Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Środowiskowy Dom Samopomocy na warszawskim Żoliborzu - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli w Warszawie.

 

Konkurs na Środowiskowy Dom Samopomocy

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz,

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest jednoetapowy, w którym składanie prac konkursowych nie jest poprzedzone obowiązkiem złożenia opracowań studialnych przez Uczestników konkursu. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla przedsięwzięcia Zamawiającego, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostanie wybrana najlepsza praca konkursowa.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest wykonanie najlepszej pod względem przestrzennym,  funkcjonalno-użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku z funkcją mieszkalnousługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy  oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  przy ul. Izabelli w Warszawie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych oraz zmieniającej się sytuacji planistycznej i formalno-prawnej.

 

W budynku znajdować się będą:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób doświadczających choroby psychicznej (typ A) oraz dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi (typ B)
- Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (PWD), prowadząca zajęcia dla trzech grup wiekowych od 6 do 18 roku życia;
- Mieszkania chronione (treningowe/wspierane funkcjonujące przy Środowiskowym Domu Samopomocy;

 

Koszty

Planowany przez Zamawiającego maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej wynosi: 7 932 960 zł brutto, w tym:
1) koszt wykonania usług, dot. opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz pełnienia nadzoru autorskiego: 432 960 zł brutto,
2) koszt wykonania robót budowlanych: 7 500 000 zł brutto.

 

Kryteria oceny

a) „Funkcjonalność rozwiązań zaproponowanej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem dostosowania do użytkowania przyszłych obiektów przez osoby o szczególnych potrzebach, z wykorzystaniem załączonego do Opisu Przedmiotu Konkursu i Opisu Przedmiotu Zamówienia wzorcowego opisu dostępności oraz załączonych do Regulaminu przykładów tzw. dobrych praktyk” - waga kryterium 40% to jest 40 pkt.
b) „Atrakcyjność i estetyka architektoniczna, i urbanistyczna obiektu wraz z zaproponowanym zagospodarowania jego otoczenia” - waga kryterium 25% to jest 25 pkt
c) „Uwarunkowania finansowe realizacji” - waga kryterium 20% to jest 20 pkt.
d) „Zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych” - waga kryterium 15% to jest 15 pkt.

 

Sąd konkursowy

1) Przewodnicząca Sądu konkursowego – Dorota Bagińska – Architekt, Sędzia Konkursowy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
2) Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego - Wojciech Wagner - Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
3) Członek Sądu konkursowego – Andrzej Jurkiewicz – Architekt, Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
4) Członek Sądu konkursowego – Piotr Czarnecki – Architekt, Sędzia Konkursowy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich,
5) Członek Sądu konkursowego – Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
6) Członek Sądu konkursowego – Alicja Tyc-Żardecka- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz,
7) Członek Sądu konkursowego - Donata Rapacka - Radna Dzielnicy Żoliborz,
8) Członek Sądu konkursowego - Monika Kurowska - Radna Dzielnicy Żoliborz.

 

Sekretarz konkursu

1) Justyna Błaszkiewicz - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz,
2) Elżbieta Jakubowska - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz - w okresie nieobecności p. Justyny Błaszkiewicz.

 

Terminy

27.08.2021 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

12.11.2021 - składanie prac konkursowych

26.11.2021 - ogłoszenie wyników konkursu

 

Nagrody

1) za zajęcie 1 miejsca - zaproszenie autora lub autorów wybranej (najlepszej) pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz nagroda pieniężna w łącznej wysokości 25 000 złotych brutto;
2) za zajęcie 2 miejsca- nagroda pieniężna dla autora lub autorów pracy konkursowej w łącznej wysokości 15 000 złotych brutto;
3) za zajęcie 3 miejsca - nagroda pieniężna dla autora lub autorów pracy konkursowej w łącznej wysokości 10 000 złotych brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Twórcza kontynuacja – rozbudowa Uzdrowiska Ustroń
Twórcza kontynuacja – rozbudowa Uzdrowiska Ustroń

W 1959 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej podjęło decyzję o budowie pasa uzdrowiskowo-wypocz ...

Nowe biura dla Warszawy
Nowe biura dla Warszawy

Duńska pracownia Arrow Architects i polska Grupa 5 Architekci wspólnie stworzyły projekt kompleksu b ...

Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.
Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.

Zapraszamy na webinarium firmy Bauder, podczas którego zostanie przedstawione zastosowanie hydroizol ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera