Konkurs dla architektów na osiedle wielorodzinne w Katowicach - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle wielorodzinne, zrównoważone przy ul. Kosmicznej w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

 

Konkurs na projekt osiedla w Katowicach

Regulamin konkursu na projekt osiedla w Katowicach

Zamawiający

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice

 

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być  atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna  ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.


Zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni  wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku. Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym w  znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym, społecznym oraz ekologicznym.

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy Konkursowej – realizacja inwestycji - 35 000 000,00 zł brutto

 

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia - 700 000,00 zł brutto.

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań  komunikacyjnych, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu - 60%;
b) sposób zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, w  szczególności w kontekście ich spójności z całością koncepcji i efektywności w  realizacji celów jakim mają służyć - 20%
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów oraz budowy i utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%;

 

Jury konkursu architektonicznego

- mgr inż. arch. Piotr Buśko ( IARP, SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego;
- dr inż. arch. Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – Zastępca Przew. Sądu konkursowego;
- mgr inż arch. Maciej Kowalczyk (IARP, SARP Warszawa) - Członek Sądu konkursowego;
- mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – Członek Sądu konkursowego, sędzia referent;
- mgr inż. arch. Marcin Jojko (IARP, SARP Katowice) – Członek Sądu konkursowego, sędzia referent;
- mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o) - Członek Sądu konkursowego;
- mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o) – Członek Sądu Konkursowego;
- Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice – Członek Sądu Konkursowego.

 

Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
- mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk (SARP Katowice),
Na funkcję zastępcy Sekretarza Organizacyjnego Konkursu została powołana:
- mgr Katarzyna Hołda (biuro SARP Katowice).

 

Terminy

04.08.2021 - termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, na które zostanie udzielona odpowiedź.

09.08.2021 - termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

11.10.2021 - termin składania Prac konkursowych

Do 21 dni od upływu terminu składania Prac konkursowych - ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej prowadzonego konkursu

Do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu - termin wystawy i dyskusji pokonkursowej od czasu ogłoszenia wyników Konkursu

 

Nagrody

I nagroda -  25 000,00 zł brutto
II nagroda - 20 000,00 zł brutto

 

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

 

Trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Dla Architektów, Konkurs Architektoniczy

Dom o prostej bryle
Dom o prostej bryle

Dom o prostej bryle zamówili prywatni klienci u projektantów z pracowni trzy.be Architekci. Inwestor ...

Most w Siekierkach – atrakcja na granicy
Most w Siekierkach – atrakcja na granicy

Kiedyś most w miejscowości Siekierki służył komunikacji kolejowej; z czasem jednak nieco przestarzał ...

Projekt z Polski na krótkiej Liście World Architecture Festival 2021
Projekt z Polski na krótkiej Liście World Architecture Festival 2021

Od 1 do 3 grudnia 2021 roku w Lizbonie odbywać się będzie World Architecture Festival 2021. Jednym z ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera