Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


SARP Słupsk zaprasza do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.

 

Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych

Regulamin konkursu architektonicznego na Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych

Zamawiający

Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

 

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Słupsk

ul. Tuwima 3A/3, 76-200 Słupsk

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego (zgodnie z art. 339 ustawy PZP) jednoetapowego oraz wymaga przedstawienia przez Uczestnika Konkursu tylko jednej Pracy Konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie, w wyniku przeprowadzenia szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych, najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk z dodatkowym funkcjonalnie odrębnym elementem Przychodnia POZ Siemianice, wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter zróżnicowanego funkcjonalnie przedsięwzięcia jak i wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadującą zabudowę oraz otoczenie i krajobraz, powinna zawierać elementy innowacyjne oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje funkcjonalnego, energooszczędnego i o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznego użytkownikom budynku (budynków) o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej, formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji inwestycji „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie Autora najlepszej Pracy Konkursowej, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konkursu.

 

Koszty

Maksymalny planowany koszt wykonania inwestycji realizowanej w oparciu o Pracę Konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto: 30 000 000,00 zł.

 

Kryteria oceny

1) jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem;
2) nowatorstwo i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych;
3) nowatorstwo i jakość rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii;
4) potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;
5) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań;
6) elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości).
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

 

Sąd konkursowy

1. mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, Przewodniczący Sądu Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin
2. mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek, Sędzia referent Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Słupsk
3. mgr inż. arch. Maciej Araszkiewicz, Sędzia Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Słupsk
4. mgr inż. arch. Marek Perepeczo, Sędzia Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin
5. Adam Sędziński, Sędzia Urząd Gminy Słupsk
6. Joanna Szmidt, Sędzia, Urząd Gminy Słupsk
7. Michał Ziętek, Sędzia Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.

 

Terminy

26.01.2022 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

28.01.2022 - termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

02.02.2022 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

07.02.2022 - termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

24.03.2022 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych.

28.03.2022 - termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych.

31.03.2022 - termin składania Prac Konkursowych.

22.04.2022 - ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Nagrody

1) I nagroda pieniężna w wysokości 25.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy Konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk;
2) II nagroda pieniężna w wysokości 15.000,00 zł;
3) III nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Projekt Architektoniczny, Projekt Budynku

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

Dla nowych mieszczan
Dla nowych mieszczan

419 kawalerek oraz 33 dwupokojowych mieszkań o metrażach od 25,58 do 37 m2 mieści budynek mieszkalny ...

Bryły od mieszkania
Bryły od mieszkania

Maćków Pracownia Projektowa realizuje kolejny projekt we Wrocławiu, zakończyła właśnie budowę pierws ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera