Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Re:use. Renowacje i adaptacje w architekturze

 

Czas czytania: ~8 min


Wskaźnik śladu węglowego stosuje się do wyliczenia poziomu ekologiczności inwestycji budowlanej. Najlepszym sposobem na jego obniżenie jest powstrzymanie się od konsumpcji i wykorzystywanie rzeczy używanych. Re:use jest więc najwyższą formą afirmacji zrównoważonego rozwoju, a dzięki takiemu myśleniu renowacje i adaptacje istniejącej substancji budowlanej nabierają zupełnie innego sensu, jako świadectwo odpowiedzialności i przywiązywania wagi do pozostawienia świata w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. W trakcie naszej konferencji przyjrzymy się temu zagadnieniu z możliwie wielu stron oraz poznamy praktyczne narzędzia służące do praktycznej realizacji idei recyklingu w architekturze. Widzimy się 25 listopada 2021 o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Renowacja zabytków w architekturze

P8aBX0ibiKO1Hb8Ukudhaop9n7BwJHwvcLeQsiAQcMmpnXGNcq1OMrFpu9cW_partnerzypng.png

 

 

 

 

 

 

rVZYYek0WaChoU9buTfOXlLhcDj03n2YjHt5pWIp0xy8nO48gISh1awT7ZtJ_programpng.png

10:00 – 10:30 Przebudowa Placu Matejki w Krakowie.

Krótkie omówienie zasad kompozycji i składowych urbanistycznych przestrzeni placów miejskich. Funkcje placów. Decyzje projektowe dotyczące Pl. Matejki w Krakowie - waga samego placu i jego otoczenia. Słupki na placu - niby żart, a takie znaczenie!

 

Prowadzący: Piotr Orzeszek

Prowadzi od 27 lat niewielkie biuro architektoniczne. Wyróżniają go bardzo różnorodne realizacje. Zrealizował także kilka własnych inwestycji deweloperskich. Architekt praktyk.

 

10:30 – 11:10 Zagadnienia termomodernizacyjne w obiektach poddawanych renowacji – prawo i rzeczywistość.

Program wykładu:

1. Formy ochrony konserwatorskiej

2. Uzyskiwanie pozwoleń i uzgadnianie prac termomodernizacyjnych

3. Sankcje karne przy realizacji prac w obiektach zabytkowych

4. Sposoby termomodernizacji obiektów zabytkowych

5. Technologie prowadzenia prac termomodernizacyjnych

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach zabytkowych.

7. Zmiana źródła ogrzewania – problemy techniczne

 

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

Absolwent wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewód doktorski przeprowadził na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pracownik Urzędu Miasta Ruda Śląska, od 2008 roku Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Prezes zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2008-2020, przeprowadził i nadzorował remonty ponad 100 zabytkowych obiektów, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji oraz szkoleń m.in. dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w całym kraju.

 

11:10 – 11:50 Technologia Remmers w renowacji budowli.

Prowadzący: Jacek Olesiak

Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji obronił w 1994 roku. Specjalizował się w konserwacji malarstwa tablicowego, płóciennego i ściennego. Zajmował się badaniem zabytków architektury i opracowywaniem programów konserwatorskich. Od ponad 20 lat zajmuje się konsultacjami w zakresie renowacji budowli i konserwacji zabytków, a także badaniami zabytków architektury w programach EU. Publikuje w czasopismach branżowych. Głównym obszarem jego zainteresowania jest ocena stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz opracowywanie strategii ich restauracji i ochrony. Jako specjalista ds. konserwacji uczestniczył w projektach unijnych Rocem i Rocare dotyczących wytwarzania i zastosowania w konserwacji cementów romańskich. Od 1999 roku jest konsultantem konserwatorskim i menedżerem produktu w firmie Remmers Polska Sp. z o.o., W 2017 roku został odznaczony Złotą Odznaką "Za ochronę zabytków" od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

Grupa Remmers działa na wielu rynkach chemii budowlanej od ponad 70 lat. Nasza oferta jako producenta obejmuje rozwiązania technologiczne z zakresu konserwacji i renowacji zabytków, hydroizolacji budowli, posadzek żywicznych a także ochrony i uszlachetniania drewna. Od domów jednorodzinnych po budynki zabytkowe, od hydroizolacji piwnic po ochronę elewacji i betonu – w tych wszystkich dziedzinach dysponujemy rozwiązaniami, które potrafimy w sposób elastyczny implementować w projektach rewitalizacji budynków poprzemysłowych. Innowacyjne Idee projektantów pomagamy przekształcać w praktyczne realizacje architektoniczne,

 

11:50 – 12:30 Odpady jako materiał budowlany. Projektowanie z dobie zmian klimatycznych.

Mili Młodzi Ludzie to grupa projektowa, której trzon stanowią Lech Moczulski i Przemysław Nowak. Dobra znajomość materiałów i technologii pozwala nam na tworzenie autorskich rozwiązań, idealnie dopasowanych do potrzeb inwestora i uwarunkowań miejsc. Staramy się zawsze wykorzystać wszystkie zastane atuty przestrzeni. Odkrywamy naturalne materiały i elementy budynku, adaptujemy stare meble właścicieli.

 

12:30 – 12:40 Przerwa

 

12:40 – 13:20 Digitalizacja zabytków - skanowanie 3D w sakli mikro i makro.

W ramach szkolenia poruszymy pokrótce następujące podpunkty:
- Dlaczego techniki geodezyjne idealnie sprawdzają się w inwentaryzacjach architektonicznych?
- Jak skaning laserowy i fotogrametria z dronów pozwalają na odzworowanie obiektu w formie cyfrowej?
- Co nam dają inwentaryzacje typu As-built?
-Jakie są sposoby prezentacji danych pozyskanych z wykorzystaniem powyższych metod?
- Skąd i jakie dane można pozyskać bezpłatnie?
- Czym są skanery światła strukturalnego i jakie jest ich zastosowanie?

 

Prowadzący:

Łukasz Kacprzak – geodeta z szerokim zakresem uprawnień zawodowych (nr uprawnień 21302, zakres 1,2 i 4), posiadający ponad 16 letnie doświadczenie w obszarze nowoczesnej geodezji. Pasjonat technologii skanowania 3D oraz dronów. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Geodezji i Kartografii oraz Politechniki Radomskiej. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo prelegent, panelista wielu konferencji oraz wystąpień. Wykładowca uniwersytecki.  Pan Łukasz prowadzi od kilkunastu lat szkolenia specjalistyczne z zakresu pomiarów powierzchni, BIM, skaningu laserowego 3D, geodezji oraz międzynarodowych standardów. Przez ostanie 16 lat zrealizował liczne projekty w Polsce jak i za granicą. Członek RICS, BOMA International oraz partner IPMS.

 

Krzysztof Pietroń – specjalista ds. fotogrametrii i skaningu w PKIG sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii. Od 2009 roku pracował w różnych dziedzinach geodezji (pomiary powierzchni, pomiary klasyczne, obsługi budów). Na bazie zainteresowania nad fotogrametrią i nowoczesnymi technikami pozyskiwania danych w 2013r. rozpoczął prace nad działem fotogrametrii i skaningu w PKIG, który z powodzeniem prowadzi i rozwija aż do dnia dzisiejszego.

 

13:20 – 14:00 Emerytura miasta, emerytura budynku. Adaptacja historycznej substancji jako metoda utrwalania tożsamości terenów zdegradowanych.

Mimo wyludniania się coraz większej liczby miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wciąż w większości krajów obowiązuje paradygmat nieustającego rozwoju ilościowego. Prowadzi to do błędnych decyzji politycznych, ekonomicznych i planistycznych. Jednocześnie wciąż najczęściej stosowanym rozwiązaniem w odniesieniu do opuszczonych budynków lub elementów infrastruktury jest wyburzanie „do gołej ziemi”, nawet jeśli na danym terenie nie istnieją konkretne plany inwestycyjne. O ile zazwyczaj decyzje takie tłumaczone są względami bezpieczeństwa, o tyle często tylko niektóre elementy konstrukcji wymagają zmian w celu umożliwienia dalszego funkcjonowania.


W ramach mojej pracy szukam rozwiązań zarówno urbanistycznych, jak i architektonicznych, które pozwolą na zachowanie części substancji architektonicznej obiektów wartościowych, jednak nienadających się do dalszego wykorzystania w dotychczasowej funkcji. Czy budynek lub część miasta mogą „przejść na emeryturę”? Czy możliwe jest przekształcenie układu urbanistycznego lub struktury architektonicznej w taki sposób, żeby wciąż stanowiły one element tożsamości miasta, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów ich utrzymania i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania? Jakie funkcje mogą pełnić takie tereny bądź pojedyncze obiekty?

 

Prowadzący: Mikołaj Gomółka

Architekt, urbanista i wykładowca akademicki. Obecnie pracuje jako freelancer przy projektach architektonicznych, urbanistycznych, wnętrz, oraz sporadycznie scenograficznych (lubi tworzyć w każdej skali). Ponadto, w ramach pracy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi działalność badawczą z zakresu kompozycji urbanistycznej, kurczenia się miast a także recyclingu materiałów budowlanych.

 

14:00 – 14:50 Operacyjny i wbudowany ślad węglowy poddawanych renowacji budynków z wielkiej płyty.

Prowadzący: Kajetan Sadowski

Jest architektem, pracującym także jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 2003 r. Pracę doktorską obronił na Politechnice Warszawskiej w 2013 r. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach efektywności energetycznej budynków, certyfikacji budynków oraz obliczaniem ich wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Promuje nowoczesne i ekologiczne technologie w architekturze.

 

Szanse i zagrożenia przy modernizacji budynków z wielkiej płyty.

Prowadzący Jakub Onyszkiewicz

Jest architektem pracującym na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił na tej samej uczelni w 2019 r. Poza pracą naukową, w której skupia się na analogii biologicznej w architekturze oraz implementacją zasad zrównoważonego rozwoju w projektowaniu, zajmuje się głównie przebudowami istniejących obiektów architektonicznych - w ramach posiadanych uprawnień do projektowania.

 

14:50 - 15:20 Szacunek do przeszłości i troska o przyszłość 

Prezentacja będzie dotyczyć rewitalizacji Cukrowni Żnin i wprowadzania zasady 3R w architekturze.

 

Prowadzący:

Piotr Grochowski

Architekt, urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Główny projektant Grupy Arche, współzałożyciel Less is core. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu hoteli i obiektów mieszkaniowych, w szczególności w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Autor przebudowy Dworu Uphagena w Gdańsku i współautor projektu rewitalizacji Cukrowni Żnin. Indywidualnie i zespołowo laureat nagród w dziedzinie architektury i przestrzeni miejskich, w tym Nagrody Roku SARP 2021 za projekt Cukrowni Żnin oraz European Property Awards za projekt Folwark Łochów. Nominowany do EU Mies Award 2022.

Obecnie wraz z zespołem rozwija swoją pasję, projektując rewitalizację dawnej bazy lotniczej Luftwaffe w Mielnie oraz adaptację klasztoru franciszkanów we Wrocławiu.
 

Wojciech Kolęda

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel Less is core oraz architekt Grupy Arche. Laureat konkursów architektonicznych, zwycięzca konkursu na Manifest Młodego Architekta 2019. Aktywnie uczestniczący w międzynarodowej dyskusji na temat architektury historycznej i przyszłości zawodu architekta w kontekście kryzysu klimatycznego. Współtwórca rewitalizacji Cukrowni Żnin, Dworu Uphagena w Gdańsku, bazy lotniczej Luftwaffe w Mielnie oraz hotelu medytacyjnego w Drohiczynie.

 

15:20 Zakończenie konferencji

 

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.


7K3xGHusNuzM1JoWlsNFvOFKNcT1h7UK7250CPQrLHNcEIdY61EYmWdjas8r_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konferencja Architektoniczna, Konferencja Dla Architektów, Wydarzenia Dla Architektów, Wydarzenie Architektoniczne

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

Dla nowych mieszczan
Dla nowych mieszczan

419 kawalerek oraz 33 dwupokojowych mieszkań o metrażach od 25,58 do 37 m2 mieści budynek mieszkalny ...

Bryły od mieszkania
Bryły od mieszkania

Maćków Pracownia Projektowa realizuje kolejny projekt we Wrocławiu, zakończyła właśnie budowę pierws ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera