Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Prezydent Miasta Piekary Śląskie zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich.

 

Konkurs architektoniczny na kompleks sprotowy

Regulamin konkursu architektonicznego na kompleks sportowy

Organizator

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

 

Cel konkursu archi tonicznego

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji Zamawiającego, składającej się z  trzech oddzielnych etapów i obejmującej obiekty sportowe w Piekarach Śląskich.  Lokalizacja przedsięwzięcia to obszar dawnej kopalni Szarlej, położony na północ od ul. Solidarności.

 

Etapy konkursu

Etap I Konkursu:

Etap Kwalifikacyjny
a) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału 7 Regulaminu Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnianie wymagań w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu.
b) Zamawiający/Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań Studialnych Uczestników Konkursu spełniających określone przez Zamawiającego/Organizatora wymagania określone w Rozdziale 6 Regulaminu Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu.


Etap Opracowań Studialnych
c) Składanie Opracowań Studialnych przez Uczestników Konkursu zaproszonych
do składania Opracowań Studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań Studialnych zostały określone w Rozdziale 10 Regulaminu Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowania Studialnego.
d) Ocena przez Sąd Konkursowy zanonimizowanych Opracowań Studialnych na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale 11 Regulaminu Ocena Opracowań Studialnych oraz wyłonienie pięciu (5) najlepszych Opracowań Studialnych, odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

e) Zaproszenie do składania Prac Konkursowych Uczestników Konkursu, których
Opracowania Studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

 

Etap II Konkursu
a) Składanie prac Konkursowych przez Uczestników Konkursu, których Opracowania Studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac Konkursowych zostały określone w Rozdziale 13 Regulaminu Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej.
b) Ocena zanonimizowanych Prac Konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale 14 Regulaminu Ocena Prac Konkursowych oraz wybór najlepszej Pracy Konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie z postanowieniami Rozdziału 15 Regulaminu Nagrody i ogłoszenie wyników.
c) Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.
d) Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych planowanej inwestycji nie może przekroczyć następujących kwot:
1) Dla etapu A planowanej inwestycji (kryty basen) – 30 000 000 zł brutto
2) Dla etapu B planowanej inwestycji (strefa spa, siłownia, fitness, ścianka wspinaczkowa oraz zagospodarowanie pasa zieleni izolacyjnej – 20 000 000 zł brutto
3) Dla etapu C planowanej inwestycji (hala sportowa i strzelnica) – 25 000 000 zł.

 

Kryteria oceny

Ocena Opracowań Studialnych

1) Potencjał i elastyczność rozwiązań urbanistycznych w „Zakresie Urbanistycznym”
(10%)

2) Trafność i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w „Zakresie
Architektonicznym” (30%)

3) Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań (30%)

4) Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań i rozwiązania proekologiczne (30%)

 

Ocena prac konkursowych

1) Adekwatność i elastyczność rozwiązań zaproponowanych w „Zakresie
urbanistycznym” (10%)

2) Trafność i atrakcyjność rozwiązań projektowych w „Zakresie Architektonicznym” (30%)

3) Funkcjonalność i elastyczność zaproponowanych rozwiązań (30%)

4) Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań, rozwiązania energooszczędne i
proekologiczne (30%).

 

Sąd konkursowy

1) Przewodniczący Sądu: arch. Paweł Majkusiak
2) Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Mariusz Szczuraszek
3) Członek Sądu (Referent): arch. Maksym Potapow
4) Członkini Sądu: Joanna Bańkowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
5) Członek Sądu: arch. Oskar Grąbczewski
6) Członek Sądu: Wojciech Krawczyk, WOPR
7) Członek Sądu: Łukasz Marcinkowski, Urząd Miasta Piekary Śląskie
8) Członkini Sądu: Anna Piotrowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
9) Członkini Sądu: Marta Krzyżanowska, Urząd Miasta Piekary Śląskie
10) Członek Sądu: Adam Maruszczyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
11) Członek Sądu: Zygmunt Myrcik, Urząd Miasta Piekary Śląskie
12) Członkini Sądu: arch. Katarzyna Rokicka-Müller
13) Członek Sądu: arch. Robert Skitek
14) Członkini Sądu: Katarzyna Szczygłowska, Przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, MOPR, Piekary Śląskie
15) Członek Sądu: Łukasz Tomczyk, Dyrektor MOSiR Piekary Śląskie
16) Członek Sądu: Tomasz Wesołowski, Rada Miasta Piekary Śląskie

 

Sekretarz (bez prawa głosu) Barbara Tusk.

 

Terminy

25.08.2021 - termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

01.09.2021 - Termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o wynikach
oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z jednoczesnym zaproszeniem do składania Opracowań Studialnych

27.09.2021 - Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu
dotyczących przygotowania i składania Opracowań Studialnych.

01.10.2021 - Termin składania Opracowań Studialnych (I etap Konkursu).

08.10.2021 - Termin poinformowania o wynikach oceny Opracowań Studialnych,
Uczestników Konkursu, którzy złożyli te opracowania, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

15.11.2021 - Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu
dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych.

19.11.2021 - Termin składania Prac Konkursowych przez 5 Uczestników Konkursu,
których Opracowania Studialne zostały wskazane przez Sad Konkursowy jako zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

26.11.2021 - Wyniki konkursu.

 

Nagrody

I nagroda – 35 000,00 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych),
II nagroda – 25 000,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

III nagroda – 15 000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

 

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na
opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Pracy Konkursowej.

 

Uczestnicy, których Opracowania Studialne zostały zakwalifikowane przez Sąd Konkursowy do drugiego etapu Konkursu i złożą w terminie Pracę Konkursową spełniającą warunki Regulaminu, otrzymają zwrot kosztów w wysokości 15 000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nowe wcielenie białej kostki
Nowe wcielenie białej kostki

Historia miasta zapisana jest w jego architekturze i ci, którzy współcześnie w tę przestrzeń chcą wp ...

 Dom 7w1 – dekonstrukcja współczesnej stodoły
Dom 7w1 – dekonstrukcja współczesnej stodoły

W willowej dzielnicy Słupska wzdłuż dawnego koryta rzeki Słupi powstał Dom 7w1 projektu pracowni Arc ...

Światło w architekturze. II edycja
Światło w architekturze. II edycja

Światło w architekturze ma znaczący wpływ na wizualną percepcję budynku, nastrój i zadowolenie użytk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera