Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Centrum Wiedzy COGNITARIUM w Koszalinie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Politechnika Koszalińska zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie.

 

Centrum Wiedzy COGNITARIUM

Regulamin konkursu architektonicznego

 

Organizator

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, realizacyjnym i wymaga
przedstawienia jednej Pracy Konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia: budowa „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. Zamawiający oczekuje nowoczesnej formy architektonicznej mogącej stać się wizytówką zarówno nowoczesnej uczelni jak i miasta, ale jednocześnie funkcjonalnego i  energooszczędnego budynku (lub budynków) o niskich kosztach eksploatacji.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji
inwestycji zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie Autora najlepszej Pracy Konkursowej, który następnie, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji.

 

Koszty

Maksymalny planowany koszt wykonania obiektu realizowanego w oparciu o Pracę
Konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto: 53 000 000,00 zł.

 

Kryteria oceny

1) jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i  urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści;
2) integralność kompozycji całości;
3) nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich;
4) zgodność z programem inwestorskim;
5) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
6) jakość rozwiązań funkcjonalnych;
7) walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań;
8) elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb;
9) łączny koszt budowy.

 

Jury konkursu architektonicznego

1) Przewodniczący Sądu – mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski – SARP Warszawa;
2) Zastępca Przewodniczącego Sądu – mgr inż. arch. Jacek Lenart – SARP Szczecin;
3) Sędzia Referent – mgr inż. arch. Marek Perepeczo – SARP Koszalin;
4) Sędzia – mgr inż. arch. Karol Fiedor – SARP Poznań;
5) Sędzia – mgr inż. Ryszard Grzybowski – Politechnika Koszalińska;
6) Sędzia – mgr Mariola Jackiewicz – Politechnika Koszalińska;
7) Sędzia – mgr inż. arch. Bartosz Warzecha – Politechnika Koszalińska – SARP Koszalin.

 

Terminy

1) zatwierdzenie Regulaminu Konkursu i materiałów Konkursu przez  Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sądu Konkursowego – 26.06.2020 r.;
2) publikacja Ogłoszenia o Konkursie i zamieszczenie Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu w dniu publikacji Ogłoszenia o Konkursie w Dzienniku
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 30.06.2020 r.;
3) składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w Konkursie – 17.07.2020 r.;
4) udzielenie odpowiedzi dotyczących warunków udziału w Konkursie – systematycznie lecz nie później niż 24.07.2020 r.
5) składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie najpóźniej – do 10.08.2020 r.;
6) zawiadomienie Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia Prac Konkursowych - nie później niż 10 dni od złożenia Wniosku i najdalej do 17.08.2020 r.;
7) ostateczny termin nadsyłania anonimowych pytań o wyjaśnienie treści  Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania Prac Konkursowych – 24.08.2020 r.;
8) udzielenie odpowiedzi dotyczących treści Regulaminu Konkursu dot. opracowań i składania Prac Konkursowych – systematycznie lecz nie później niż 26.08.2020 r.;
9) termin złożenia Prac Konkursowych – 9.10.2020 r.;
10) ogłoszenie wyników Konkursu - do 6.11.2020 r.

 

Nagrody

Nagroda pieniężna w wysokości: 50 000,00 zł; w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zaproszenie Autora wybranej Pracy Konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Dom o geometrycznej bryle
Dom o geometrycznej bryle

Dwukondygnacyjny dom w czeskim Náchodzie autorstwa pracowni Struktura Łukasza Lewandowskiego jest pr ...

Ogród bylinowy w Lublinie - rozmowa z architektem i prezentacja ogrodu
Ogród bylinowy w Lublinie - rozmowa z architektem i prezentacja ogrodu

Byliny są coraz częściej stosowne we współczesnej architekturze krajobrazu. Dlaczego? Ze względu na ...

E-konferencja: Akustyka w architekturze. III edycja.
E-konferencja: Akustyka w architekturze. III edycja.

Architektura i akustyka to dwie dziedziny nierozerwalnie ze sobą związane. Wraz z nieustannie rosnąc ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera