Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Centrum Wiedzy COGNITARIUM w Koszalinie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Politechnika Koszalińska zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie.

 

Centrum Wiedzy COGNITARIUM

Regulamin konkursu architektonicznego

 

Organizator

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, realizacyjnym i wymaga
przedstawienia jednej Pracy Konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia: budowa „Centrum Wiedzy COGNITARIUM” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. Zamawiający oczekuje nowoczesnej formy architektonicznej mogącej stać się wizytówką zarówno nowoczesnej uczelni jak i miasta, ale jednocześnie funkcjonalnego i  energooszczędnego budynku (lub budynków) o niskich kosztach eksploatacji.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji
inwestycji zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie Autora najlepszej Pracy Konkursowej, który następnie, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji.

 

Koszty

Maksymalny planowany koszt wykonania obiektu realizowanego w oparciu o Pracę
Konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto: 53 000 000,00 zł.

 

Kryteria oceny

1) jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i  urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści;
2) integralność kompozycji całości;
3) nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich;
4) zgodność z programem inwestorskim;
5) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
6) jakość rozwiązań funkcjonalnych;
7) walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań;
8) elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb;
9) łączny koszt budowy.

 

Jury konkursu architektonicznego

1) Przewodniczący Sądu – mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski – SARP Warszawa;
2) Zastępca Przewodniczącego Sądu – mgr inż. arch. Jacek Lenart – SARP Szczecin;
3) Sędzia Referent – mgr inż. arch. Marek Perepeczo – SARP Koszalin;
4) Sędzia – mgr inż. arch. Karol Fiedor – SARP Poznań;
5) Sędzia – mgr inż. Ryszard Grzybowski – Politechnika Koszalińska;
6) Sędzia – mgr Mariola Jackiewicz – Politechnika Koszalińska;
7) Sędzia – mgr inż. arch. Bartosz Warzecha – Politechnika Koszalińska – SARP Koszalin.

 

Terminy

1) zatwierdzenie Regulaminu Konkursu i materiałów Konkursu przez  Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sądu Konkursowego – 26.06.2020 r.;
2) publikacja Ogłoszenia o Konkursie i zamieszczenie Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu w dniu publikacji Ogłoszenia o Konkursie w Dzienniku
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 30.06.2020 r.;
3) składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w Konkursie – 17.07.2020 r.;
4) udzielenie odpowiedzi dotyczących warunków udziału w Konkursie – systematycznie lecz nie później niż 24.07.2020 r.
5) składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie najpóźniej – do 10.08.2020 r.;
6) zawiadomienie Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia Prac Konkursowych - nie później niż 10 dni od złożenia Wniosku i najdalej do 17.08.2020 r.;
7) ostateczny termin nadsyłania anonimowych pytań o wyjaśnienie treści  Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania Prac Konkursowych – 24.08.2020 r.;
8) udzielenie odpowiedzi dotyczących treści Regulaminu Konkursu dot. opracowań i składania Prac Konkursowych – systematycznie lecz nie później niż 26.08.2020 r.;
9) termin złożenia Prac Konkursowych – 9.10.2020 r.;
10) ogłoszenie wyników Konkursu - do 6.11.2020 r.

 

Nagrody

Nagroda pieniężna w wysokości: 50 000,00 zł; w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego do realizacji, zaproszenie Autora wybranej Pracy Konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamówienia publicznego na usługi.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły
Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły

Przemysłowa historia terenu, na którym swoją siedzibę wzniosła firma NT Industry sięga początku XIX ...

Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio
Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio

W czerwcu 2021 roku pracownia Mirosława Nizio podpisała umowę z Muzeum Podlaskim w Białymstoku na pr ...

Obła bryła najlepszym budynkiem roku wg SARP
Obła bryła najlepszym budynkiem roku wg SARP

Nagroda Roku SARP – to konkurs ceniony i znaczący. To sami architekci nagradzają w nim realizacje sw ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera