Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Parking wielopoziomowy w Strefie Kultury w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach.

 

Konkurs archtektoniczny na projekt parkingu

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu  wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  najlepszej pod względem funkcjonalnoużytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - nie może przekroczyć kwoty 46.500,00,-PLN netto t.j. bez podatki VAT

 

Etapy konkursu architektonicznego

W I Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu  zaproszeni do udziału w Konkursie składają opracowania studialne.
 

W II Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu, składają prace konkursowe.

 

Kryteria oceny

a) odniesienie się do kontekstu przestrzennego lokalizacji w "Strefie Kultury",  oryginalność (stopień unikalności) rozwiązań przestrzennych, walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego,  rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, walory zaproponowanych form i rozwiązań architektonicznych - 80%;
b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej  eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

 

Jury konkursu architektonicznego

1) prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Piotr Fischer (IARP, SARP) – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
4) mgr inż. arch. Wojtek Gwizdak (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
5) mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
6) mgr inż. Janusz Olesiński (Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.) – Członek Sądu Konkursowego
7) mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o) – Członek Sądu Konkursowego
8) mgr inż. arch. Stanisław Podkański (IARP, UM Katowice - Architekt Miasta Katowice) – Członek Sądu Konkursowego
9) mgr inż. Bogusław Lowak (Naczelnik Wydziału Transportu UM Katowice) – Członek Sądu Konkursowego
10) mgr Ewa Bogusz-Moore (Dyrektor NOSPR) – Członek Sądu Konkursowego
11) mgr Marcin Gwoździewicz (p.o. Dyrektor Muzeum Śląskiego) – Członek Sądu Konkursowego
12) mgr inż. arch. Henryk Piątek (IARP, SARP), Sędzia Referent Konkursu

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji  powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie  członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
13) mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP)
14) mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu i Zastępcy Sekretarza

 

Organizacyjnego Konkursu zostali powołani:
15) mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP), Sekretarz Organizacyjny Konkursu
16) mgr inż. arch. Magdalena Nowaczyk. (SARP), Zastępca Sekretarza  Organizacyjnego Konkursu

 

Terminy

06.04.2020 r. - Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie

13.04.2020 r. - Odpowiedzi na pytania

25.05.2020 r. - Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu

17.04.2020 r. - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

27.04.2020 r - Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia

23.06.2020 r. - Składanie opracowań studiaInych I Etapu przez Uczestników  dopuszczonych do udziału w Konkursie

07.07.2020 r. - Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu i informacja o kwalifikacji  Uczestników do II Etapu Konkursu

21.08.2020 r. - Składanie prac konkursowych II Etapu przez Uczestników  dopuszczonych do udziału w II Etapie Konkursu

orientacyjnie do dnia 03.09.2020 r - Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 25 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)  oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Warstwowe domy z drukarki 3D?
Warstwowe domy z drukarki 3D?

Wraz z pojawieniem się druku 3D powstała nadzieja, że ta działające poprzez nakładanie materiałów, z ...

SGGW będzie większe
SGGW będzie większe

27 marca 2024 roku Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podpisał umowę z wykonawcą. Tym sam ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera