Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Biennale architektury

 

Czas czytania: ~11 min


program IX Biennale Architketury

 

13 października br. w Nowohuckim Centrum Kultury zakończyło się IX Międzynarodowe Biennale Architektury. W ramach Biennale odbył się między innymi międzynarodowy konkurs architektoniczny pod hasłem: Mniej ideologii – więcej geometrii w przestrzeni do życia w mieście, a prace projektowe dotyczyły centralnych obszarów Nowej Huty. Na konkurs napłynęło prawie 100 prac, w tym 42 na główny konkurs. - Gdyby żyli moi koledzy, cieszyliby się, że problem Nowej Huty został umiędzynarodowiony. Dziś mamy warunki, aby uczynić to miasto współczesnym - wyznał prof. Stanisław Juchnowicz, przewodniczący rady programowej IX MBA, niegdyś projektant Nowej Huty. Jak przyznał, uważa, że z nadesłanych prac uda się zaczerpnąć pomysły rozwiązań, które posłużą do ożywienia największej dzielnicy Krakowa. - Wyzwanie jest wyjątkowe, bo chodzi o duży zespół osadniczy, prawie całe miasto - podkreślił. Zdaniem prof. Dariusza Kozłowskiego, kuratora biennale, konkurs był wydarzeniem artystycznym i wniósł nowego myśli architektoniczne. - Na przykładzie Nowej Huty poszukujemy rozwiązań problemów teoretycznych, bezkompromisowych, jedynych w świecie koncepcji - oznajmił profesor Kozłowski. Zarząd Miasta Krakowa postanowił zakupić prace nagrodzone podczas IX MBA. Gmina uznała, że projekty mogą posłużyć jako materiały studialne do opracowania planów miejscowych dla Nowej Huty. - Biennale zawsze niosło twórczy ferment. Jesteśmy przekonani, że tym razem dostarczy pomysłów na współczesne dopełnienie przestrzeni publicznej Nowej Huty - uważa Krystyna Łyczakowska, prezes organizującego konkurs krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wyniki Biennale NAGRODY GŁÓWNE – RÓWNORZĘDNE PRACA NR W08 Jan Mazur, Warszawa Nagrodę przyznano za próbę zwrócenia uwagi na rolę niematerialnych elementów krajobrazu miasta: światła, cieni, refleksów..., które za każdym razem na nowo biorą udział w kształtowaniu obszarów miejskiej przestrzeni. PRACA NR W13 Ewa Trafna, Warszawa Nagrodę przyznano za próbę symbolicznego wprowadzenia “lasu do miasta”, jako wypowiedź-sprzeciw wobec ideologicznych źródeł Nowej Huty. PRACA NR W14 Piotr Średniawa, Katowice Współpraca: Magdalena Gilner, Katowice Nagrodę przyznano za dokonanie syntetycznej analizy dwóch żywiołów miasta: zgeometryzowanej architektury i amorficznej przestrzeni publicznej wchłaniającej mieszkańców. Te dwa żywioły łączy czas: czwarty wymiar architektury. KONKURS KONFRONTACJE PROJEKTOWE NAGRODY GŁÓWNE – RÓWNORZĘDNE PRACA NR P03 Dorota Palmączyńska, Wrocław Jakub Rozmuski, Wrocław Sebastian Bieganowski, Wrocław Projekt ukazuje w sposób klarowny, poprzez wspaniałe rozwiązanie, próbę wydobycia silnych relacji pomiędzy miastem a krajobrazem. Zielony plac łączy się z parkiem i układem placów położonych w centrum Nowej Huty. Jest to mocny znak, ale równocześnie nie niszczący granic parku. Projekt wydobywa geometrię bogatą w funkcjonalne elementy punktowe rozmieszczone w luźnym układzie na osi kompozycyjnej miasta; wchodzą one w relację z parkiem, placem i miastem. Proponowane rozwiązanie korzystnie przekształca istniejący Plac Centralny - węzeł komunikacyjny w aktywną przestrzeń publiczną. PRACA NR P37 Michele Caja, Milano (IT) Martina Landsberger, Milano (IT) Silvia Malcovati, Milano (IT) Ilario Boniello, Milano (IT) Jörg Schwarzburg, Milano (IT) Miasto zostało potraktowane jako teatr miejski a architektura jako aktorzy występujący na scenie. Projekt uwzględnia wartości kulturowe architektury i potwierdza funkcję urbanistyczną, jaką mogą posiadać budynki użyteczności publicznej w rozwoju i budowaniu miasta współczesnego. Doceniono wybór sposobu określenia granicy miasta poprzez układ budynków częściowo otwartych, nie niszczących ciągłości wizualnej i kompozycji dużej przestrzeni otwartej parku, wzbogaconego obecnością teatru miejskiego. Wymienione walory osłabia interwencja w obszar przyrodniczy łąk nowohuckich. PRACA NR P23 Stanisław Ligas, Kraków Artur Szwancyber, Kraków Znaczący charakter typologiczny projektu pomaga określić ważne strategie interwencji w mieście. Formy określające nie zamkniętą granicę miasta wchodzą w relacje z dużymi, otwartymi I zamkniętymi przestrzeniami Nowej Huty. Odwołując się do początków budowania miasta i form dużych obiektów lokalizowanych na obrzeżach starych miast, projekt podejmuje, poprzez formy architektoniczne, dialog z dużymi znakami urbanistycznymi miasta i dużymi, otwartymi terenami zielonymi. Projekt został wyróżniony ze względu na czytelność pomysłu w architektonicznym określeniu dokończonych elementów. Bez zbędnej retoryki wyznacza granicę miasta w aspekcie jego przyszłego rozwoju. WYRÓŻNIENIE PRACA NR P18 Cuong Nguyen Phu, Kraków Nga Nguyen Thi Hang, Kraków Za zwrócenie uwagi na wartości ekologiczne. NAGRODA GRAND PRIX PRACA NR P03 Dorota Palmączyńska, Wrocław Jakub Rozmuski, Wrocław Sebastian Bieganowski, Wrocław NAGRODA DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK PRACA NR P36 Carlo Moccia, Mola (IT) Vittorio Mirizzi, Mola (IT) Marialaura Polignano, Mola (IT) Za bezkompromisową wizję architektury realizującą hasło Biennale “mniej ideologii - więcej geometrii”. NAGRODA ZARZĄDU OKRĘGU ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W KRAKOWIE PRACA NR P24 Maciej Chodorowski, Zielona Góra Marek Pawłowicz, Zielona Góra KONKURS FOTOGRAFICZNY NAGRODY RÓWNORZĘDNE Marcin Onufryjuk – za zestaw 3 fotografii pt. „Rzym” Janusz Socha – za zdjęcie nr 1 cyklu pt. „Nowa Huta – miasto zapomniane” Agnieszka Stoińska – za zestaw 3 fotografii pt. „Miss Flaming” WYRÓŻNIENIA Monika Drożyńska – za pracę „Przestrzeń abstrakcyjna” Marian Dworak – za zestaw fotografii „Katedra Sztuki – Muzeum Guggenheima w Bilbao” Marcin Koszałka – za zestaw 2 fotografii „Fort 52” Bogna Kwiatkowska – za zestaw fotografii pt. „Inspiracje w starych murach – finezja formy” Grzegorz Sachse – za zestaw 2 fotografii pt. „Wspomnienie – wyobrażenie” Paweł Żuk – za zestaw fotografii NAGRODA PUBLICZNOŚCI PRACA NR PO7 Przemysław Królikowski, Kraków Agnieszka Cyganek, Kraków Anna Kądziołka, Kraków
CZWARTEK 10.10.2002 9:30 Konferencja prasowa (NCK) 10:30 Rozpoczęcie obrad jury (NCK) 18:00 Michael V. Sprysch „Konstrukcja nośna jako element twórczy w architekturze” (Galeria SARP, pl. Szczepański 6) 19:00 Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników Nagrody Projekt Roku I Realizacja Roku, wernisaż (Galeria SARP, pl. .Szczepański 6) PIĄTEK 11.10.2002 9:00-12:00 Obrady jury (NCK) 15:30 Wykład inauguracyjny: Julia B. Bolles-Wilson „Kontekst w erze wirtualnej” (NCK) Julia B. Bolles-Wilson urodziła się w Münster w Westfalii w 1948 roku. Studiowała na Uniwersytecie w Karlsruhe u jednego z najbardziej uznanych powojennych architektów niemieckich - profesora Egona Eiermanna. Studiowała także u wiedeńskiego profesora Ottokara Uhla, zwolennika prefabrykacji elementów oraz partycypacji użytkownika obiektu w procesie jego projektowania. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem w 1976 roku. Po dwuletniej praktyce zawodowej w Karlsruhe (porównywalnej z 3 stopniem wg RIBA) Julia Bolles-Wilson została wyróżniona stypendium DAAD przyznanym jej w celu odbycia studiów podyplomowych na AA w Londynie, które ukończyła w pracowni Rema Koolhaasa i Elii Zenghelisa. W 1980 roku Julia Bolles i Peter Wilson założyli The WILSON PARTNERSHIP. Biuro to pracowało nad niewielkimi zleceniami w Londynie, projektami teoretycznymi i konkursowymi; najbardziej znanym dziełem stał się Roslyn Mews, dom gościnny i pracownia artystyczna dla Janice i Davida Blackburnów. Zlecenia powyższe były jeszcze poprzedzone stażem u Louisa de Soissonsa w zespole Maxa Gordona pracującym nad propozycją dla Butler’s Wharf. W latach 1981-1986 Julia Bolles uczyła projektowania wnętrz w Chelsea School of Art. W 1989 roku The WILSON PARTNERSHIP przeniosło się do Münster w Niemczech, stając się ARCHITEKTURBÜRO BOLLES+WILSON. Zrealizowało ono nową Bibliotekę Miejską w Münster (pierwsza nagroda w konkursie w 1987 roku). Odtąd BOLLES+WILSON realizowali projekty na szeroką skalę w różnych krajach świata, otrzymali także szereg nagród, wśród nich złoty medal Japońskiego Instytutu Architektów oraz dwie nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe. Projekty biura oraz prace teoretyczne były przedstawiane w publikacjach zagranicznych - El Croquis, GA Magazine, A+U, UME i innych, jak również na wystawach w Londynie, Paryżu, Bordeaux, Nowym Jorku, Melbourne, Berlinie oraz regularnie na Biennale Weneckim. Na tegorocznym Biennale zostanie pokazany najnowszy zwycięski projekt konkursowy Europejska Biblioteka Kultury i Komunikacji BEIC w Mediolanie. W 1995 roku Julia Bolles-Wilson została profesorem teorii i projektowania architektury na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Münster. Oprócz stałej pracy projektowej i dydaktycznej, prowadzi wiele wykładów, jest też często jurorem konkursów architektonicznych. Była m.in. przewodniczącą jury konkursu niemieckiego Ministerstwa Środowiska w Dessau, nowej stacji ICE i centrali Targów Kolońskich oraz muzeum kolekcji obrazów ekspresjonistycznych Henri Nannena w Emden. Julia B. Bolles-Wilson jest członkinią DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung. Zasiada w międzynarodowej radzie Biennale Architektury 2003 w Rotterdamie oraz w radach Westfälischer Kunstverein i Salzburger Gestaltungsberait. Julia B. Bolles-Wilson i Peter Wilson są małżeństwem od 1980 roku. 16:30 Uroczyste otwarcie IX Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2002 Ogłoszenie wyników konkursów Konfrontacje, Wystawa - wręczenie nagród Otwarcie Wystawy Głównej i wystaw towarzyszących, wernisaż (NCK) 18:30 Wykład: Antonio Monestiroli „Tematy miejskie” (NCK) Antonio Monestiroli, urodzony w 1940 r. w Mediolanie, ukończył Wydział Architektury Politechniki Mediolańskiej w 1965 r. z Franco Albinim. Od 1968 r. do 1972 r. był asystentem i współpracownikiem Aldo Rossiego. Od 1970 r. wykłada Kompozycję architektury na Politechnice w Mediolanie, a od 1997 r. na Wydziale Architektury w Mediolanie – Bovisa, którego jest obecnie Dziekanem. Wykładał na wydziałach architektury w Peskarze i w Uniwersyteckim Instytucie Architektury w Wenecji. Od 1988 r. do 1994 r. był Dyrektorem Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Mediolańskiej. Od 1987 r. jest członkiem Kolegium Studium Doktoranckiego z Kompozycji architektury na Wydziale Architektury w Wenecji. W 1979 r. pracował jako visiting professor w Siracuse University w Nowym Jorku. Jest autorem prac naukowych z teorii projektowania, opublikowanych w wydawnictwie L`architettura della realtá / Architektura rzeczywistości, Clup, Milano 1979 (wydanie hiszpańskie – Barcelona, 1993). Pod jego redakcją ukazało się włoskie wydanie książki Mies van der Rohe L.Hilberseimera, Clup, Milano 1984. W 1997 r. opublikował L`architettura secondo Gardella / Architektura według Gardelli, Laterza, Roma-Bari, jako rezultat rozmów przeprowadzonych z Ignazio Gardellą. Od 1988 r. do 1994 r. był redaktorem naczelnym czasopisma „QA” Zeszytów architektonicznych Instytutu Projektowania Politechniki w Mediolanie. W 1995r. był kuratorem wystaw „Il centro altrove” / "Centrum gdzie indziej" i „Periferie e nuove centralitá nelle aree metropolitane” / "Peryferie i nowe miejsca centralne dużych miast", zorganizowanych z okazji Triennale w Mediolanie. Od 1999r. jest członkiem Rzymskiej Akademii San Luca. Jego liczne projekty urbanistyczne dotyczą kontekstów włoskich i zagranicznych, takich jak Paryż, Mediolan, Barcelona, Berlin, Rzym, Wenecja, Patrasso, Salerno. Jego prace konkursowe i projekty zostały opublikowane w najważniejszych czasopismach architektonicznych włoskich i zagranicznych oraz w wydawnictwach: Antonio Monestiroli. Progetti 1967-1987 / Antonio Monestiroli. Projekty 1967 - 1987, Edizioni Kappa, Rzym 1988 i Temi Urbani / Tematy Miasta, Edizioni Unicopli, Mediolan 1997. Począwszy od 1973 r. jego projekty były prezentowane na licznych wystawach krajowych i międzynarodowych: na Triennale w Mediolanie z okazji XV, XVII i XIX Wystawy architektonicznej, na Biennale w Wenecji z okazji III i V Wystawy architektonicznej. W 1991 r. uczestniczył w wystawie "Świat wież od Babilonii po Manhattan" w Palazzo Reale w Mediolanie; w 1994 r. prezentował swoje projekty na Wystawie architektonicznej w Kordobie i IX Panamerykańskim Biennale Architektury w Quito; w 1995 r. na Uniwersytecie Azcapotzalco, Cittá del Messico i w Centro National de Conservation, Restauration y Museologia w Hawanie; w 1996 r. w Colegi d`Arquitectes de Catalunya w Barcelonie i w Charleroi w Brukseli; w 1997 r. uczestniczył w Programie Heracles "Dieci progetti per la cittá greca" / „Dziesięć projektów dla greckiego miasta”, prezentowanych w Atenach, Mitilene, Salonikach, Volos, na Krecie, w Patrasso, Ankarze i Delft; w 1999 r. wziął udział w wystawie "Italian Architecture from three universities" na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Bejrucie. W 1984 r. zaprezentował swoje projekty na wystawie autorskiej w galerii Archivolto w Mediolanie, w galerii AAM w Rzymie i Clua w Peskarze, w 1998 r. na Wydziale Architektury Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie w ramach "Prezentacji autorskich", a w 2000 r. w Hochschule der Künste w Berlinie. SOBOTA 12.10.2002 11:00 Otwarcie cyklu wykładów jurorów IX MBA (NCK) 11:00-12:00 Armando Dal Fabbro „Linie graniczne” 12:05-12:50 Wojciech Obtułowicz „Kraków nasz własny dom” 12:55-13:55 Herbert Bühler „Globalizacja przeciw Genius Loci” Spotkania prezentacyjne Sponsorów z biurami architektonicznymi (NCK) 16:30 Wręczenie nagród: Grand Prix Medalu Dziekana WA PK, nagród Konkursu Fotograficznego Wręczenie medali i dyplomów Sponsorom IX MBA (NCK) 18:00-18:45 Wykład: Konrad Kucza-Kuczyński „Geometria warszawska - ani mniej, ani więcej” (NCK) NIEDZIELA 13.10.2002 11:00 Wycieczka do Kombinatu Metalurgicznego HTS 13:00 Cykl wykładów jurorów i gości IX MBA (NCK) 13:00-13:45 Romuald Loegler „Co to jest architektura” 13:50-14:20 Maria Misiągiewicz „Architektoniczna gra” 14:25-15:00 Stanisław Juchnowicz „Nowa Huta po Biennale – próba refleksji” 15:30 „Interdyscyplinarny salon dyskusyjny” – dyskusja pokonkursowa (NCK) 17:00 Uroczyste zamknięcie IX MBA, wręczenie Nagrody Publiczności i nagród pozaregulaminowych, wręczenie NAGRODY PROJEKT ROKU I REALIZACJA ROKU (NCK) Wystawy towarzyszące: „Marc Günnewig, Fabian Holst: Nowa Huta Manual” „Nowa Huta z archiwum Krakowskiego Klubu Fotograficznego” „Architektura w fotografii M. Gardulskiego, Z. Łagockiego, W. Plewińskiego, J. A. Włodarczyka” Wystawy w NCK czynne od 11.10.2002 do 19.10.2002 Miejsce imprez: Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), Al. Jana Pawła II 232

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Dom letniskowy jak za czasów PRL
Dom letniskowy jak za czasów PRL

Dom Wolin, zaprojektowany dla prywatnego inwestora przez biuro projektowe Pankowska & Rohrhofer, poł ...

Laboratorium z podwójną skórą
Laboratorium z podwójną skórą

Selvita to istniejące od 2007 roku polskie przedsiębiorstwo branży farmaceutycznej z siedzibą w Krak ...

Modularny Dom Wieloczłonowy
Modularny Dom Wieloczłonowy

Dom Wieloczłonowy, autorstwa PL.architekci, stanowi odpowiedź na potrzebę lokalizacji obszernej prze ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera