Nowe centrum miejskiego życia - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Nowe centrum miejskiego życia

 

Czas czytania: ~3 min


Projekt "Nowego Centrum Usługowego" w Tczewie

 

5PyG6MZKR9zIDa9Kdj1XhlvehArPE1rQeK7x8BaRVNcJIXbv7sQwWesx7CHB_tczew-i-miejsce04.jpg

Nagroda I: Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic.

Przedmiotem konkursu uczyniono działkę po dawnych kosztach, teren o powierzchni 19 hektarów, położony w centrum miasta. Nowa zabudowa tego terenu ma odmienić oblicze Tczewa, nadać mu miejskiego charakteru i być elementem procesu rozwoju miasta, które stało się integralną częścią Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Dominującą w nowej zabudowie miała być funkcja handlowa. „Celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji pomysłów dotyczących wizji zagospodarowania terenu i wyłonienie najlepszego rozwiązania programowego i przestrzennego, które pozwoli wykreować współczesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. Przestrzeń ta powinna wzmocnić rolę i wizerunek Tczewa w regionie” – pisano w założeniach konkursowych.

tMeVGnnuZquJSDqp1AVfCTOEx9aorcreq1VvFFg2MGduMUMFplgx3tEm4qpc_tczew-i-miejsce01.jpg

Nagroda I: Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic.

QM3CJTVj86p6NX3xlXezOqLcpU1R9Rao9Pm2l2CJ5pHehZdScGLyM97mHO4h_tczew-i-miejsce02.jpg

Nagroda I: Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic.

Konkurs od uczestników wymagał stworzenia dużego opracowania, w którym poza układem i forma nowej zabudowy musiały zostać rozwiązane m.in. kwestie zieleni, przestrzeni publicznych czy komunikacji (także powiązania jej z tą już istniejącą); wymogiem było też uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju. „Nowe Centrum zapewni miastu ośrodek usługowy integrujący i kształtujący tożsamość jego przestrzeni śródmiejskiej. Miejsce po dawnych koszarach rekomenduje się do restrukturyzacji miejsc o najwyższej randze położenia jako miejsce prestiżowe przyszłych działań inwestycyjnych. Na terenie przywróconym miastu istnieje szansa dla rozwoju podstawowych sfer życia w zakresie mieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku, uwzględniająca procesy samoczynne wynikające z gospodarki rynkowej” – pisali w regulaminie organizatorzy konkursu.

mi1hVYsECwzjk4f6AtBgGxItbWd9kMPY9kRJhsIHAbhbrBI9FoDir0TRmIQx_tczew-i-miejsce03.jpg

Nagroda I: Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic.

Jury konkursu zorganizowanego przez Gminę Miejską Tczew wybrało trzy najlepsze projekty. Pierwsze miejsce zajęła propozycja, nadesłana przez Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA z Gliwic. Drugą nagrodę otrzymało gdyńskie Studio 4m Architekci, trzecią - Atelier Loegler z Krakowa.

toGvkmmh3rCJTI2ChWZD125MEgU19acjooePbGGtrb7TkuE1FDQpk88p6mfL_tczew-ii-miejsce01.jpg

Nagroda II: Gdyńskie Studio 4m Architekci

Michał Stangel z Biura Projektów Urbanistyki i Architektury Arca podkreśla, że jego wizja nie skupiała się na formach architektury, a na stworzeniu spójnej i funkcjonalnej koncepcji urbanistycznej. Projekt przewiduje ulokowanie na terenie nowej zabudowy bardzo zróżnicowanych funkcji, tylko taka różnorodność bowiem zapewni dynamikę temu miejscu. Dlatego pojawią się tu zarówno sklepy i punkty usługowe, jak i biura czy mieszkania.

CafMHGoRO2jxEHXZGLl0DMBVB8lqEBXb2J9ksUNEIDCoDLu3KQfDU11B5KHB_tczew-ii-miejsce02.jpg

Nagroda II: Gdyńskie Studio 4m Architekci

„Nowe Centrum to miejsce, gdzie realizowane będą zarówno nowe pomysły i innowacje biznesowe jak i usługi dla mieszkańców; biura, rzemiosło, a także lekki przemysł nieuciążliwy. Jako dużą funkcję wiodącą zaproponowano – Transporter Innowacji – obiekt łączący funkcje inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka edukacyjno-szkoleniowego i centrum aktywizacji mieszkańców. Przedsiębiorstwa mogłyby zaczynać w inkubatorze, następnie wynajmować powierzchnię biurową, a docelowo budować siedziby w parku przemysłowym.

gERYpJYseplFjezDuUViGXlV6p930T2MoPotK3iEUkzvAu1IpXRl4qvqLo9J_tczew-ii-miejsce03.jpg

Nagroda II: Gdyńskie Studio 4m Architekci

Dla wytworzenia kompletnej, żyjącej dzielnicy niezbędnym uzupełnieniem są mieszkania – na wyższych piętrach współczesnych kamienic w pierzejach ulic i placów, mieszkania na wynajem, małe domy wielorodzinne (wille miejskie) w tym realizowania przez małe spółdzielnie (ang. cohousing) oraz np. zespoły mieszkaniowo-usługowe dla seniorów (ang. assisted living)” – można przeczytać w opisie projektu.

s4YPiT4X9VEdOvFCHo850FLHatA9bWjAFqn4nLFxOwGdHlY8NhvXwpVRQ5lo_tczew-iii-nagroda1.jpg

Nagroda III: Atelier Loegler z Krakowa

lrItpPdyG1HK9XHbmzCXYn6QRuyCyYyuxlEDmQTeCX2uQ3AAoQYzU8RGVSmK_plansza-wlasciwa.jpg

Nagroda III: Atelier Loegler z Krakowa

Warto zaznaczyć, ze autor tej koncepcji przez wiele lat pracował w Wielkiej Brytanii, także przy projektach urbanistycznych, związanych z organizacją letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Jest doświadczonym i wielokrotnie nagradzanym urbanista i architektem.

kAEWXbj3dkh8Yb2hQqFZGXshBw2SERZWeWIY1LwN4Xq4WPSbcGP7fvidxlxy_tczew-iii-nagroda3.jpg

Nagroda III: Atelier Loegler z Krakowa

Projekt budowy „Nowego Centrum Usługowego” w Tczewie współfinansowane jest z funduszu na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Źródło informacji: um.wrotatczewa.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Znamy wyniki konkursu Koło „Projekt Łazienki 2021”
Znamy wyniki konkursu Koło „Projekt Łazienki 2021”

Kolejna edycja konkursu Koło na projekt toalety publicznej zakończyła się 29 listopada 2021 roku. Pa ...

Akustyka w architekturze
Akustyka w architekturze

Projektowanie dla zmysłów jest to bardzo waży trend w architekturze współczesnej. Jednak architekci ...

Wielofunkcyjna Strefa Aktywności w Chorzowie – prezentacja online i wywiad
Wielofunkcyjna Strefa Aktywności w Chorzowie – prezentacja online i wywiad

Strefa aktywności została zaprojektowana na terenie powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garni ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera