Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Miejski Dom Kultury w Mikołowie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Mikołów zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

Konkurs na Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Regulamin konkursu architektonicznego na Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Organizator

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe wg wytycznych określonych w Regulaminie.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanych, spośród złożonych prac konkursowych, spójnych z wytycznymi Zamawiającego oraz planowanymi kosztami, które zapewnią:
- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
- atrakcyjną przestrzeń publiczną,
- optymalną realizację zadań statutowych MDK (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców).

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania usługi projektowej na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w oparciu o wybrane prace konkursowe nie może być wyższy niż 1 000 000 zł.


Maksymalny planowany łączny koszt wykonania robót budowlanych
budowy Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w oparciu o wybrane prace konkursowe, nie może być wyższy niż 25 000 000 zł.

 

Kryteria oceny

1. Kryterium formalne: zgodność pracy konkursowej z wymaganiami niniejszego Regulaminu konkursu, wymagań programowych. Sąd Konkursowy wyklucza z oceny prace, które nie spełniają warunków konkursu,
2. Kryterium 1 - atrakcyjność i jakość rozwiązań architektoniczno –przestrzennych - A (waga: od 0 do 30 pkt) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
3. Kryterium 2 - jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych - J (waga: od 0 do 30 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
4. Kryterium 3 - rozwiązania proekologiczne – P (waga: od 0 do 10 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,
5. Kryterium 4 - walory eksploatacyjne – E (waga: od 0 do 20 punktów) - kryterium będzie oceniane indywidualnie przez Sędziów konkursowych. Ocena dokonana przez Sędziów nie podlega zaskarżeniom,

5. Kryterium 5 - ekonomika rozwiązań – koszt wykonania dokumentacji projektowej (waga: od 0 do 10 punktów), wg wzoru K = (K minimalny /K badany) × 10 punktów

 

Sąd konkursowy

1. Przewodniczący Sądu mgr inż. arch. Wojciech Klasa, upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;
2. Sędzia - Członek: mgr inż. arch. Andrzej Gortel;
3. Sędzia – Członek: mgr inż. Daniel Mlicki, up. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń wod-kan, gaz, co, wentylacyjnych;
4. Sędzia – Członek: mgr inż. Sławomir Wrzesień, upr. budowlane do proj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. elektr. i elektroenergetycznych.

 

Terminy

21.09.2022 do godz. 10.00 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

23.12.2022 do godz. 10.00 Termin złożenia prac konkursowych.

 

Nagrody

I nagroda: 60.000,00 zł brutto
II nagroda: 40.000,00 zł brutto
III nagroda: 20.000,00 zł brutto

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Konkurs Ogólnopolski

Café Teri – koreańska kawiarnia z klasą
Café Teri – koreańska kawiarnia z klasą

W koreańskiej kulturze, kawiarnie odgrywają istotną rolę. Są traktowane jako miejsca spędzania wolne ...

Food Hall Browary w Browarach Warszawskich. Industrialne wnętrze pełne dobrego designu – prezentacja online i wywiad
Food Hall Browary w Browarach Warszawskich. Industrialne wnętrze pełne dobrego designu – prezentacja online i wywiad

Food Hall Browary to wyjątkowe miejsce na gastronomicznej mapie Warszawy. Nowoczesny street food pre ...

Architektura o niskim śladzie węglowym
Architektura o niskim śladzie węglowym

Kompleksowość działania branży architektonicznej i budowlanej sprawia, że nie jest łatwo mierzyć jej ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera