Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Miejski Dom Kultury w Mikołowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Mikołów zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

Konkurs na Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Regulamin konkursu architektonicznego na Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Organizator

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe wg wytycznych określonych w Regulaminie.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanych, spośród złożonych prac konkursowych, spójnych z wytycznymi Zamawiającego oraz planowanymi kosztami, które zapewnią:
- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
- atrakcyjną przestrzeń publiczną,
- optymalną realizację zadań statutowych MDK (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców).

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania usługi projektowej na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w oparciu o wybrane prace konkursowe nie może być wyższy niż 1 000 000 zł.


Maksymalny planowany łączny koszt wykonania robót budowlanych
budowy Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w oparciu o wybrane prace konkursowe, nie może być wyższy niż 25 000 000 zł.

 

Kryteria oceny

1. Kryterium formalne: zgodność pracy konkursowej z wymaganiami niniejszego Regulaminu konkursu, wymagań programowych. Sąd Konkursowy wyklucza z oceny prace, które nie spełniają warunków konkursu,
2. Kryterium 1 - atrakcyjność i jakość rozwiązań architektoniczno –przestrzennych - A (waga: od 0 do 30 pkt) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
3. Kryterium 2 - jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych - J (waga: od 0 do 30 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
4. Kryterium 3 - rozwiązania proekologiczne – P (waga: od 0 do 10 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
5. Kryterium 4 - walory eksploatacyjne – E (waga: od 0 do 20 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,

5. Kryterium 5 - ekonomika rozwiązań – koszt wykonania dokumentacji projektowej (waga: od 0 do 10 punktów), wg wzoru K = (K minimalny /K badany) × 10 punktów

 

Sąd konkursowy

1. Przewodniczący Sądu mgr inż. arch. Wojciech Klasa, upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;
2. Sędzia - Członek: mgr inż. arch. Andrzej Gortel;
3. Sędzia – Członek: mgr inż. Daniel Mlicki, up. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń wod-kan, gaz, co, wentylacyjnych;
4. Sędzia – Członek: mgr inż. Sławomir Wrzesień, upr. budowlane do proj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. elektr. i elektroenergetycznych.

 

Terminy

21.09.2022 do godz. 10.00 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

23.12.2022 do godz. 10.00 Termin złożenia prac konkursowych.

 

Nagrody

I nagroda: 60.000,00 zł brutto
II nagroda: 40.000,00 zł brutto
III nagroda: 20.000,00 zł brutto

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Konkurs Ogólnopolski

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

Dla nowych mieszczan
Dla nowych mieszczan

419 kawalerek oraz 33 dwupokojowych mieszkań o metrażach od 25,58 do 37 m2 mieści budynek mieszkalny ...

Bryły od mieszkania
Bryły od mieszkania

Maćków Pracownia Projektowa realizuje kolejny projekt we Wrocławiu, zakończyła właśnie budowę pierws ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera