Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

 

Czas czytania: ~8 min


Zmiany klimatyczne powodują niekorzystne skutki w mieście. Wyspy ciepła, gwałtowne opady, susza klimatyczna powodują, że planowanie przestrzeni zurbanizowanej powinno uwzględniać powstanie pojemników retencyjnych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, powierzchni strukturalnych oraz systemów OZE. W trakcie naszej e-konferencji porozmawiamy o tym, jak te wymogi połączyć z nowoczesną architekturą i jakie wyzwania stawiają one przed projektantami. Widzimy się 30 czerwca 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

8NsPFMm7AoCdy4H7sP1ePJhOtsNw3wUqykwDcowT4UkFNN8o5Fns4teIExGF_partnerzyjpg.jpg

 

 

iZmx7BCxsffCUMWrgofYStB8AL7EZkGA5Y07Rj0HNPo0jZyOnMVq6RY12Atz_programjpg.jpg
SmicntSxBQCP5oXYn2iAaUHXYUFRu5jtTBS5dv0DUPqof1tW6yVCYvSRiG8l_grajper-dobieszjpg.jpg

Interaktywne metody retencji i gospodarowania wodami opadowymi

 

Współczesne miasta borykają się z problemami zbyt intensywnych spływów powierzchniowych i zbyt małej retencji wód w ich obszarach. Wpływa to na zaburzenie gospodarki wodnej oraz obniżenie zdolności miast do adaptowania do mian klimatycznych, w tym zwłaszcza do nawracających susz. Nie we wszystkich przestrzeniach obszarów zurbanizowanych można jednak zastosować standardowe systemowe rozwiązania poprawiające tę sytuację i pozwalające na zatrzymanie większej ilości wody w granicach miasta. W wykładzie zaprezentowane zostaną nowatorskie metody pozyskiwania, gromadzenia oraz wykorzystywania wód opadowych na przykładzie projektów pracowni LAX.

 

Prowadzący: arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz

LAX laboratory for architectural experiments to pracownia projektowa zajmująca się architekturą, urbanistyką, rzeźbą miejską oraz projektowaniem interaktywnych środowisk. W zakresie jej profesjonalnej działalności znajdują się także badania naukowe oraz doradztwo projektowe.

 

Pracownia LAX została założona przez dwójkę architektów z Wrocławia: Annę Grajper oraz Sebastiana Dobiesza. W swoim dorobku LAX ma wiele uzyskanych nagród i wyróżnień za projekty dotyczące architektury, urbanistyki oraz przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą.

 

W ramach prowadzonych w LAX badań naukowych oraz doradztwa, architekci z pracowni specjalizują się we wdrażaniu nowych, interaktywnych technologii w tkance architektonicznej i urbanistycznej.

 

Założyciele pracowni podkreślają, że tworząc ich projekty bardzo istotne jest dla nich, aby przyczyniały się one do realnego placemakingu w mieście. Zależy im, aby odciskały wyraźny ślad na mentalnej mapie miasta wśród jego mieszkańców i wszystkich odwiedzających. Dlatego ważne jest dla nich wywoływanie emocji w odbiorcach, co starają się czynić nadając magicznego charakteru swoim realizacjom. Stąd ich mottem jest tworzenie magii w architekturze.

 

uDo9wzMBMZHutZZs6Ox4lSvWuF3lTO83oG26uRG5eselPyyeIaVYm5MS4muK_jasinskijpg.jpg

Przyjazne dla środowiska, nowatorskie rozwiązania geotechniczne wykorzystywane w projektach budowy zielono-niebieskiej infrastruktury

 

Grupa Pietrucha podziel się doświadczeniem w zakresie rozwiązań geotechnicznych wykorzystywanych w projektach budowy konstrukcji hydrotechnicznych, których zadaniem jest retencjonowanie wód, spowalnianie spływu powierzchniowego i zapobieganie wahaniom poziomu wód gruntowych. Pokaże kompletne rozwiązania i autorskie pomysły na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, progów wodnych i zastawek retencyjnych. Zaprezentuje również ofertę biogeokompozytów, które w prosty sposób pozwalają na trwałe, skuteczne i szybkie zazielenienie skarp, nasypów i pozostałych pochyłych powierzchni.

 

Prowadzący: mgr inż. Dawid Jasiński, Manager ds. Rozwoju Biznesu / Geotechnik Grupa Pietrucha

 

hBSnCTEdd1uPpQNgpwxGmAkSMBMiA0OXOKfMKA6P1KOgmP6TNqRdVBhR3t5j_jozwikjpg.jpg

Zielone dachy i retencja z Leca® KERAMZYTEM

 

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które znajduje szereg zastosowań w wielu dziedzinach budownictwa oraz w gospodarce wodnej. Podczas prezentacji przedstawimy przykłady wykorzystania keramzytu do zielonych dachów, kształtowania terenu, retencji wód opadowych, izolacji i drenaży. Zaprezentujemy również udostępnione przez nas „narzędzia” wspomagające projektowanie. Proponowane rozwiązania, opierają się na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w zakresie produkcji i zastosowaniu keramzytu. Dzięki unikalnym walorom Leca® KERAMZYTU większość rozwiązań można scharakteryzować w trzech słowach: proste, trwałe i skuteczne. 

 

Prowadzący: Arkadiusz Jóźwik

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury – specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej – Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów.


Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.
Od 20 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.

 

Leca Polska sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą lekkiego kruszywa ceramicznego – KERAMZYTU. Powszechnie stosowanego w budownictwie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ekologii i inżynierii środowiska. Jest częścią międzynarodowej organizacji Leca® International skupiającej producentów keramzytu w Europie.

 

r4KDnqcTdduXtbCeNxgpNcu7KlgrX1Uz3Eqt4afiUYe2oQZXcnDFwpGgSS62_sasaljpg.jpg

Zapisy dokumentów planistycznych w kontekście zagospodarowania wód

 

Pani Dyrektor przedstawi zapisy dokumentów planistycznych w kontekście zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, omówi również działania wód Polskich w zakresie zwiększania retencji w tym na temat kwietnych łąk.

 

Prowadząca: Joanna Sasal, Dyrektor (Departament Komunikacji i Edukacji Wodnej) Wody Polskie.

 

Qw5etrzQ5ZtrFedMKi8d6ckkpyaKjrkTu9UXy0MAuqXtQ5DI7hPVdPtubnuk_przerwa1jpg.jpg
72CszyOrG7c6YELm9wQPtrj18v14MirbprZ53WKFOVLy0NyTIMLkK2Hce7Z5_stanczykjpg.jpg

Niebieska infrastruktura jako sposób na bezpieczne i prośrodowiskowe  zagospodarowanie wód opadowych

 

Tworzenie efektywnie działającej niebieskiej infrastruktury to duże wyzwanie dla projektantów, wykonawców i inwestorów. W prezentacji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak uwarunkowania projektowania osiedlowych obiektów niebieskiej infrastruktury umożliwiających podczyszczanie, retencję i infiltrację wód opadowych, typy obiektów retencyjnych, wybrane rozwiązania techniczno-przyrodnicze oraz przykłady realizacji.

 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Stańczyk

Architekt krajobrazu, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW, którego zainteresowania naukowe obejmują wpływ zagospodarowania terenu na krążenie wody w przyrodzie i jej jakość, zastosowanie systemów informacji przestrzennej, podatność gleb na erozję wodną. Prowadzi badania obiegu wody w przyrodzie w różnych skalach: od zwilżalności pojedynczych liści roślin poprzez zjawiska erozyjne w eksperymentach laboratoryjnych do hydrologicznych skutków wylesień obszarów górskich. Autor lub współautor ponad 25 artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz i projektów.

 

zyn3b3DQAtgXICGguP9hAO7gQm6BKbCz55woU3JfuLffH29ALydhY1BnbB1u_lewandowskijpg.jpg

Zagrożenie procesem urbanizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako elementu zielonej infrastruktury miast w Polsce

 

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Lewandowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ochrony i oceny ekosystemów wód płynących, mokradłowych i torfowisk oraz obszarów zalewowych, gospodarki wodnej, powodzi, a ostatnio także problemów klimatycznych Wielkopolski w aspekcie jej stepowienia. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki. Realizuje zajęcia m.in. z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju, organizacji i zarządzania środowiskiem, prawnych podstaw kształtowania środowiska oraz procesu inwestycyjnego, ocen oddziaływania na środowisko i jego waloryzacji. Prywatnie interesuje się podróżami, współczesnym rozwojem społeczno-gospodarczym państw świata w aspekcie ochrony środowiska, ekonomią gospodarczą, kartografią historyczną oraz kulturą i historią Orientu – głównie Bliskiego Wschodu.

 

Uu9tHgeJammqJNk73pjbSlZthoKVxlp5eH2htUbDHfQPtHXQbgFKAQG96g6Z_cytowskijpg.jpg

Lokalne zagospodarowanie wód opadowych - retencja i wykorzystanie deszczówki w mieście

 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie wody, spowodowane suszami lub nawałnicami, rośnie popularność na wykorzystanie wody opadowej. Jest to zarówno wyzwanie dla miast i gmin, jak i każdego gospodarstwa domowego. Koniecznością jest rozwój systemów deszczowych i budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych czy rozwiązań lokalnej retencji.  Zmagazynowana woda jest naturalnym źródłem wody miękkiej, która idealnie nadaję się do zastosowania w celach komunalnych w miastach czy do podlewania zieleni. Podczas prezentacji zaprezentujemy nasze autorskie rozwiązania i innowacyjne podejście do zagadnienia retencji oraz wykorzystania i zarządzania wodą opadową.

 

Prowadzący: Mariusz Cytowski, Dyrektor Techniczny Ecol-Unicon

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynier ii Środowiska. Inżynier z prawie 20 letnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku działalności zawodowej związany z firmą Ecol-Unicon, obecnie sprawuje funkcje Dyrektora Technicznego. Kierownik projektu budowy pierwszego w Polsce stanowiska do badań skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz certyfikacji separatorów na zgodność z Normą PN-EN 858. Kierownik projektu certyfikacji układów pompowych Ecol-Unicon, potwierdzona zgodność z normą PN-EN 1205-1 i uzyskanie certyfikatu CE na typoszeregi tłoczni ETS/ESS oraz pompowni EPS. Kierownik projektu Bumerang Smart - systemu monitoringu i zarządzania urządzeniami wad-kan z dedykowanym modułem do zarządzania retencją rozproszoną połączoną z prognozą pogody.

 

G8go2s6Fvr4NOGgq703ySyIRR2EqxjSQBoYfCl5bETG1VUfRfVEHOiXgPH4I_przerwa2jpg.jpg
1rjqJlXROAzqD6EGxgTWURFQj1HMfRBen6e1UsBpUR2oxfbtZ6vYNlLg2aoJ_popadykjpg.jpg

Wentylacja dla szkół, przedszkoli i sal konferencyjnych

 

Prowadzący: Jarosław Popadyk, Stiebel Eltron

 

5bnLabWeR24dxACNKGIfxEeqRdZu96m1fIfqFVc7yoQ5kVCwEcKkW4pKeCFQ_czaplejewiczjpg.jpg

Recykling energii na rzecz spowolnienia zmian klimatu, na przykładzie Urban Wind Power Station wykorzystującemu strumienie powietrza wymuszone działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych

 

Prowadząca: Anna Łasica Czaplejewicz

 

9y7d5bqHrfVXxr6qg1UYAVIEDMdoR2kTXHtwRdRZhN5w21dYbTDCbSYpPSUp_slomkajpg.jpg

Czy „chwasty” i gatunki niechciane zbudują przyszłe zielone miasta?

 

Prowadzący: dr. Inż. Wojciech Słomka

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria ekologiczna. O wodzie uczył się od prof. Czesława Mientkiego i prof. Konstantego Lossowa. Stopień doktora, uzyskał w tej samej uczelni, specjalność - ochrona roślin. Autor publikacji, artykułów, wystąpień krajowych i zagranicznych poświęconych przyrodzie, naturze, dendrologii i eko inżynierii. Obecnie stały korespondent w takich tytułach jak "Zieleń miejska" oraz "Mój piękny ogród" (rubryka porady prawne). Twórca listy gatunków roślin na czasy zmian klimatu dla aglomeracji miejskich w Europie Środkowej. Wierny idei - "praca z naturą, praca dla natury".

 

kmRtbbKG9rUATH4RglYFM0IaGQT9FewDSh8OXwT6PfEDl254WskJNPiTXCsq_zakonczeniejpg.jpg

 

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.


1Enr9UohsW1tkL1uU2Va5gxMTd38mfrwk5T4Nsh7gOuWMPKgpb9z2njPSsHb_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konferencja Architektoniczna, Konferencja Dla Architektów, Webinarium Architektoniczne, Zaproszenie Dla Studentów Architektury, Dla Architekta, Urbanistyka, Hot

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera