Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

 

Czas czytania: ~13 min


Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunkowanie rozwoju cywilizacji i kultury w taki sposób, ażeby szanowały środowisko naturalne oraz eliminowały nierówności społeczne i ekonomiczne. Jednym ze wskaźników, który ma służyć do pomiaru zgodności danej aktywności z ideą dewzrostu jest wskaźnik śladu węglowego. W czasie naszej drugiej konferencji pt. "Architektura o niskim śladzie węglowym" skupimy się na analizie zjawiska dewzrostu w kontekście architektury oraz prześledzeniu dostępnych narzędzi i metod służących praktycznej implementacji tej idei w świecie budynków, wnętrz i krajobrazu. Widzimy się 28 września 2023 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Architektura o niskim śladzie węglowym II


YuodeHD0tFrTGBGg9kRSHwHJl8hm3AC7TETwJ5AulriKgGhebtnSG6l2z1I5_partnerzyjpg.jpg
                    
APzagyatJ1tKEYakM4Jy8Ml2EB50qPa2lnOSnDvjQVZs6dGc3xK2MwvCwB3f_partnerzy-merytorycznijpg.jpg

 

 

fYxDTwas9FCF8t5uocMYCLLQPV01gembpddnspciaG1WZgRYfiwY9Xd2Gt61_programjpg.jpg
GO0iuhdTTFPpuqluBw42lnvhUNRxPDrVl2DLJRTkr7D0Kt9RO9WxiVWc8RS5_robert-skrzypczynskijpg.jpg

Dewzrost a planowanie rozwoju miast w XXI wieku

 

W obliczu postępującego kryzysu „planetarnego” koncepcja dewzrostu (degrowth) zyskuje coraz większą popularność, przyczyniając się tym samym do redefiniowania pożądanych kierunków rozwoju miast na nadchodzące dekady. Jednocześnie dewzrost jest koncepcją złożoną i wielowarstwową, co sprawia, że niezbędna jest pogłębiona dyskusja nt. konkretnych celów, polityk i instrumentów dewzrostowej transformacji. W moim wystąpieniu przedstawię kluczowe elementy koncepcji dewzrostu, a następnie odniosę je do możliwych kierunków rozwoju miast w ich wymiarze przestrzennym oraz strategicznym. O ile wdrażanie dewzrostu zależy w dużej mierze od polityk społecznych i gospodarczych, o tyle miasta mają w tym procesie kluczową rolę do odegrania –  a planowanie dysponuje już dziś instrumentami, którymi można się w tym celu posłużyć.  

 

Prowadzący: Robert Skrzypczyński

Urbanista, doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na koncepcji dewzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania podstawowymi zasobami (woda, energia, żywność) w miastach i innych jednostkach.

 

txpDoAIeimNiESBTtIuMOmFcl3reocLE90xEiotk7neWY0EBdevJpc3heZZ2_ksiezopolska-lachjpg.jpg

Taksonomia a wskaźnik CO2 inwestycji budowlanych

 

Poprawa efektywności energetycznej budynków komercyjnych

Część I: Taksonomia EU

1. Wprowadzenie – czym jest unijna „zielona” taksonomia.

2. Ocena zgodności z taksonomią i techniczne kryteria kwalifikacji.

3. Co to są kluczowe wskaźniki wyników (KPI) i do czego mogą się przydać?4.

 

Część II: Budynki komercyjne w świetle Europejskiego Zielonego Ładu

1. Planowane zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) i ich wpływ na nieruchomości komercyjne.

2. System ETS dla budownictwa i nieruchomości.

3. Raportowanie śladu węglowego budynku.

 

Prowadzący:

Klaudia Księżopolska, Młodszy prawnik, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Klaudia Księżopolska dołączyła do SK&S w 2021 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych. Wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym w zakresie Taksonomii UE i raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, oraz ze zrównoważonym finansowaniem. Publikuje i prowadzi wykłady z tego zakresu.​

 

Specjalizuje się również w prawie bankowym i finansowym oraz prawie spółek handlowych.

 

Jakub Lach, Prawnik, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

W 2020 r. dołączył do zespołu Bankowości i Finansów kancelarii. W ramach zespołu ESG wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem. W zakresie ogólnej praktyki koncentruje się na kwestiach regulacyjnych związanych z publicznym i prywatnym prawem bankowym oraz instytucjami finansowymi, w tym postępowaniach przed organami nadzoru. Przed podjęciem współpracy z SK&S zdobywał doświadczenie transakcyjne, m.in. wielokrotnie uczestnicząc w procesach udzielenia finansowania w standardzie LMA, w tym w finansowania konsorcjalnego, jak też w procesach zbycia wierzytelności bankowych, a także współpracował z AFI. Brał również udział w audytach i wdrożeniach RODO w firmach sektora MŚP oraz w grupach kapitałowych związanych ze spółkami publicznymi.

 

akeBY0FIvRTMV3QjlAUCyamDBfdWPPkYEgoXOUBo22gBswuSMG6cjcfic5zm_mili-mlodzi-ludziejpg.jpg

Projektowanie wnętrz w duchu cyrkularnym - metody i materiały

 

Doświadczenia własne i płynące z nich wnioski - kryteria pracy w codziennej praktyce biura.

 

Prowadzący: Lech Moczulski, Przemysław Nowak, Mili Młodzi Ludzie

Mili Młodzi Ludzie to grupa projektowa, której trzon stanowią Lech Moczulski i Przemysław Nowak. Dobra znajomość materiałów i technologii pozwala nam na tworzenie autorskich rozwiązań, idealnie dopasowanych do potrzeb inwestora i uwarunkowań miejsc. Staramy się zawsze wykorzystać zastane atuty przestrzeni. Odkrywamy naturalne materiały i elementy budynku, adaptujemy stare meble właścicieli. Projektujemy przedmioty, wnętrza, budynki. Jakość naszych realizacji była wielokrotnie doceniana, co potwierdzają m. in. nominacja do Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (2021), nagroda Must Have Łódź Design Festival (2022) i wyróżnienie w konkursie Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (2022).

 

Lech Moczulski - rocznik ‘85, absolwent Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, architekturę studiował na Politechnikach: Krakowskiej, Śląskiej i Poznańskiej, od 2012 wspólnik MML architekci

 

Przemysław Nowak - rocznik ‘85,  tytuł architekta uzyskał na Politechnice Poznańskiej, gdzie studiował również Inżynierię Środowiska, od 2012 wspólnik MML architekci

 

Ov5Gh3WRC1i9pIJ5QARJQwY3hT4Mx5ZxkqU6BoIU4nsedR4ObbwKKQyKV0Jo_kajetan-sadowskijpg.jpg

Prezentacja projektu FoCA – Free of Carbon Architecture

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC w konsorcjum z jednostkami badawczo-naukowymi z Polski i Turcji rozpoczęło międzynarodowy projekt FoCA – Free of Carbon Architecture. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych.

 

Platforma pozwoli użytkownikom porównać i ocenić wpływ na środowisko wybranych materiałów wymaganych w ramach pakietu „Fit for 55”. Zarówno w Polsce, jak i w Turcji brakuje narzędzia umożliwiającego takie porównania, a wiedza na temat wpływu materiałów na środowisko jest bardzo niska. Do rozwoju platformy niezbędne jest zebranie informacji o materiałach budowlanych, produktach lub systemach budowlanych dostępnych na lokalnych rynkach, w postaci danych opisujących ich wybrane oddziaływania na środowisko, takich jak emisje gazów cieplarnianych (GWP), zużycie energii pierwotnej wyrażone w MJ z rozróżnieniem na źródła odnawialne (TRPE) i źródła nieodnawialne (TNRPE) oraz wyczerpanie zasobów wody (WD).

 

Prowadzący: Kajetan Sadowski

Jest architektem, pracującym także jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił na Politechnice Warszawskiej w 2013 r.

 

W pracz naukowej i zawodowej koncentruje się na zagadnieniach efektywności energetycznej budynków, certyfikacji energetycznej budynków oraz obliczaniem ich wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Promuje nowoczesne i ekologiczne technologie w architekturze.

 

11:00 - 11:10 Przerwa

 

YlZwP1h25m1OnQJwxNHfaWRg78ZtzV57WaKn78AQIVqgLll7G3JR0hwHzzAp_daikin3jpg.jpg

Zielona rewolucja w systemach klimatyzacji komfortu Daikin

 

Omówienie głównych obszarów składających się na zieloną rewolucję.

Działania koncentrujące się na dekarbonizacji, odejściu od paliw kopalnych, neutralności CO2

 

Prowadzący: Jakub Lejman, Inżynier Sprzedaży systemów klimatyzacji VRV Daikin

 

HiGwsek3F4ODyulnZDKLyWrhtKng206SWSigRQP9aqb99YU5zDpVGNSCtABz_dorota-bartoszjpg.jpg

Certyfikat Zielony Dom – PLGBC

 

Prowadząca: Dorota Bartosz

Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

 

Ponad 20 letnie doświadczenie naukowo-badawcze i dydaktyczne związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną budynków zdobyte na Politechnice Śląskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji zagranicznych i krajowych. Prelegentka wielu konferencji i seminariów organizowanych w kraju i za granicą.

 

W ramach zrównoważonego budownictwa szczególnie związana z tematyką procesu dekarbonizacji budownictwa, cyrkularnością, oceną energetyczną i aspektów środowiskowych budynków (Life Cycle Assessment, LCA). Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

 

I91PMYD2czkdAo5h1b0GpdmG2DBzFIOxYfw3oEN0y5AIt7SK3IQCBzRT2An7_szymon-wojciechowskijpg.jpg

Biurowiec SYLVA i technologia CLT jako metoda obniżania śladu węglowego inwestycji

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, by – ograniczając ślad węglowy w budownictwie - spowolnić globalne ocieplenie. Jako jedną z dróg takiego ograniczania próbujemy propagować i stosować elementy drewniane CLT przy wznoszeniu budynków biurowych. O perypetiach i wyzwaniach przy projektowaniu jednego z nich, biura dla firmy Sylwa w miejscowości Wiele, opowie Szymon Wojciechowski (Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci).

 

Prowadzący: Szymon Wojciechowski – Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci

 

Szymon Wojciechowski to architekt z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz University of Detroit (USA), członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 r. związany z APA Wojciechowski – obecnie APA Wojciechowski sp. z o.o., w której pełni rolę Prezesa Zarządu. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z zamiłowaniem i pasją do tworzenia pięknych kształtów pozwala mu projektować niepowtarzalne budynki o wysokiej funkcjonalności.  Autor lub współautor wielu znanych projektów architektonicznych, między innymi: Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia i Port (Port Praski), Galeria Północna w Warszawie, Riverview, Format, Officyna oraz Alchemia w Gdańsku, Kielecka 2 (K2) w Gdyni, Business Garden Wrocław oraz Centrum Południe we Wrocławiu, Nova Silesia w Katowicach i The Park Kraków, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie. Prelegent podczas licznych krajowych i zagranicznych wydarzeń poświęconych architekturze i branży nieruchomości. Zwycięzca wielu nagród, w tym: Leadership of the Year – CIJ Awards 2019 oraz CIJ Awards 2021; “Polski Herkules 2017” - Builder Awards 2017; „"Architect of the year 2009" - CEE Real Estate Quality Awards in cooperation with the Financial Times.

 

qlikz6TrzqZKNvTIulN8U0fRt74mMBkCVM8R9wuawnIAXuXz1x02s32Q2Xnh_gabriela-cader-weronika-lechowskajpg.jpg

Optymalizacja oddziaływania budynku na środowisko- case study na podstawie projektu SRDK Studio Projekt

 

Case study / Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zaprojektowany przez SRDK

 

W kontekście nadchodzących zmian w przepisach prawnych i wymogu obliczania śladu węglowego sprawdzamy, jak kształtuje się ślad węglowy w oparciu o nasz projekt z 2022 r. Obliczenia śladu węglowego wbudowanego i operacyjnego są w Polsce trudne do przeprowadzenia ze względu na brak jednolitej metodologii i bazy danych materiałów, jednak ważne jest, aby już teraz wykonywać takie analizy, ponieważ pozwalają one lepiej zrozumieć technologię wytwarzania materiałów i ich wpływ na środowisko. Analizę porównującą wybrane materiały do ich śladu węglowego vs koszty zestawiamy z przykładami z zagranicy. Projekt poddawany analizie to 74 mieszkania na działce o pow. 1,9 ha.

 

Wyróżniki projektu to:

1. odnawialne źródła energii

2. zagospodarowanie 100% wody deszczowej na terenie

3. integrujące przestrzenie wspólne

4. zagospodarowanie zieleni na wzór miejskiego ogrodu

5. 52% powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu.

 

Prowadzący:

mgr inż. arch. Gabriela Cader / SRDK Studio Projekt

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 roku uprawniona projektantka w specjalności architektonicznej. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, w tym osiedli społecznych, budynków biurowych, a także fit-outów i aranżacjami wnętrz. Pasjonatka tematów związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz projektowaniem odpowiadającym na wyzwania klimatyczne.

 

dr inż. arch. Weronika Lechowska / SRDK Studio Projekt Architektka i ekspertka ds. budownictwa niskoemisyjnego, zajmuje się głównie projektowaniem

osiedli społecznych oraz zabudowy mixed-use uzupełniającej tkankę miejską. Doktorat nauk technicznych obroniła w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadziła prace badawcze związane z budynkami niskoenergetycznymi, optymalizacją budynków pod kątem zużycia energii, emisji oraz kosztów. Certyfikowana mistrz budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych związanych z optymalizacją budynków, komfortem termicznym i śladem węglowym w budownictwie. Obecnie zaangażowana m.in. w działania w ramach misji UE „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta” we współpracy z wrocławskim oddziałem PZFD oraz Zespołu ds. Środowiska i Ochrony Klimatu SARP.

 

TFvhr1Z7yKbQNupS0QkxL4aBTHXGZt2D3m8wuqrZoQFL7z0XglnRcfvyNrOg_agnieszka-ulatowska-paulina-palmowskajpg.jpg

Jak projektować dla pokolenia Z? Biuro PepsiCo w Krakowie magnesem na młode talenty.

 

Opowiemy, jak projektować środowisko pracy które przyciąga młode pokolenie i odpowiada na jego potrzeby. Ekologia, work-life balance, obecność w mediach społecznościowych to aktualne priorytety młodych ludzi które stanowiły istotny element narracji projektowej. Pokażemy również, jak kreować przestrzeń biura, które promuje markę i jej produkty.

 

Prowadzące:

 

Agnieszka Ulatowska, Senior Architektka w dziale Architecture & Planning w Colliers Define

Agnieszka to architektka z ponad-12 letnim stażem. Jej prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na różnorodnych wystawach i konkursach architektonicznych. Od 8 lat specjalizuje się w dziedzinie kreowania środowiska pracy oraz projektowaniu nowoczesnych przestrzeni biurowych. W swojej pracy skupia się na tworzeniu doświadczeń użytkowników oraz przekładaniu potrzeb biznesowych swoich klientów na przestrzeń pracy. Miała przyjemność współpracować z wieloma międzynarodowymi firmami m.in. Pepsico, Heineken, Lufthansa, Nordea.

 

Paulina Palmowska,  Architektka w dziale Architecture & Planning w Colliers Define

Paulina to doświadczona architektka z blisko 10-letnim stażem w branży. Od ponad 6 lat specjalizuje się w projektowaniu innowacyjnych przestrzeni biurowych dla klientów z różnych zakątków świata. Jej portfolio obejmuje projekty dla renomowanych firm, takich jak: PepsiCo, Qualtrics, SEB Bank, Prisjakt i wiele innych. Paulina w swojej pracy łączy solidną wiedzę techniczną z niezwykłą kreatywnością, a także profesjonalnym podejściem do potrzeb klienta. W projekcie stara się uczestniczyć kompleksowo, od początku koncepcji aż do etapu realizacji.

 

mR8pgVSgded0GphDZ5hSKdQUGTQfQRAwzN7J2ZBV4NGk5W7PjIQbRx6hqRbK_piotr-ostaszewskijpg.jpg

Z Pola na Budowę - czyli rolnictwo regeneracyjne i budownictwo zero carbon

 

1. Prezentacja Założeń rolnictwa regeneracyjnego.

2. Metodo wytwarzania naturalnych materiałów budowlanych - bloczek konopny o właściwościach "zero carbon".

3. Prezentacje Belgijskiego Producenta i Parntera Ostoi Natuyr - Iso Hemp.

 

Prowadzący: Piotr Ostaszewski, Prezes Zarządu RSP Ostoja Natury

Pasjonat Rolnictwa regeneracyjnego i ekologicznego. Członek założyciel i prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Ostoja Natury - twórca strategii Ostoja Natury Wioska 3.0 nagrodzonej w konkursie „Inteligentne Wioski” organizowanym przez Państwową Akademię Nauk oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

- Promotor i specjalista w zakresie Rolnictwa Regeneracyjengo (prezentacje i wystąpienia) - FAO, KE, AGRI, MRIRW, SIOW, Kongres 69
- Twórca serii audio- vidoe Ostoja Vlog, Z życia Ostoi Natury - serii poświęconych rolnictwu ekologicznemu i regeneracyjnemu
- Autor Ost-Oya
- Autor projektu budynku "Organicznej Pasywnej Chłdoni"
- Twórca strategii Ostoja Natury Wioska 3.0 nagrodzonej w konkursie „Inteligentne Wioski" organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i ministerstwo rolnictwa
- Pomysłodawca i współtwórca BIOhub Bazar
- Pomysłodawca i współtwórca BioTech

- wyróżnienie w konkursie „Inteligentne Wioski" organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwo Rolnictwa za strategii Ostoja Natury Wioska 3.0 2019
- odznaczenie "Zasłużony dla Rolnictwa" 2020

 

14:10 Zakończenie konferencji

 

MEDB9hFXERDK5q5IJ5jZlu4pkdNQeIW13pjy1RfkV5mtZnFiXKMQ0GLbpOp0_patroni-medialnijpg.jpg

Patroni medialni

 

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konferencja Architektoniczna, Konferencja Dla Architektów, Webinarium, Webinarium Architektoniczne, Webinarium Dla Architektów, Webinar, Ekologia, Zaproszenie Dla Architektów, Zaproszenie Dla Studentów Architektury, Hot

Błękitna i zielona infrastruktura w stolicy. Kolejna konferencja z cyklu „Idee i technologie” za nami
Błękitna i zielona infrastruktura w stolicy. Kolejna konferencja z cyklu „Idee i technologie” za nami

W dniu 13. czerwca 2024 odbyła się trzecia w 2024 roku konferencja w cyklu „Idee i Technologie” orga ...

Sport w Oliwie
Sport w Oliwie

10 czerwca rektor Uniwersytetu Gdańskiego podpisał umowę z przedstawicielem wykonawcy wielofunkcyjne ...

Brick Award 2024 - wyniki konkursu architektonicznego
Brick Award 2024 - wyniki konkursu architektonicznego

Przyznawana co dwa lata międzynarodowa nagroda Brick Award zainicjowana została w 2004 roku przez fi ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera