Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Retencja wody w architekturze

 

Czas czytania: ~13 min


W ostatnich latach podejście do wody opadowej uległo znaczącym zmianom. Jeszcze w latach 90. stawiano na szybkie odprowadzenie deszczówki. Dzisiaj bazujemy na koncepcji miasta gąbki i retencjonowaniu wody w celu zmniejszenia ich niedoborów. Obniża to koszty zarządzania nieruchomościami, powoduje wzrost ich atrakcyjności oraz daje szansę na wykorzystanie wody do podlewania roślin, spłukiwania toalet oraz zasilania ogrodów deszczowych. W trakcie naszej e-konferencji poznamy sposoby i metody takiego zarządzania wodą, aby zmniejszyć jej niedobory i zapobiec zjawiskom suszy hydrologicznej. To już czwarte spotkanie z cyklu „Idee i technologie”. Widzimy się 29 czerwca 2021 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Retencja wody w architekturze

Partnerzy
 

 

Program
Bartosz Kaźmierczak

Wpływ zmian klimatu na potencjał wykorzystania wód opadowych w Polsce

 

Zagadnienia prelekcji:

1. Obieg wody w przyrodzie

2. Obieg wody w mieście

3. Zbieranie wody opadowej – wady i zalety

4. Bilansowanie wód opadowych

5. Zmiany klimatu w Polsce (opady nawalne, susze hydrologiczne)

6. Wpływ zmian klimatu na potencjał wykorzystania wód opadowych

 

dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

 

Tomasz Kolerski

Mała i duża retencja

 

Na wykładzie chciałbym omówić zagadnienie retencji w ochronie przeciwpowodziowej oraz jako metodę służącą przeciwdziałaniu skutkom suszy. Będę przedstawiał sposoby zwiększania retencji na terenach zurbanizowanych, rolniczych i leśnych, jak również retencji korytowej. Powiem również o retencji sterowanej z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych.

 

dr. hab. inż. Tomasz Kolerski

Specjalista z zakresu modelowania matematycznego zjawisk lodowych na wodach śródlądowych. Od przeszło 20 lat prowadzi badania nad procesami zatorowymi w rzekach i zbiornikach wodnych z ukierunkowaniem na opis matematyczny tych zjawisk. Autor i współautor przeszło 80 publikacji i raportów, dotyczących głównie zjawisk lodowych.

 

Grupa Pietrucha

Retencja mała i duża, ochrona przed skutkami zmian klimatu, zielono-niebieska infrastruktura – studia przypadku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań Grupy Pietrucha”

 

Jak gospodarować wodą, by uniknąć lokalnych powodzi? Czy powrót do zieleni pomoże uchronić zabetonowane miasta przed zalewaniem? Czym jest zielono-niebieska infrastruktura i czy tego typu rozwiązania są drogie? Na te i inne pytania podczas konferencji „Retencja wody w architekturze” odpowiedzą eksperci Grupy Pietrucha.

Podczas prezentacji, na konkretnych przykładach przedstawimy ciekawe projekty architektoniczne i infrastrukturalne związane z retencjonowaniem wody, ochroną przeciwpowodziową i zagospodarowaniem wód gruntowych, w ramach których wykorzystano autorskie rozwiązania opracowane i wyprodukowane przez Grupę Pietrucha, polską rodzinną firmę z 60-letnią historią. Prezentując kolejne przykłady realizacji, nasi prelegenci dowiodą również dlaczego nasze rozwiązania wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku, przede wszystkim trwałością, estetycznym wyglądem, niską ceną oraz znikomym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

 

mgr inż.Adrian Antosik, Geotechnik, Dział Wsparcia Projektowego, Grupa Pietrucha

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku „Górnictwo i Geologia”. Współpracuje z biurami projektowymi i wykonawcami w zakresie doradztwa technicznego przy doborze produktów i rozwiązań z portfelaGrupy Pietrucha. Wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Oprócz zainteresowania ogólnie rozumianą geotechniką, jego pasją jest wędkarstwo i motoryzacja.

 

dr inż. Jacek Gralewski

Dyrektor ds. badań i rozwoju w Grupie Pietrucha od 2015 r., zajmuje się rozwojem produktów  z  zakresu inżynierii lądowej i wodnej. Prowadzi  projekty z dofinansowaniem ze środków Unijnych, w tym w konsorcjach z jednostkami badawczymi i innymi podmiotami. Autor i współautor 5  patentów oraz  3  wzorów użytkowych.

 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, od 2003 związany z uczelnią jako pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo asystent w Katedrze Podstaw techniki i ekologii przemysłowej, a od 2011 roku jako adiunkt w Zakładzie Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej PŁ. Doradca Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor wielu opinii o innowacyjności produktowe, procesowej i organizacyjnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wytrzymałości konstrukcji głównie przy wykorzystaniu metody elementów skończonych oraz  na  temat  leanmanufacturing oraz kilkunastu prac na zlecenie dla przemysłu. Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi wchodzącego w  Sieci  Badawczej Łukasiewicz.

Pv8wkp0H2k86Abe5bAjvICDPnaSYh5hNHQAJUx7UPGo03DBaH9NzjIrPLWG9_przerwa-1png.png
Uponor

Retencjonowanie i odprowadzanie wód opadowych na trudnych obszarach

 

Prezentacja koncentrować się będzie wokół zagadnień niezawodności systemów retencyjnych technologii PEHD w trudnych warunkach zabudowy. Na przykładzie wybranych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach zostaną przedstawione ciekawe rozwiązania w zakresie odprowadzania i retencjonowania wód opadowych na obszarach zalewowych, silnie zurbanizowanych, objętych eksploatacją  górniczą i na terenach górskich.

 

Joanna Szafron

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Melioracji i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie  w doborze i optymalizacji sieci kanalizacyjnych, wodociągów oraz zabudowie kolektorów o dużych średnicach z rur polietylenowych. Od ponad 19 lat pracuje w Uponor Infra  pełniąc funkcję Kierownika Działu Technicznego, a obecnie Kierownika Śląskiego Biura Sprzedaży, odpowiedzialnego za sprzedaż w regionie.

 

Soprema

Mata retencyjno-drenażowa Sopraflor RPE - nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach Soprema

 

Wysoce pożądaną cechą zielonego dachu jest niska waga. Wiele istniejących konstrukcji nie jest bowiem w stanie wytrzymać dodatkowego obciążenia tradycyjnego zielonego dachu na bazie kruszywa lub substratów. Nowo projektowane konstrukcje dzięki lekkim zielonym dachom, zyskują - budynki mogą być budowane w sposób mniej kosztowny i bardziej zrównoważony, jeśli wymagania konstrukcyjne są niższe.

 

Dzięki swoim zaletom - tj. niskiej wadze i bardzo dużej pojemności wodnej - mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE może być z powodzeniem stosowana we wszystkich typach zielonych dachów (ekstensywnych i intensywnych).

 

Prowadzący: Piotr Muszyński

Kierownik Działu Business Development
Product Manager Dachy Zielone
Rzeczoznawca PSDZ

 

Rafał Jakimiak

Wyzwania wodne w Polsce – program ”Stop Suszy”

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Wody Polskie powstały stycznia 2018 roku, skupiając kompetencje z zakresu zarządzania zasobami wodnymi.Wody Polskie odpowiadają za ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą, troszczą się o dobrą jakość naszych wód.Wody Polskie to 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Taka struktura umożliwia zarządzanie zasobami wodnymi w układzie ukształtowanym na podstawie hydrologicznego podziału naszego kraju.Wody Polskie to jednak przede wszystkim pracownicy, którzy wykonują wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługują urządzenia przeciwpowodziowe, dbają o szlaki wodne, planują i nadzorują strategiczne inwestycje, prowadzą postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych.PGW Wody Polskie zapewniają zrównoważoną gospodarkę wodną. Dbają o bezpieczeństwo obywateli i ochronę zasobów wodnych dzisiaj i dla przyszłych pokoleń.

 

Rafał Jakimiak

W wystąpieniu poruszę kwestie czym jest plan przeciwdziałania skutkom suszy, jakie są wyniki opracowania – mapy zagrożenia suszą, jakie są perspektywy jeżeli chodzi o pojawianie się okresów z suszą, a także przedstawię działania proponowane do wdrożenia, które przyczynią się do minimalizowania skutków suszy – są to działania w zakresie zwiększania retencji, działania nakierunkowane na sektor rolniczy, w obszarach zurbanizowanych, na obszarach leśnych, ale także o działaniach edukacyjnych.

s0hNRrFQ5spMXA8cprNgVzZJVLXMfc4kEx8L5xEQZ8TfamnR0XZRSeRvHAcn_przerwa-2png.png
Piotr Lewandowski

Gospodarowanie wodami płynącymi w miastach w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie retencji wody

 

Zagadnienia poruszane podczas prezentacji referatu:
-Cel i założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej UE,
- Postrzeganie cieków wodnych na terenach zurbanizowanych
- Podstawowe błędy gospodarowania ciekami w miastach
- Przykłady współistnienia przestrzeni cieków w przestrzeni miast
- Ekologiczna rola cieków na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem retencji wodnej.

 

Dr hab. inż. Piotr Lewandowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ochrony i oceny ekosystemów wód płynących, mokradłowych i torfowisk oraz obszarów zalewowych, gospodarki wodnej, powodzi, a ostatnio także problemów klimatycznych Wielkopolski w aspekcie jej stepowienia. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki. Realizuje zajęcia m.in. z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju, organizacji i zarządzania środowiskiem, prawnych podstaw kształtowania środowiska oraz procesu inwestycyjnego, ocen oddziaływania na środowisko i jego waloryzacji. Prywatnie interesuje się podróżami, współczesnym rozwojem społeczno-gospodarczym państw świata w aspekcie ochrony środowiska, ekonomią gospodarczą, kartografią historyczną oraz kulturą i historią Orientu – głównie Bliskiego Wschodu.

 

Leca

Leca® KERAMZYT – proste i skuteczne sposoby na retencję oraz drenaż

 

Podczas prezentacji odpowiemy na pytania: Po co zajmować się wodą opadową? Jak efektywnie zarządzać wodą opadową? Pokażemy przykłady prostych i zarazem skutecznych rozwiązań na zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych oraz innowacyjne drenaże.

 

Arkadiusz Jóźwik, Kierownik Produktu, Leca Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.

Od 19 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

 

Wojciech Słomka

Bioretencja i szara infrastruktura - hybrydowe połączenie sukcesu retencji w architekturze i urbanistyce

 

Wystąpienie ma na celu zobrazowanie potrzeb retencjonowania wody, umiejętności gospodarowania jej zasobami w przestrzeniach miejskich w sposób zorganizowany i hybrydowy. Prezentacja przedstawi zarówno konieczny wpływ ochrony zasobów wodnych dla potrzeb jednostki ale również dla potrzeb istnienia układów miejskich pod względem projektowym i budowlanym. W trakcie pokazu zostaną poruszone zagadnienia wskazujące, że potrzeba ochrony wody leży również po stronie architektów i urbanistów.

 

Dr. Inż. Wojciech Słomka

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria ekologiczna. O wodzie uczył się od prof. Czesława Mientkiego i prof. Konstantego Lossowa. Stopień doktora, uzyskał w tej samej uczelni, specjalność - ochrona roślin. Autor publikacji, artykułów, wystąpień krajowych i zagranicznych poświęconych przyrodzie, naturze, dendrologii i eko inżynierii. Obecnie stały korespondent w takich tytułach jak "Zieleń miejska" oraz "Mój piękny ogród" (rubryka porady prawne). Twórca listy gatunków roślin na czasy zmian klimatu dla aglomeracji miejskich w Europie Środkowej. Wierny idei - "praca z naturą, praca dla natury".

HG0opW7bmmsOr5MHC9OzmfA6FgXzMEy1JKx7iXmbC0AQQ8q2IdM4gKif7wDH_przerwa-3png.png
Ogrody deszczowe

Ogrody deszczowe - dobre miejsce na wodę w mieście

 

5 głównych kierunków retencji w Gdańsku to retencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, przydomowa i zieleń miejska. Tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę miasta, tak jak 5 idealnie pasujących do siebie palców dłoni tworzy nieprzepuszczalną strukturę. W ramach adaptacji do zmian klimatu bardzo ważnym elementem zagospodarowania wód opadowych jest wykorzystanie zieleni miejskiej, która nie tylko retencjonuje wody opadowe i przeciwdziała suszy, ale także schładza otoczenie, filtruje powietrze i zatrzymuje zanieczyszczenia pyłowe oraz pochłania hałas. Ogrody deszczowe i parki retencyjne naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Składają się w większości ze specjalnych gatunków roślin hydrofitowych, które dodatkowo oczyszczają wodę. Aktualnie w Gdańsku funkcjonuje 17 miejskich obiektów małej retencji. Ich liczba będzie rosła. W trakcie prezentacji przestawione zostaną sposoby na systemowe rozwijanie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

 

Ryszard Gajewski

Prezes spółki „ Gdańskie Wody”, która jest odpowiedzialna za administrowanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełni również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.

 

Ukończył  Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim.

 

W 2014 roku został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

aleksnadre Lech

Nowoczesne rozwiązania wspomagające retencję wód opadowych i roztopowych w elementach zieleni towarzyszącej budynkom

 

Prezentacja obejmie zagadnienia  związane  z negatywnymi skutkami zmian klimatu. W konsekwencji rodzącymi konieczność zastosowania innowacyjnych  technologii dachów zielonych oraz nasadzeń drzew w trudnych warunkach miejskich w celu retencjonowania wód opadowych. Omówione zostaną założenia systemów, m.in. „zielony dach retencyjny”, „ArborFlow”  oraz przykłady zastosowania w praktyce.

 

arch. kraj. Aleksander Lech

Architekt Krajobrazu, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykładowca, autor artykułów, propagator idei zrównoważonego rozwoju. Specjalista w dziedzinie „dachów zielonych” oraz nasadzeń drzew w trudnych warunkach miejskich. Na co dzień pracownik firmy Green City Life.

 

Mokradła miejskie

„Mokradła miejskie” – projekt urbanistyczno-krajobrazowy dla terenu zielonego w Stalowej Woli

 

Głównym celem projektu jest renaturalizacja obszaru podmokłego w mieście Stalowa Wola, który na skutek osuszenia i odizolowania od zasilania z wylewającej okresowo rzeki San, pogorszył swoje właściwości magazynowania wody, niezbędne przy przeciwdziałaniu suszom. W projekcie zaproponowano nowatorską metodę rekultywacji obszarów podmokłych, opartą na dotychczas niewykorzystywanej w tym celu technologii kondensacji pary wodnej odparowującej z terenu i gromadzeniu jej na powrót w terenie.

 

Istotną cechą projektu jest zagwarantowanie wartości edukacyjnej projektu poprzez umożliwienie obserwacji sposobów działania projektowanych Systemów Pasywnego Pozyskiwania Wody Atmosferycznej. Empiryczne zaobserwowanie zjawiska parowania wody i jej wtórnej kolekcji w gruncie oraz w nowo projektowanych zbiornikach przyczyni się do zrozumienia przez odwiedzających jak szybko woda „ucieka” z naszego środowiska i jak bardzo istotne jest jej powszechne magazynowanie.

 

Założone cele projektu mają przyczynić się do wypracowania nowych, efektywnych metod zatrzymywania wody na obszarach mokradeł. Teren opracowania projektowego to doskonałe pole do badań w tym temacie z uwagi na specyficzną lokalizację tych terenów podmokłych. Mokradła te wskutek wieloletniej urbanizacji i rozwoju miasta, zostały całkowicie wcielone w obszar miejski i odcięte od procesów występujących w szerszym biotopie regionu. Ta sytuacja pozwala na większą precyzję przy określaniu wpływu zastosowanych rozwiązań projektowych na realną redukcję emisji podczas realizacji projektu.

 

LAX to pracownia projektowa zajmująca się architekturą, urbanistyką, rzeźbą miejską oraz projektowaniem interaktywnych środowisk. W zakresie naszej profesjonalnej działalności znajdują się także badania naukowe oraz doradztwo projektowe.

 

Pracownia LAX została założona przez dwójkę architektów z Wrocławia: Annę Grajper oraz Sebastiana Dobiesza. W swoim dorobku LAX ma wiele uzyskanych nagród i wyróżnień za projekty dotyczące architektury, urbanistyki oraz przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą.

umLY6FDhjSXunBbaovgTEuJ6P6IP4l8s4RUAqE0kvq1aga0e3DWkENj1YfaV_zakopng.png

XmY91BFYoiDpKIOBMEkaf8NepId9FCTmrVcN65ZgEcBsSPSam0zrecVQ7EOv_mbkr8nejvoptowntszcenict4hg7zdk0liqjm1krcj6dctqe5uhppiq2rvkp-naglowek2png-image660x-png.png

Idee i technologie w architekturze to, jak sama nazwa wskazuje, cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem będzie dyskusja nad najważniejszymi, materiałowymi oraz technologicznymi, trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom technicznym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym.


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konferencja Dla Architektów, Konferencja Architektoniczna, Wydarzenia Dla Architektów, Wydarzenie Architektoniczne, Hot

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

Dla nowych mieszczan
Dla nowych mieszczan

419 kawalerek oraz 33 dwupokojowych mieszkań o metrażach od 25,58 do 37 m2 mieści budynek mieszkalny ...

Bryły od mieszkania
Bryły od mieszkania

Maćków Pracownia Projektowa realizuje kolejny projekt we Wrocławiu, zakończyła właśnie budowę pierws ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera