Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Najlepsi na Żoliborzu

 

Czas czytania: ~6 min


nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim

 

WKg1ak7T9xlGaC31GbMTbGtmS6Du7PXsMdOBZRrqR8GLPMYjHMfvMWSSsftR_nagroda-brukalskich-plakat.jpg

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, „nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim”, jak ją opisują jej pomysłodawcy, przyznawana jest od 2011 roku. Żoliborz – to dzielnica o wyjątkowych walorach urbanistycznych i architektonicznych, w dużym stopniu zaprojektowana przed II wojną światową w duchu najbardziej wówczas postępowych koncepcji. Są tu osiedla willowe, są kolonie modernistycznej zabudowy wielorodzinnej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na Żoliborzu projektowali najwybitniejsi twórcy nowoczesnej polskiej architektury, w tym Barbara i Stanisław Brukalscy, których dorobek jest honorowany w formie przyznawanej właśnie nagrody.

Nagrodę swoim patronatem objęli: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARP i Stołeczny Konserwator Zabytków.

Żoliborska społeczność lokalna, zinstytucjonalizowana w postaci Stowarzyszenia Żoliborzan stara się dostrzegać i honorować te inwestycje, które wyrastają z szacunku do charakteru okolicy, do jej przeszłości, które zawierają w sobie „żoliborskiego ducha”. 5 maja 2014 roku po raz kolejny zebrało się jury Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich i po raz kolejny przyznało laury w kilku kategoriach.

Jury obradowało w składzie: arch. Maria Brukalska, arch. Andrzej Bulanda, prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mazur, Tomasz Pawłowski, Antoni Ożyński (sekretarz Nagrody) i spośród zgłoszonych do konkursu zrealizacji z ostatnich trzech lat (2011-2013) za najlepsze uznało:

88SwuLvvA8c8r6NFW3fM82dJ61viyPX9H3CYIei4UZKbghS2aBEEsdvU7Eo0_dom-jednorodzinny-przy-ul-spogonow.jpg

Fot. Dom jednorodzinny przy ul. S.Pogonowskiego 17

W kategorii „Nowa inwestycja: dom jednorodzinny przy ul. S.Pogonowskiego 17, powstały z inicjatywy inwestora prywatnego, a zaprojektowany przez Mateusza Baumillera i Przemysława Lisieckiego. Nagrodę domowi, wybudowanemu w 2011 roku nagrodę przyznano za: „wysokie walory architektoniczne minimalistycznej, neomodernistycznj formy, doskonale wpisującej się w genius loci modernistycznego Żoliborza”.

WLxWDYSgDEsaYXGiYj7Xidckpu0oi5kLaQYqkSkeL5A5OGNsjpmhixluuTS1_rozbudowa-domu-ul-spogonowskiego-7.jpg

Fot. Dom przy ul. S. Pogonowskiego 7

W kategorii „Renowacja i rozbudowa budynku jednorodzinnego” laur otrzymał dom przy ul. ul. S. Pogonowskiego 7 (proj. proj. prawdopodobnie Kazimierz Tołłoczko). Dom z lat 30. został poddany renowacji i rozbudowie wg projektu pracowni 3i Architekci (arch. Wojciech Maciaszek, arch. Marta Pawlukiewicz z udziałem arch. Piotra Bujnowskiego). Jury nagrodę przyznało za: „wzorcowe rozwiązanie renowacji budynku przedwojennego połączonej z jego rozbudową w postaci minimalistycznego pawilonu ogrodowego, który w dyskretny, kulturalny sposób łączy architekturę z naturą i wprowadza współczesną warstwę kulturową oraz współczesne wartości estetyczne w zabytkową przestrzeń Żoliborza. Jury wskazuje tę realizację jako modelową przy rozwiązywaniu trudnych i potencjalnie konfliktogennych kwestii związanych z rozbudowami w obszarze zabytkowym”.

oyu13UwPHj56yQq6VuW1JG1mdVbhEFubZLq7vKosIRFoX6YLUaEFdFQORN6t_renowacja-domu-swiecickiego6.jpg

Fot. Dom przy ul. J.A. Święcickiego 6

W kategorii „Renowacja budynku jednorodzinnego” nagrodę przyznano domowi przy ul. J.A. Święcickiego 6 (pierwotnie jeden z “domów bliźniaczych ZUS”, proj. Józef Szanajca, Jan Reda, realizacja 1934-35). Renowację projektował Andrzej Wyszyński z pracowni MWH Architekci, projekt małej architektury (ogrodzenie, oświetlenie, zieleń, kolorystyka itd.) - Agnieszka Pasternak & Julia Pasternak, Pracownia Śmiała. Nagrodę wręczono za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji modernistycznego obiektu, autorstwa czołowych awangardowych architektów międzywojnia”.

uTgda5LwVRDX0iJgDI17WjzhiBVm52dNfXrySn1c8s2rv15sKzBEBsJNwB4L_renowacja-wielrodzinnego-domu-prochn.JPG

Fot. Budynek WSM Kolonia IX ul. A. Próchnika 8b

Kategoria: „Renowacja budynku wielorodzinnego”, nagroda dla budynku WSM Kolonia IX ul. A. Próchnika 8b (projekt pierwotny Barbara Stanisław Brukalscy, 1937-38: renowacja: inwestor: WSM ŻC; projekt renowacji pracownia: SAAR ARCHITEKCI (Radosław Sadowski & Izabela Sadowska oraz Dariusz Filak & Małgorzata Filak). Nagrodę przyznano za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznych obiektów. Realizacja modelowa dla kolejnych prac remontowo-konserwatorskich na WSM-ie. Jury podkreśla rangę i znaczenie wielkiej akcji remontowo-konserwatorskiej, jaką podjął Zarząd WSM w celu przywrócenia wszystkich wartości jednemu z najważniejszych w Polsce i Europie zespołowi architektury awangardowej, jakim jest WSM. Równocześnie Jury zwraca uwagę Zarządowi na bezwzględne respektowanie zasady zachowania i odtworzenia wszystkich charakterystycznych detali architektonicznych np. gzymsów wieńczących budynek oraz partii cokołowych i wydzielonych płaszczyzn tzw. tynków drapanych, elementów informacji wizualnej z logo WSM przy okazji przeprowadzania kolejnych remontów budynków”.

241GZo1VmzSXqNJRwZ290UBzwG3OhYbkUFz6qbsIVHBbi9OCjfNPIcpvqCga_renowacja-wielorodzinnego-dyminska-1.jpg

Fot. Budynek przy ul. Dymińskiej 10

W kategorii „Renowacja budynku wielorodzinnego” nagrodę wręczono także budynkowi przy ul. Dymińskiej 10 (pierwotnie dom podoficerski należący do Funduszu Kwaterunku Wojskowego; projekt Aleksander Więckowski; realizacja 1934-1935; renowacja: inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Dymińska 10; projekt. Dariusz Filak; realizacja 2012). Laur przyznano za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego obiektu - dawnego Domu Podoficerskiego, będącego częścią przedwojennego Osiedla Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Jury wskazuje tę realizację jako modelową dla przyszłych prac remontowych w tym Osiedlu”.

e0vWOCMoWnV8M9CFfwp1hQQUDZvfTxkLNoZrX2oY7I6CR8z0rsykwszFmglX_renowacja-zespolu-budynkow-sm-fenix.JPG

Fot. Budynek przy Pl. T. W. Wilsona 4 (pierwotnie SM Fenix)

Nagrodę przyznano również za najlepszą renowację zespołu budynków. Przyznano ją remontowi przy Pl. T. W. Wilsona 4 (pierwotnie SM Fenix proj. prawdopodobnie Roman Feliński realiz. 1928- 1932: renowacja: inwestor SM Fenix; projekt Hanna Buczkowska-Pietruska realizacja 2009-2013). Tę nagrodę wręczono za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego zespołu budynków. Jury podkreśla doskonałe wyeksponawanie i ujednolicenie witryn lokali usługowych oraz narzucenia spójnego systemu informacji wizualnej o świadczonych usługach w budynku w ciągu ulicy Słowackiego i wskazuje tę realizację jako modelową dla pozostałych żoliborskich budynków w ciągach głównych ulic z parterami usługowymi.

fxWzSWPW8ECOmpYr7BdYZQJc0rgBmUfptuQc7EkZ7XVa4PCApbF2iuDYQN7h_dygasinskiego27c-fotantoni-o.jpg

Fot. Dom jednorodzinny ul. Dygasińskiego 27

Poza nagrodami konkursowe jury przrnało też dyplomy honorowe. Otrzymały je następujące realizacje:

Dom jednorodzinny ul. Dygasińskiego 27 (projekt Jerzy Kołomycki remont części “trojaka” z przełomu lat 50tych/60tych) „za wyrafinowane, minimalistyczne podejście do – wyjściowo pozbawionego wartości – budynku, który doskonale wpisuje się w charakter modernistycznego Żoliborza. Jury podkreśla wartości estetyczne tej realizacji i wskazuje ją jako modelową przy remontach i modernizacjach budynków pozbawionych wartości zabytkowych, które dzięki zaprezentowanemu tutaj myśleniu o formie i funkcji zyskują rangę dzieł architektury”.

BAhvYYrJ7EIZCTAX3mlKe1dROIK1Vl0VD7IcRiYFbb2gzli3usB1YHY4YjIA_szklanydom-taras-fotantoni-o.jpg

Fot. “Szklanego Domu” ul. Mickiewicza 34/36

Wspólnota “Szklanego Domu” ul. Mickiewicza 34/36 (proj. Juliusz Żórawski 1937, realiz. 1937-39) „za wzorcowe prace konserwatorskie przy rekreacyjnych tarasach na dachu jednego z czołowych obiektów modernistycznych w Polsce, realizującego 5 zasad architektury nowoczesnej Le Corbusiera. Renowacja tarasów jest początkiem dalszych prac konserwatorskich mających na celu przywrócenie wszystkich walorów tego wybitnego dzieła”.

QPuykb2MUWFckBMYbyqtSdu1aeFCBjaiL8DvRdxhUCQCxTP6fuigpw2wTQSF_zielone-tory-fotantoni-ozyns.jpg

Fot. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – „za zielone torowiska na zielonym Żoliborzu

WSS Żoliborz CH “Merkury”, ul. Słowackiego 16/18 (proj. Jacek Nowicki, realiz. 1957-1964; renowacja Hanna Danaj, realizacja 2012), za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji późnomodernistycznego obiektu, bez naruszania jego zasadniczych walorów i z maksymalnym ich wyzyskaniem, co przywraca znaczenie tej wyrazistej, abstrakcyjnej formy w panoramie Żoliborza”.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – „za zielone torowiska na zielonym Żoliborzu. Jury podkreśla znaczenie tego działania, wprowadzające – na wzór wielu miast europejskich – ekologiczny wątek w miejskie obszary przeważnie zdegradowane i “nieobecne” w przestrzeni miasta”.

Targ Śniadaniowy na pl. Inwalidów: „za działanie integracyjne - ożywienie zdegradowanej dotąd i “nieobecnej” przestrzeni zaniedbanego dotąd placu”.

Źródło informacji i zdjęć: nagrodabrukalskich.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera