Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Drewno w architekturze. II edycja.

 

Czas czytania: ~8 min


Drewno jest najstarszym materiałem budowlanym, które w epoce budownictwa ekologicznego przeżywa swój renesans ze względu na najmniejszy ślad węglowy. Jest też materiałem bardzo uniwersalnym. Można w nim projektować nie tylko domy jednorodzinne, ale także obiekty użyteczności publicznej, wnętrza oraz obiekty krajobrazowe. W tej chwili rozwijają się też nowoczesne technologie jego wykorzystania, jak technologia CLT, certyfikacja drewna, ochrona przeciwpożarowa drewna i inne. Jak projektować obiekty w różnej skali wykorzystując drewno przekonacie się w trakcie naszej drugiej e-konferencji pt. "Drewno w architekturze." z cyklu "Idee i technologie". Widzimy się 28 kwietnia 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Drewno w architekturze. II edycja.

sj6s4fduWx7O1GONnhHc5rbQuMmU2oFziD46c9kUd51sdGXJqp5sETY2gUIe_partnerzypng.png
                                            

 

UhJRcNSHa947pGGz4kZch76KBSbt29nBADV77vmBOrDYUJAyCGKOU174Kp7S_programpng.png
vnIfFGEJrJPZnqxkZR9Hs9HCS8NQDlacwLVKhn6J1NXSAEmyU0H5LcCSkM8p_teresa-klosinskajpg.jpg

Certyfikacja drewna jako element zrównoważonej gospodarki leśnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie

 

Poruszane zagadnienia:

1. Ekologiczne aspekty pozyskiwania drewna.

2. Certyfikacja gospodarki leśnej (omówienie różnych systemów certyfikacyjnych) jako droga do pozyskania drewna certyfikowanego.

3. CE- europejski znak jakości drewna konstrukcyjnego.

 

Prowadząca: Dr hab. Teresa Kłosińska

Wykładowca w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Polskiego towarzystwa Etologicznego. W zakresie dydaktycznym: prowadzenie zajęć (struktura drewna) oraz prowadzenie szkoleń z rozpoznawania mikroskopowego i makroskopowego różnych rodzajów drewna dla uczniów szkół średnich. Współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi i krajowymi takimi jak: Laboratorium Chemii Stosowanej Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia); Wydział Biologii Uniwersytetu w Aberdeen (Szkocja); Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu (Słowacja), Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie; Instytut Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka wielu publikacji.

 

rDZGt1i2f9wgRnZkgp55r4BuTiQzQj0IWdyjScJoDymqwAx8yiUPCXRTztOA_michal-czerwinskijpg.jpg

Co mówi drewno w architekturze?

 

Prowadzący: Michał Czerwiński

Jest architektem w warszawskiej pracowni WXCA; zaangażowany w liczne projekty związane ze sztuką, edukacją i rekreacją ze szczególnym zainteresowaniem ochroną i rewitalizacją obiektów i terenów zabytkowych oraz wrażliwością na kontekst przyrodniczy. Głównym polem zainteresowań są miejsca związane z historią i upamiętnieniem, eksploracja tożsamości i dziedzictwa w tworzeniu wielowarstwowych, współczesnych doświadczeń. W ostatnich latach zaangażowany jest w takie projekty jak Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie czy Pawilon Polski na World EXPO w Dubaju.

 

ZJ1sJx9r2YMVERTX5JX50TrTwbuCTB1lNA2T86lPnVLdoB7hqr7kMogdoHWg_lukasz-mazurjpg.jpg

Konstrukcje z drewna - wyzwania techniczne i architektoniczne, na przykładzie realizacji Polskich Domów Drewnianych SA

 

Prezentacja bazować będzie na case studies. Ekspert przedstawi dwie zrealizowane inwestycje budynków mieszkalnych szeregowych w Łodzi (w konstrukcji drewnianej panelowej) oraz budynków bliźniaczych w Choroszczy (w konstrukcji drewnianej szkieletowej). Prezentacja będzie dotyczyła wyzwań technicznych i architektonicznych podczas ich realizacji. Na koniec prezentacji autor przedstawi planowane inwestycje: Miasteczko Winna Góra oraz budynek biurowy projektowany w Środzie Śląskiej. Będą też przykłady projektów zagranicznych.

 

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Mazur

Ekspert - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC , główny architekt w Spółce Polskie Domy Drewniane SA oraz adiunkt badawczo-dydaktyczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Instytucie Inżynierii Lądowej. Członek PLGBC, OW SARP oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Obecnie w pracy badawczej i projektowej interesuje się zrównoważonym projektowaniem środowisk mieszkaniowych, konstrukcjami drewnianymi oraz projektowaniem budynków niskoenergetycznych.

 

MOm3xdd7uBUktoeuAhbvfwSvaWuvyIkSuOaKaA6PG1ifU2mtGvTo48bBXtV9_przerwapng.png

vvv

PpuouSrdw8eKypwtIUwb5FPxtqG0QRI00l1nv8UFHYRUFRUAZgs2mGYnQ0pp_sabina-kucjpg.jpg

Reaktywacja technologii drewnianych – granty Erasmus+ „HiBiWood” oraz „Back 2 Future”

 

W ramach programu Erasmus+ powstał grant Erasmus+ HiBiWood, Zrównoważone, efektywne energetycznie budynki drewniane,  (Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood) oraz Back 2 Future Budowanie ze zrównoważonych, występujących lokalnie i tradycyjnych materiałów budowlanych (Building with Sustainable Local Traditional Materials). Zadaniem pierwszego jest opracowanie strategii upowszechniania prefabrykowanych elementów z drewna do wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Drugi z projektów skupia się na problemie dostarczenia zrównoważonych materiałów budowlanych do budowy budynków mieszkalnych w małej skali dla rosnącej populacji na Ziemi. Poszukuje się dostępnych lokalnie materiałów i półproduktów budowlanych, takich jak glina, korek, technologia straw-bale i inne, które mogą być zaimplementowane w miejscu zapotrzebowania na budynki mieszkalne.


Zespół prowadzący: Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

 

Prowadząca: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Profesor Sabina Kuc jest naukowcem i dydaktykiem w zakresie architektury i architektury krajobrazu. Jest autorką i współautorką 112 publikacji, w tym 2 książek monograficznych.  Obszar zainteresowań badawczych obejmuje problematykę przemian i rozwoju współczesnej architektury krajobrazu. Prowadzone przez nią badania naukowe skupione są w trzech grupach problemowych: Kształtowanie wody we współczesnej architekturze krajobrazu, Materiały i technologie budowlane w architekturze i architekturze krajobrazu, oraz Kształcenie architektów i architektów krajobrazu.

 

Sabina Kuc jest także czynnym zawodowo architektem, autorem i współautorem wielu projektów architektonicznych oraz ekspertyz i opinii. Aktywnie działa w World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), Melbourne, Australia (od 2017 r. jako Vice President i od 2018 r. jako Membership Fellow). Jest również członkiem 2 międzynarodowych organizacji: International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Madryt, Hiszpania (od 2018) i Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapur (od 2016). W 2020 roku objęła stanowisko kierownika Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego.

 

bZ44sVTn6QqvDYp1y7031VBoyQHp58n84jRwVxbNJvSBNKi9XEn9nw6JyWlU_stanislaw-jurkiewiczjpg.jpg

Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości

 

Prezentacja przykładów zastosowania układów prętowo-cięgnowych do naprawy

i wzmocnienia historycznych więźb dachowych oraz w nowych drewnianych

konstrukcjach dachów o dużej rozpiętości.

 

Prowadzący: dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adiunkt, zawodowo aktywny jako inżynier konstruktor, autor wielu opracowań projektowych i ekspertyz, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Jest autorem lub współautorem 25 publikacji, brał udział w kilku krajowych konferencjach poświęconych problematyce konserwacji zabytków i nowym technologiom budowlanym. Na Wydziale Architektury prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne w języku angielskim: Building Statics & Mechanics i Building Structures na studiach stopni Bachelor i Master.

 

pj6HAJPEGD1md6Hd87Hai6WlCi8WsCJCP1l1CTsV0mv2OVL3b00wgTA36Ux6_lukasz-wesolowskijpg.jpg

Zalety technologii CLT w budownictwie – działania na rzecz rozpowszechnienia współczesnych rozwiązań drewnianych

 

Zespół badawczy Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jest partnerem w dwóch grantach w projektach Erasmus+ : HiBiWood, Zrównoważone, efektywne energetycznie budynki drewniane,  (Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood) oraz Back 2 Future Budowanie ze zrównoważonych, występujących lokalnie i tradycyjnych materiałów budowlanych (Building with Sustainable Local Traditional Materials). W międzynarodowym gronie pracuje nad tematami związanymi z technologiami budowlanymi nowoczesnych i tradycyjnych zastosowań drewna. Niektóre kraje Europejskie jak Austria, Dania czy Finlandia dysponują doświadczeniami i przykładami silnego rozwoju budownictwa z drewna klejonego i jego komponentów w znaczącej na rynku skali. Zebrane doświadczenia zachęcają do promowania produktów CLT, NLT, GLT i innych nowoczesnych materiałów drewnianych na rynku krajowym zdominowanym przez tradycyjne materiały jak beton i stal.


Do zalet wznoszenia budynków w technologii drewnianej można zaliczyć szybkość budowy, prefabrykację silnie powiązaną z procesem projektowania, suche wykończenia czy chociażby możliwość wykorzystania materiału zarówno jako konstrukcji jak i stanowiącego finalne wykończenie powierzchni. Unikatową cechą jest natomiast środowiskowe podejście do emisyjności dwutlenku węgla, które w wypadku tego materiału wnosi ujemne wartości do bilansu inwestycji. W globalnym rynku unifikacji standardów i materiałów budowlanych obserwowany jest również trend stosowania identycznych technologii do wznoszenia budynków o bardzo zróżnicowanej skali i funkcji.


Zespół prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł Mika, prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

 

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003) oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2006). Autor i współautor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych. Laureat konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego, General Building Construction, Building Surveying oraz Building Structures, oraz na Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów Landscape Architecture: Architectural Construction oraz Architecture: Construction System and Detail Design of Building.

 

Autor kilkunastu prac naukowych w czasopismach i rozdziałach monografii, prelegent wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Od roku 2009 samodzielny architekt z Uprawnieniami Budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Dyskusja: Bios-techno-logika  - czyli zrównoważona gospodarka na styku: lasy-budownictwo drewniane

Prowadząca: Joanna Giecewicz

 

cz2o7oDwF6ZkYIeNIiJlIl9xTA2dwytaHH3bkCYygAWihH0vN7vSDv4vXUic_zakopng.png

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

 


LzKulUqE1npzb9PRG3o8ZXqZXPKoZ2gfpr94oWInK2FJkYZEUOEX8qNbFF6s_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 


Podepnij swój artykuł

tagi

Konferencja Architektoniczna, Konferencja Dla Architektów, Wydarzenia Dla Architektów, Wydarzenie Architektoniczne, Hot

Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio
Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio

W czerwcu 2021 roku pracownia Mirosława Nizio podpisała umowę z Muzeum Podlaskim w Białymstoku na pr ...

Obła bryła najlepszym budynkiem roku wg SARP
Obła bryła najlepszym budynkiem roku wg SARP

Nagroda Roku SARP – to konkurs ceniony i znaczący. To sami architekci nagradzają w nim realizacje sw ...

Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze
Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

Zmiany klimatyczne powodują niekorzystne skutki w mieście. Wyspy ciepła, gwałtowne opady, susza klim ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera