Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przedszkole w Michałowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.

 

projekt przedszkola

Regulamin konkursu na projekt przedszkola

Organizator

Gmina Michałowice, Reguły
Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji,
Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej lub najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji obiektu energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączeniu nr 8a jako zakres opracowania konkursowego.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 276 (fragment), 278/4 i 1478 w obrębie geodezyjnym Michałowice Osiedle w gminie Michałowice objętych zakresem realizacyjnym konkursu.

 

Koszt

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12 000 000 zł netto.

 

Kryteria oceny

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu.
b) Atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania.
c) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania.

 

Jury konkursu architektonicznego

Przewodniczący Sądu konkursowego:
1. Maria Saloni-Sadowska – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Sędzia referent:
2. Dominik Górecki – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Asystent Sędziego referenta (z prawem głosu):
3. Piotr Jurkiewicz – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP, ekspert od efektywności energetycznej budynków

 

Członkowie:
4. Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice, Sędzia ze strony Zamawiającego
5. Dorota Bagińska – architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego, Sędzia Konkursowy OW SARP
6. Renata Bontron – Sędzia ze strony Zamawiającego
7. Jarosław Sobol – architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego
8. Tomasz Łoziński – Sędzia ze strony Zamawiającego
Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
Rafał Mroczkowski - architekt kraj., Sędzia Konkursowy OW SARP


Zastępcy sędziów:
Oliwia Dec-Wolszczak – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP
Marcin Kwietowicz – architekt, Sędzia Konkursowy OW SARP

 

Terminy

11.08.2020 - Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

08.2020 - Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

10.09.2020 - Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie

23.10.2020 - Pytania uczestników

02.11.2020 - Odpowiedzi na pytania

02.12.2020 - Składanie prac konkursowych

17.02.2020 - Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

 

Nagrody

1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

 

2. Nagrody w postaci:

a) Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wg. pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

lub

b) Zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim wg. pracy konkursowej dwóch Uczestników konkursu, których prace konkursowe otrzymały największą liczbę punktów w ostatecznym głosowaniu.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Projekt Architektoniczny

Marmurowe Muzeum Historii Polski
Marmurowe Muzeum Historii Polski

29 września 2023 roku Muzeum Historii Polski rozpocznie swoje działanie w nowej siedzibie na terenie ...

High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne
High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne

High House to wynik gruntownej renowacji pięciometrowej szerokości miejskiej szeregówki na przedmieś ...

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.
Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez h ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera