Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Parking wielopoziomowy w Strefie Kultury w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach.

 

Konkurs archtektoniczny na projekt parkingu

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu  wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach, jako twórczej pracy projektowej.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  najlepszej pod względem funkcjonalnoużytkowym i kompozycyjnym - z  uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

 

Koszt realizacji

Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach” wraz z  zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - nie może przekroczyć kwoty 46.500,00,-PLN netto t.j. bez podatki VAT

 

Etapy konkursu architektonicznego

W I Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu  zaproszeni do udziału w Konkursie składają opracowania studialne.
 

W II Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu, składają prace konkursowe.

 

Kryteria oceny

a) odniesienie się do kontekstu przestrzennego lokalizacji w "Strefie Kultury",  oryginalność (stopień unikalności) rozwiązań przestrzennych, walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego,  rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, walory zaproponowanych form i rozwiązań architektonicznych - 80%;
b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej  eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

 

Jury konkursu architektonicznego

1) prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Piotr Fischer (IARP, SARP) – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
4) mgr inż. arch. Wojtek Gwizdak (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
5) mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
6) mgr inż. Janusz Olesiński (Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.) – Członek Sądu Konkursowego
7) mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o) – Członek Sądu Konkursowego
8) mgr inż. arch. Stanisław Podkański (IARP, UM Katowice - Architekt Miasta Katowice) – Członek Sądu Konkursowego
9) mgr inż. Bogusław Lowak (Naczelnik Wydziału Transportu UM Katowice) – Członek Sądu Konkursowego
10) mgr Ewa Bogusz-Moore (Dyrektor NOSPR) – Członek Sądu Konkursowego
11) mgr Marcin Gwoździewicz (p.o. Dyrektor Muzeum Śląskiego) – Członek Sądu Konkursowego
12) mgr inż. arch. Henryk Piątek (IARP, SARP), Sędzia Referent Konkursu

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji  powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie  członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
13) mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP)
14) mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu i Zastępcy Sekretarza

 

Organizacyjnego Konkursu zostali powołani:
15) mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP), Sekretarz Organizacyjny Konkursu
16) mgr inż. arch. Magdalena Nowaczyk. (SARP), Zastępca Sekretarza  Organizacyjnego Konkursu

 

Terminy

06.04.2020 r. - Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie

13.04.2020 r. - Odpowiedzi na pytania

25.05.2020 r. - Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu

17.04.2020 r. - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

27.04.2020 r - Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia

23.06.2020 r. - Składanie opracowań studiaInych I Etapu przez Uczestników  dopuszczonych do udziału w Konkursie

07.07.2020 r. - Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu i informacja o kwalifikacji  Uczestników do II Etapu Konkursu

21.08.2020 r. - Składanie prac konkursowych II Etapu przez Uczestników  dopuszczonych do udziału w II Etapie Konkursu

orientacyjnie do dnia 03.09.2020 r - Rozstrzygnięcie Konkursu

 

Nagrody

a) I NAGRODA – 25 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)  oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Cedrowy dom pod Montrealem
Cedrowy dom pod Montrealem

Pośród kanadyjskich czerwonych klonów pracownia Ravi Handa Architect zrealizowała swój projekt domku ...

Supernowoczesny biurowiec w centrum Wilna
Supernowoczesny biurowiec w centrum Wilna

Zintegrowany z planem miasta Wilna i popularnym placem publicznym przylegającym do terenu, supernowo ...

Ostatnie dni głosowania! Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.
Ostatnie dni głosowania! Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.

Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie Polska Architektura XXL, którego celem jest wyróżnienie najba ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera