Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Kompleks Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


SARP Rzeszów zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Kompleks Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie

Regulamin konkursu architektonicznego na kompleks Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie

Organizator

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

przy udziale

Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Rzeszów
ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu jako zakres opracowania konkursowego.

 

Etapy konkursu

I etap konkursu

Etap Kwalifikacyjny
a. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu.
b. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu.

 

Etap Opracowań studialnych
c. Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.
d. Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale V Regulaminu oraz wyłonienie pięciu (5) najlepszych opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.
e. Zaproszenie do składnia Prac konkursowych Uczestników konkursu, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

 

II etap konkursu

a. Składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale VI Regulaminu.
b. Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VII Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu.
c. Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.
d. Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej – realizacja inwestycji - 320 000 000 zł brutto

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia - 6 352 540 brutto

 

Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospo-darowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku szpitala,
c) Trafność wpisania budynku szpitala w kontekst otoczenia,
d) Optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala,
c) Jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności,
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu,
e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu Inwestycji.
f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

 

Sąd konkursowy

1. arch. Krzysztof LEŚNODORSKI – przewodniczący
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
arch. Robert SZULAR – Sędzia referent
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,
2. arch. Michał GRZYMAŁA KAZŁOWSKI – sędzia
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,
3. arch. Wojciech FAŁAT – sędzia
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,
4. Barbara ROGOWSKA – sędzia
Przedstawiciel Inwestora – dyrektor Szpitala
5. Piotr SKWORZEC – sędzia
Przedstawiciel Inwestora
6. Lesław MAJKUT – sędzia

 

Terminy

I etap konkursu

23.09.2021 - Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

01.10.2021 - Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

18.10.2021 - Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.

19.11.2021 - Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

29.11.2021 - Ostateczny termin powiadomienia poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

 

II etap konkursu

13.12.2021 - Ostateczny termin składania poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

25.01.2022 - Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

09.02.2022 - Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez „Elektroniczną Platformę Konkursową” Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

09.02.2022 do 23.02.2022 - Wystawa pokonkursowa. Szczegółowy termin zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu.

23.02.2022 - Dyskusja pokonkursowa. Szczegółowy termin zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Nagrody

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 zł brutto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 12 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nowe biura dla Warszawy
Nowe biura dla Warszawy

Duńska pracownia Arrow Architects i polska Grupa 5 Architekci wspólnie stworzyły projekt kompleksu b ...

Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.
Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.

Zapraszamy na webinarium firmy Bauder, podczas którego zostanie przedstawione zastosowanie hydroizol ...

Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad
Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad

Jak zaprojektować nowoczesny i funkcjonalny dom przy jednoczesnym zachowaniu intymności dla jego mie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera