 r. do godz. 15.00

Informacja  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 20.03.2020 r.

Składanie Prac konkursowych: do 29.05.2020 r.do godz. 12.00

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu: do 10.07.2020 r.

 

Nagrody

Uczestnikowi, który otrzyma I nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
Uczestnikowi, który otrzyma II nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Uczestnikowi, który otrzyma III nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Urban Sequoia – projekt budynku pochłaniającego dwutlenek węgla
Urban Sequoia – projekt budynku pochłaniającego dwutlenek węgla

W pierwszej połowie listopada 2021 roku miała miejsce konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow (COP26). ...

Zielona wizja dla Warszawy
Zielona wizja dla Warszawy

„Zależy nam na tym, by Nowe Centrum Warszawy było eleganckie, spójne, a przy tym przyjazne, bezpiecz ...

Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad
Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad

Wąski budynek biurowo-usługowy przy ul. Krasickiego w Krakowie to doskonały przykład tego, jak wpisa ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera