Stary nowy basen - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Stary nowy basen

 

Czas czytania: ~3 min


riLcXSex1989in37LLzi2Si6mIdYUXRvlbXOThqvzlwDXaN2ApK8wgXKe3ek_basen-chorzow-2-nagroda-3.jpg

II nagroda: Aleksandra Heine i Tomasz Pęciaka

Konkurs głoszony był w grudniu 2013 roku; odbywał się pod merytoryczną opieką katowickiego oddziału SARP. Jak można było przeczytać w regulaminie, jego ciele było „pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie architektonicznym, atrakcyjnej i funkcjonalnej propozycji rozbudowy budynku basenu wraz z projektem zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań”. W konkursie przyjęto następujące kryteria oceny nadesłanych projektów: rozwiązania przestrzenne- spójność i atrakcyjność kompozycji – 20%oceny; jakość rozwiązań architektonicznych – 30%; funkcjonalność – 30%; szacowany koszt inwestycji – 20%. Warto dodać, że istniejący budynek który przeznaczono do rozbudowy i modernizacji znajduje się nienajlepszym stanie, obecnie jest też zajmowany – poza ośrodkiem sportu – przez wiele najróżniejszych firm i instytucji, wymaga więc ponownej adaptacji do swojej pierwotnej funkcji.

ZTRWmZK0aIyYFZRPiUf1pjzgzMIsyhwO7IqUBDCPJwlb6mTgl8fOjYbkakAf_basen-chorzow-2-nagroda-2.jpg

II nagroda: Aleksandra Heine i Tomasz Pęciaka

Niestety żaden z nadesłanych na konkurs projektów nie spełnił wszystkich, ustalonych przez organizatora wymogów. Mimo to jury uznało jego wyniki za satysfakcjonujące, ogłaszając: „Konkurs dał doskonałe przygotowanie do dalszych prac nad inwestycją. Był I etapem poszukiwań i weryfikacji założeń i jako taki sprawdził się”.

mbfFMORbphk1Z1mjy9TyfspGLyvoPqqqG8DfXYVRObOl3s9WSBUJKYPs8zQa_basen-chorzow-2-nagroda-1.jpg

II nagroda: Aleksandra Heine i Tomasz Pęciaka

Drugą nagrodę w konkursie przyznano propozycji, nadesłanej przez Aleksandrę Heine i Tomasza Pęciaka. Ta praca otrzymała 61% możliwych do uzyskania punktów. Jak można się dowiedzieć z ogłoszonego werdyktu jury, w wizji tej pozytywnie oceniono:
„- zwarte i racjonalne kształtowanie zabudowy zagospodarowania terenu, w tym propozycję urządzenia boisk i placów do gry;
- propozycję parkingu – garażu dwupoziomowego, zagłębionego;
- propozycję zewnętrznego basenu wypływowy jako atrakcyjnego programu dodatkowego;
- wyraźne i ekonomiczne strefowanie funkcji hali basenowej”.

Krytyce jury poddało:
„- ukształtowanie strefy wejściowej – brak jest w zasadzie strefy wejściowej, przeszklona klatka schodowa „zawiera” pomieszczenia programu odnowy biologicznej, symetryczne przeszklenie z drugiej strony budynku dodatkowo czyni wejście nieczytelnym w skali ulicy;
- wejście na halę basenową przez część sportową;
- kształtowanie doświetlenia naturalnego – brak doświetlenia hali istniejącej (po dobudowie części rekreacyjnej), brak doświetlenia gastronomii i kontaktu wizualnego z otoczeniem
- wizerunek budynku”.

oIv1SwCl4iBJBsMbaIdiiiePs0vBMoUM1SiWz9z5vnb1OiVNCA4fDbxcqJjO_basen-chorzow-3-nagoroda-3.jpg

III nagroda: Jadwiga Szota, Aleksandra Flis, Marta Stachurska, Krzysztof Szota, Robert Szota

Sp8iqhuqSMUxvE4zlDR8VWv3mQwNxTCyaHSwLUVx9ju7FthxlCulUY2ko6tN_basen-chorzow-3-nagroda-1.jpg

III nagroda: Jadwiga Szota, Aleksandra Flis, Marta Stachurska, Krzysztof Szota, Robert Szota

WOmzwplPa3PTQyYZWOvQTGNi2Rkwnte72NYL5VCveU7ukJFYnAq59hPnrytQ_basen-chorzow-3-nagroda-2.jpg

III nagroda: Jadwiga Szota, Aleksandra Flis, Marta Stachurska, Krzysztof Szota, Robert Szota

Trzecią nagrodę otrzymał projekt, nadesłany na konkurs przez zespół w składzie: Jadwiga Szota, Aleksandra Flis, Marta Stachurska, Krzysztof Szota, Robert Szota. Ta praca uzyskała 46% z maksymalnej liczby punktów.

W tym projekcie pozytywnie oceniono:
„- próbę czytelnego ukształtowania strefy wejściowej w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, wzbogaconą o program dodatkowy, dostępny zarówno z zewnątrz i z wewnątrz obiektu;
- wejście na halę basenową poprzez strefę rekreacyjną;
- wydzielony duży taras / ogród na dachu dostępny z części rekreacyjnej;

CM8OxkKyZLBybyu5JKHLHQlwRv7QcIanMYYTPw4qMXGmZxCc6ZGW1ftUMNm4_basen-chorzow-stan-obecny-1.jpg

Fot. Stan obecny

yo2Fz3QxNdhdWbj7cXsYH4N1tB3K4XNSWVpD3qaJHrQFsgnuN0lUpcYFtoc3_basen-chorzow-stan-obecny-2.jpg

Fot. Stan obecny

Negatywnie oceniono:
- propozycję parkingu – garażu mechanicznego, jako obiektu kubaturowego w kontekście;
- ukształtowanie formy w oderwaniu o podziałów funkcjonalnych, zwłaszcza w części hali basenowej;
- strefowanie funkcji hali basenowej – jacuzzi (część strefy rekreacyjnej) w części sportowej;
- nadmierne przeszklenie części hali basenowej, nieekonomiczne w realizacji i eksploatacji;
- kształtowanie doświetlenia naturalnego - część hali niedoświetlona, część prześwietlona;
- północny taras;
- wizerunek budynku”.

Źródło informacji: www.sarp.katowice.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Restauracja z luksferów w Tajlandii
Restauracja z luksferów w Tajlandii

W tajskiej wiosce Banu Run położonej nieopodal miasta Ayutthaya zrealizowano osobliwy projekt o nazw ...

Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard
Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard

Książka "Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego" Colina Ellarda to doskonałe wprowadz ...

Akustyka w architekturze
Akustyka w architekturze

Projektowanie dla zmysłów jest to bardzo waży trend w architekturze współczesnej. Jednak architekci ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera