Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w dwuetapowym konkursie architektonicznym na koncepcję budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie.

 

Instytut Ekspertyz Sądowych

Regulamin konkursu na budynek Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Organizator

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie,
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego (Etap I i Etap II). Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego /  koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla realizacji przedsięwzięcia  Zamawiającego o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych, funkcjonalnoużytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i  atrakcyjnych założeniach programowych oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym w Załączniku nr 3 do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

 

Etapy konkursu architektonicznego

1. Etap I Konkursu:

a) Etap Kwalifikacyjny:

- Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdział V pkt. 6 Regulaminu w terminie określonym w harmonogramie Konkursu (Rozdział II pkt. 13 Regulaminu).

- Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone przez Organizatora w Rozdziale V pkt. 5 Regulaminu.

b) Etap Opracowań studialnych:

- Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Rozdziale VI pkt. 2 Regulaminu.

- Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy nastąpi na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VII pkt. 1 Regulaminu. W wyniku oceny zostanie wyłonionych nie więcej niż dziesięć (10) najlepszych Opracowań studialnych, odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

- Zaproszenie do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

 

2. Etap II Konkursu:

a) Składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale VIII Regulaminu.

b) Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale IX pkt. 1 Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy konkursowej, której twórca zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, określenie rankingu pozostałych Prac konkursowych i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Rozdziału II pkt. 6 Regulaminu.

c) Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.

d) Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Kryteria oceny

Kryteria oceny Opracowań studialnych

a) Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku

b) Ergonomia zaproponowanych przez Uczestnika konkursu rozwiązań  funkcjonalnoużytkowych budynku w kontekście realizacji procesu opiniodawczego

c) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania

 

Kryteria oceny Prac konkursowych

a) Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku

b) Ergonomia zaproponowanych przez Uczestnika konkursu rozwiązań funkcjonalnoużytkowych budynku w kontekście realizacji procesu opiniodawczego

c) Ekonomika proponowanych rozwiązań architektonicznych – realność i  optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,
d) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
e) Rozwiązania proekologiczne,
f) Koszty eksploatacji.

 

Sąd konkursowy

- arch. Daniel Meryszczakowski – Przewodniczący Sądu konkursowego,
- mec Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,
- prof. dr hab. Grzegorz Zadora – Kierownik Pracowni Badania Mikrośladów
Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu
konkursowego,
- dr Tomasz Kupiec – Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,
- mgr Edyta Rzeszuto – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu
Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu
konkursowego,
- arch. Bogna Gostyńska, członek Sądu konkursowego.

 

Sekretarz konkursu – p. Katarzyna Buchowiecka

 

Terminy

14 lutego 2022 do godz. 11.00 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

28 lutego 2022 - zaproszenie do składania opracowań studialnych I etapu

28 marca 2022 do godz. 11.00  - termin składania opracowań studialnych

7 kwietnia 2022 - termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do II etapu

02 czerwca 2022 - termin składania prac konkursowych

21 czerwca 2022 - ogłoszenie wyników konkursu

 

 

Nagrody

I Nagroda – 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi, w tym Dokumentacji projektowej na podstawie wybranej Pracy
konkursowej,
II Nagroda – 10 000 zł brutto,
III Nagroda – 5 000 zł brutto,

 

Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac
konkursowych wynosi 35 000 zł brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

BIN House - architektura jednorodzinna na warszawskich Zawadach
BIN House - architektura jednorodzinna na warszawskich Zawadach

BIN House to dom na warszawskich Zawadach, który powstał z myślą o czteroosobowej rodzinie z wyraźny ...

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.
Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez h ...

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.
E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera