Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Najlepsi na Żoliborzu

 

Czas czytania: ~6 min


nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim

 

WKg1ak7T9xlGaC31GbMTbGtmS6Du7PXsMdOBZRrqR8GLPMYjHMfvMWSSsftR_nagroda-brukalskich-plakat.jpg

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, „nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim”, jak ją opisują jej pomysłodawcy, przyznawana jest od 2011 roku. Żoliborz – to dzielnica o wyjątkowych walorach urbanistycznych i architektonicznych, w dużym stopniu zaprojektowana przed II wojną światową w duchu najbardziej wówczas postępowych koncepcji. Są tu osiedla willowe, są kolonie modernistycznej zabudowy wielorodzinnej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na Żoliborzu projektowali najwybitniejsi twórcy nowoczesnej polskiej architektury, w tym Barbara i Stanisław Brukalscy, których dorobek jest honorowany w formie przyznawanej właśnie nagrody.

Nagrodę swoim patronatem objęli: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARP i Stołeczny Konserwator Zabytków.

Żoliborska społeczność lokalna, zinstytucjonalizowana w postaci Stowarzyszenia Żoliborzan stara się dostrzegać i honorować te inwestycje, które wyrastają z szacunku do charakteru okolicy, do jej przeszłości, które zawierają w sobie „żoliborskiego ducha”. 5 maja 2014 roku po raz kolejny zebrało się jury Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich i po raz kolejny przyznało laury w kilku kategoriach.

Jury obradowało w składzie: arch. Maria Brukalska, arch. Andrzej Bulanda, prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mazur, Tomasz Pawłowski, Antoni Ożyński (sekretarz Nagrody) i spośród zgłoszonych do konkursu zrealizacji z ostatnich trzech lat (2011-2013) za najlepsze uznało:

88SwuLvvA8c8r6NFW3fM82dJ61viyPX9H3CYIei4UZKbghS2aBEEsdvU7Eo0_dom-jednorodzinny-przy-ul-spogonow.jpg

Fot. Dom jednorodzinny przy ul. S.Pogonowskiego 17

W kategorii „Nowa inwestycja: dom jednorodzinny przy ul. S.Pogonowskiego 17, powstały z inicjatywy inwestora prywatnego, a zaprojektowany przez Mateusza Baumillera i Przemysława Lisieckiego. Nagrodę domowi, wybudowanemu w 2011 roku nagrodę przyznano za: „wysokie walory architektoniczne minimalistycznej, neomodernistycznj formy, doskonale wpisującej się w genius loci modernistycznego Żoliborza”.

WLxWDYSgDEsaYXGiYj7Xidckpu0oi5kLaQYqkSkeL5A5OGNsjpmhixluuTS1_rozbudowa-domu-ul-spogonowskiego-7.jpg

Fot. Dom przy ul. S. Pogonowskiego 7

W kategorii „Renowacja i rozbudowa budynku jednorodzinnego” laur otrzymał dom przy ul. ul. S. Pogonowskiego 7 (proj. proj. prawdopodobnie Kazimierz Tołłoczko). Dom z lat 30. został poddany renowacji i rozbudowie wg projektu pracowni 3i Architekci (arch. Wojciech Maciaszek, arch. Marta Pawlukiewicz z udziałem arch. Piotra Bujnowskiego). Jury nagrodę przyznało za: „wzorcowe rozwiązanie renowacji budynku przedwojennego połączonej z jego rozbudową w postaci minimalistycznego pawilonu ogrodowego, który w dyskretny, kulturalny sposób łączy architekturę z naturą i wprowadza współczesną warstwę kulturową oraz współczesne wartości estetyczne w zabytkową przestrzeń Żoliborza. Jury wskazuje tę realizację jako modelową przy rozwiązywaniu trudnych i potencjalnie konfliktogennych kwestii związanych z rozbudowami w obszarze zabytkowym”.

oyu13UwPHj56yQq6VuW1JG1mdVbhEFubZLq7vKosIRFoX6YLUaEFdFQORN6t_renowacja-domu-swiecickiego6.jpg

Fot. Dom przy ul. J.A. Święcickiego 6

W kategorii „Renowacja budynku jednorodzinnego” nagrodę przyznano domowi przy ul. J.A. Święcickiego 6 (pierwotnie jeden z “domów bliźniaczych ZUS”, proj. Józef Szanajca, Jan Reda, realizacja 1934-35). Renowację projektował Andrzej Wyszyński z pracowni MWH Architekci, projekt małej architektury (ogrodzenie, oświetlenie, zieleń, kolorystyka itd.) - Agnieszka Pasternak & Julia Pasternak, Pracownia Śmiała. Nagrodę wręczono za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji modernistycznego obiektu, autorstwa czołowych awangardowych architektów międzywojnia”.

uTgda5LwVRDX0iJgDI17WjzhiBVm52dNfXrySn1c8s2rv15sKzBEBsJNwB4L_renowacja-wielrodzinnego-domu-prochn.JPG

Fot. Budynek WSM Kolonia IX ul. A. Próchnika 8b

Kategoria: „Renowacja budynku wielorodzinnego”, nagroda dla budynku WSM Kolonia IX ul. A. Próchnika 8b (projekt pierwotny Barbara Stanisław Brukalscy, 1937-38: renowacja: inwestor: WSM ŻC; projekt renowacji pracownia: SAAR ARCHITEKCI (Radosław Sadowski & Izabela Sadowska oraz Dariusz Filak & Małgorzata Filak). Nagrodę przyznano za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznych obiektów. Realizacja modelowa dla kolejnych prac remontowo-konserwatorskich na WSM-ie. Jury podkreśla rangę i znaczenie wielkiej akcji remontowo-konserwatorskiej, jaką podjął Zarząd WSM w celu przywrócenia wszystkich wartości jednemu z najważniejszych w Polsce i Europie zespołowi architektury awangardowej, jakim jest WSM. Równocześnie Jury zwraca uwagę Zarządowi na bezwzględne respektowanie zasady zachowania i odtworzenia wszystkich charakterystycznych detali architektonicznych np. gzymsów wieńczących budynek oraz partii cokołowych i wydzielonych płaszczyzn tzw. tynków drapanych, elementów informacji wizualnej z logo WSM przy okazji przeprowadzania kolejnych remontów budynków”.

241GZo1VmzSXqNJRwZ290UBzwG3OhYbkUFz6qbsIVHBbi9OCjfNPIcpvqCga_renowacja-wielorodzinnego-dyminska-1.jpg

Fot. Budynek przy ul. Dymińskiej 10

W kategorii „Renowacja budynku wielorodzinnego” nagrodę wręczono także budynkowi przy ul. Dymińskiej 10 (pierwotnie dom podoficerski należący do Funduszu Kwaterunku Wojskowego; projekt Aleksander Więckowski; realizacja 1934-1935; renowacja: inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Dymińska 10; projekt. Dariusz Filak; realizacja 2012). Laur przyznano za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego obiektu - dawnego Domu Podoficerskiego, będącego częścią przedwojennego Osiedla Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Jury wskazuje tę realizację jako modelową dla przyszłych prac remontowych w tym Osiedlu”.

e0vWOCMoWnV8M9CFfwp1hQQUDZvfTxkLNoZrX2oY7I6CR8z0rsykwszFmglX_renowacja-zespolu-budynkow-sm-fenix.JPG

Fot. Budynek przy Pl. T. W. Wilsona 4 (pierwotnie SM Fenix)

Nagrodę przyznano również za najlepszą renowację zespołu budynków. Przyznano ją remontowi przy Pl. T. W. Wilsona 4 (pierwotnie SM Fenix proj. prawdopodobnie Roman Feliński realiz. 1928- 1932: renowacja: inwestor SM Fenix; projekt Hanna Buczkowska-Pietruska realizacja 2009-2013). Tę nagrodę wręczono za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji modernistycznego zespołu budynków. Jury podkreśla doskonałe wyeksponawanie i ujednolicenie witryn lokali usługowych oraz narzucenia spójnego systemu informacji wizualnej o świadczonych usługach w budynku w ciągu ulicy Słowackiego i wskazuje tę realizację jako modelową dla pozostałych żoliborskich budynków w ciągach głównych ulic z parterami usługowymi.

fxWzSWPW8ECOmpYr7BdYZQJc0rgBmUfptuQc7EkZ7XVa4PCApbF2iuDYQN7h_dygasinskiego27c-fotantoni-o.jpg

Fot. Dom jednorodzinny ul. Dygasińskiego 27

Poza nagrodami konkursowe jury przrnało też dyplomy honorowe. Otrzymały je następujące realizacje:

Dom jednorodzinny ul. Dygasińskiego 27 (projekt Jerzy Kołomycki remont części “trojaka” z przełomu lat 50tych/60tych) „za wyrafinowane, minimalistyczne podejście do – wyjściowo pozbawionego wartości – budynku, który doskonale wpisuje się w charakter modernistycznego Żoliborza. Jury podkreśla wartości estetyczne tej realizacji i wskazuje ją jako modelową przy remontach i modernizacjach budynków pozbawionych wartości zabytkowych, które dzięki zaprezentowanemu tutaj myśleniu o formie i funkcji zyskują rangę dzieł architektury”.

BAhvYYrJ7EIZCTAX3mlKe1dROIK1Vl0VD7IcRiYFbb2gzli3usB1YHY4YjIA_szklanydom-taras-fotantoni-o.jpg

Fot. “Szklanego Domu” ul. Mickiewicza 34/36

Wspólnota “Szklanego Domu” ul. Mickiewicza 34/36 (proj. Juliusz Żórawski 1937, realiz. 1937-39) „za wzorcowe prace konserwatorskie przy rekreacyjnych tarasach na dachu jednego z czołowych obiektów modernistycznych w Polsce, realizującego 5 zasad architektury nowoczesnej Le Corbusiera. Renowacja tarasów jest początkiem dalszych prac konserwatorskich mających na celu przywrócenie wszystkich walorów tego wybitnego dzieła”.

QPuykb2MUWFckBMYbyqtSdu1aeFCBjaiL8DvRdxhUCQCxTP6fuigpw2wTQSF_zielone-tory-fotantoni-ozyns.jpg

Fot. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – „za zielone torowiska na zielonym Żoliborzu

WSS Żoliborz CH “Merkury”, ul. Słowackiego 16/18 (proj. Jacek Nowicki, realiz. 1957-1964; renowacja Hanna Danaj, realizacja 2012), za: „wzorcowe, zgodne z zasadami konserwatorskimi podejście do renowacji i konserwacji późnomodernistycznego obiektu, bez naruszania jego zasadniczych walorów i z maksymalnym ich wyzyskaniem, co przywraca znaczenie tej wyrazistej, abstrakcyjnej formy w panoramie Żoliborza”.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – „za zielone torowiska na zielonym Żoliborzu. Jury podkreśla znaczenie tego działania, wprowadzające – na wzór wielu miast europejskich – ekologiczny wątek w miejskie obszary przeważnie zdegradowane i “nieobecne” w przestrzeni miasta”.

Targ Śniadaniowy na pl. Inwalidów: „za działanie integracyjne - ożywienie zdegradowanej dotąd i “nieobecnej” przestrzeni zaniedbanego dotąd placu”.

Źródło informacji i zdjęć: nagrodabrukalskich.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Miejski dom z ażurami
Miejski dom z ażurami

Zespół pracowni Kropka Studio podjął się zaprojektowania domu jednorodzinnego na obrzeżach Krakowa. ...

Supernowoczesny biurowiec w centrum Wilna
Supernowoczesny biurowiec w centrum Wilna

Zintegrowany z planem miasta Wilna i popularnym placem publicznym przylegającym do terenu, supernowo ...

Ostatnie dni głosowania! Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.
Ostatnie dni głosowania! Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.

Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie Polska Architektura XXL, którego celem jest wyróżnienie najba ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera