Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle wielorodzinne, zrównoważone przy ul. Kosmicznej w Katowicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

 

Konkurs na projekt osiedla w Katowicach

Regulamin konkursu na projekt osiedla w Katowicach

Zamawiający

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice

 

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być  atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna  ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.


Zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni  wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku. Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym w  znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym, społecznym oraz ekologicznym.

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy Konkursowej – realizacja inwestycji - 35 000 000,00 zł brutto

 

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia - 700 000,00 zł brutto.

 

Kryteria oceny

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań  komunikacyjnych, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu - 60%;
b) sposób zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, w  szczególności w kontekście ich spójności z całością koncepcji i efektywności w  realizacji celów jakim mają służyć - 20%
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów oraz budowy i utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%;

 

Jury konkursu architektonicznego

- mgr inż. arch. Piotr Buśko ( IARP, SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego;
- dr inż. arch. Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – Zastępca Przew. Sądu konkursowego;
- mgr inż arch. Maciej Kowalczyk (IARP, SARP Warszawa) - Członek Sądu konkursowego;
- mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – Członek Sądu konkursowego, sędzia referent;
- mgr inż. arch. Marcin Jojko (IARP, SARP Katowice) – Członek Sądu konkursowego, sędzia referent;
- mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o) - Członek Sądu konkursowego;
- mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o) – Członek Sądu Konkursowego;
- Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice – Członek Sądu Konkursowego.

 

Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
- mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk (SARP Katowice),
Na funkcję zastępcy Sekretarza Organizacyjnego Konkursu została powołana:
- mgr Katarzyna Hołda (biuro SARP Katowice).

 

Terminy

04.08.2021 - termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, na które zostanie udzielona odpowiedź.

09.08.2021 - termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

11.10.2021 - termin składania Prac konkursowych

Do 21 dni od upływu terminu składania Prac konkursowych - ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej prowadzonego konkursu

Do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu - termin wystawy i dyskusji pokonkursowej od czasu ogłoszenia wyników Konkursu

 

Nagrody

I nagroda -  25 000,00 zł brutto
II nagroda - 20 000,00 zł brutto

 

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

 

Trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Dla Architektów, Konkurs Architektoniczy

Ceglana rozbudowa hospicjum dla dzieci Caritas
Ceglana rozbudowa hospicjum dla dzieci Caritas

„To spełnienie naszych marzeń i naszych pacjentów. Kiedy w szpitalu rodzice dowiadują się, że dzieck ...

Lektury na Światowy Dzień Architektury
Lektury na Światowy Dzień Architektury

Ostatnia dekada w Polsce miłośnikom architektury mija zapewne pod znakiem zakupów: bardzo dynamiczni ...

Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły
Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły

Przemysłowa historia terenu, na którym swoją siedzibę wzniosła firma NT Industry sięga początku XIX ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera