Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Stara Octownia w Lesznie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z SARP Poznań zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Konkurs na Starą Octownię w Lesznie

Regulamin konkursu architektonicznego na budynek Starej Octowni w Lesznie

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl. Jana Metziga 16, 64-100 Leszno

 

Organizator

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań
Stary Rynek 56,  61-772 Poznań

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji założenia przestrzennego w centrum miasta Leszna i uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym,  przestrzennym, funkcjonalno–użytkowym i kompozycyjnym koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie połączonej z rewitalizacją istniejącego budynku Starej Octowni - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz  społecznym. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace  projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie  zamówienia z wolnej ręki.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji  urbanistycznoarchitektonicznej i funkcjonalno-użytkowej rewitalizacji (modernizacji i przebudowy) budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum  Okręgowego w Lesznie, zlokalizowanej w centrum miasta Leszna, przy Alejach  Jana Pawła II – jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze.

 

Koszty

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu 32 000 000,00 zł netto.

 

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania Przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej 2 592 000,00 zł netto.

 

Kryteria oceny

1. Atrakcyjność formy obiektu jako wyniku umiejętnego powiązania historycznego budynku z nowoprojektowaną częścią i wpisania jej w lokalną strukturę  urbanistyczną miasta.
2. jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych umożliwiających powstanie
nowoczesnej placówki prowadzącej różnorodne formy działalności muzealnej, edukacyjnej, konserwatorskiej, itp.
3. Elastyczność i uniwersalność rozwiązań wnętrz w części wystawienniczej / ekspozycyjnej muzeum.
4. Realność rozwiązań pod względem materiałowym, konstrukcyjnym,  ekonomicznym oraz eksploatacyjnym obiektu z uwzględnieniem rozwiązań  proekologicznych i energooszczędnych
5. Optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów  realizacji Inwestycji, kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji,

 

Sąd konkursowy

Przewodniczący Sądu: arch. Kazimierz Łatak – Sędzia SARP Oddział Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP


Sędzia referent: arch. Jarosław Wroński – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP


Członkowie:
1. dr Kamila Szymańska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie
2.  arch. Bartosz Adamczak – Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektury,  Planowania Przestrzennego I Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
3. mgr Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
4. r. pr. Ewa Panowicz – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
5.  Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
6. Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu  Marszałkowskiego
7. Województwa Wielkopolskiego
8. arch. Konrad Grabowiecki – Sędzia SARP Oddział Warszawski, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
9. arch. Piotr Grabowski – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 

Zastępca sędziego:
− arch. Piotr Kostka – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
− Zofia Kowalczys – Z-ca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie

 

Terminy

- 24.10.2022 do godz. 23:59 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

- 7.11.2022 Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie.

- 16 listopada 2022, godz. 12.00 i 23 listopada 2022, godz.12.00 Wizja lokalna terenu i budynku Starej Octowni.

- 11.01.2023 Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących Prac konkursowych.

- 10.02.2023 do godz. 23:59 Termin składania Prac konkursowych.

- 10.03.2023 Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy Prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa

- 16.03.2023 Ogłoszenie wyników konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

- 14-31.03.2023 Wystawa pokonkursowa.

 

Nagrody

I nagroda: 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie  zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej  kompleksowej dokumentacji projektowej
II nagroda: 40 000 zł brutto
III nagroda: 30 000 zł brutto

Wyróżnienie: kwota pieniężna łączna w wysokości 30 000 zł brutto

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Konkurs Ogólnopolski

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

Lofty w fabryce
Lofty w fabryce

W 1887 roku Hugo Bressel przy ulicy Cegielnianej (dziś to ul. Wólczańska) uruchomił niewielką fabryk ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera