Konkurs architektoniczny na EKO P+R Połczyńska w Warszawie - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


EKO P+R Połczyńska w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~2 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska – zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428000 EURO.

 

ZTM Warszawa

Regulamin konkursu architektonicznego

 

Organizator

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

ul. Żelazna 61, 00 – 848 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu  (Uczestnicy) / Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej zamierzenia  inwestycyjnego „EKO P+R Połczyńska”, obejmującej modernizację terenu parkingu. Modernizacja obejmuje w szczególności:
· koncepcję instalacji fotowoltaicznej,
· koncepcję przebudowy budynku zaplecza,
· koncepcję rewaloryzacji terenów zieleni,
· koncepcję remontu nawierzchni, polegającej na rozszczelnieniu nawierzchni betonowej,
· opracowanie założeń dla: retencji wód opadowych i roztopowych, ładowania  pojazdów o napędzie
elektrycznym, małej architektury,
· magazynowanie energii elektrycznej,
· koncepcję modernizacji oświetlenia terenu parkingu,
· opracowania założeń dla wdrożenia programu edukacyjnego dla użytkowników parkingu.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i  ekonomicznym koncepcji architektonicznej modernizacji parkingu, polegającej m.in. na przebudowie budynku zaplecza, budowie instalacji przestrzennej z użyciem paneli fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczych, rewaloryzacji terenów zieleni oraz zaprojektowanie innych elementów określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Budżet

1) Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, z wyłączeniem remontu nawierzchni obiektu, wynosi 3 650 000,00 PLN brutto.
2) Szacowany łączny koszt wykonania remontu nawierzchni wynosi 5 000 000,00 PLN brutto.

 

Kryteria oceny

Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych. 25 %
Funkcjonalność i integralność. 25 %
Innowacyjność 15 %
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego 20 %
Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań
(koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność). 15 %

 

Jury konkursu architektonicznego

➔ Wojciech Wagner, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,  Przewodniczący Sądu
➔ Michał Tatjewski, SARP, Sędzia referent
➔ Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy, Sędzia
➔ Paweł Paradowski, SARP, Sędzia
➔ Małgorzata Orzechowska, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,  Sędzia

➔ Franciszek Kujawski, Zarząd Transportu Miejskiego, Sędzia
➔ Jacek Kisiel, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Sędzia
➔ Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Sędzia
➔ Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Sędzia
➔ Arkadiusz Węglarz, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Sędzia
➔ Sylwia Jakubiec, Zarząd Transportu Miejskiego, Sędzia
➔ Jacek Bogusz, Zarząd Transportu Miejskiego, Sędzia

 

Terminy

27.07.2020 r. - Składanie Wniosków

30.10.2020 r. - Składanie prac konkursowych (w godz. 8.00 – 16.00)

 

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości 15 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych,
III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych,
Wyróżnienia o łącznej wartości 5 000 złotych.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nowy budynek dla uniwersytetu w Częstochowie – wyniki konkursu architektonicznego
Nowy budynek dla uniwersytetu w Częstochowie – wyniki konkursu architektonicznego

22 czerwca 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na projekt budynku Centrum Dydak ...

W Łodzi stanie ażurowa kamienica
W Łodzi stanie ażurowa kamienica

„Chcemy, aby to miejsce diametralnie się zmieniło. Chcemy nie tylko przywrócić dawną świetność, ale ...

Retencja wody w architekturze
Retencja wody w architekturze

W ostatnich latach podejście do wody opadowej uległo znaczącym zmianom. Jeszcze w latach 90. stawian ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera