Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs architektoniczny na projekt sądu – najlepsze prace

 

Czas czytania: ~6 min


Konkurs architektoniczny na projekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu

 

DfncpGgrWSXX3UeHq3uGSfqzF5nFbpqjTf9Wl8uoub9YU0Gv12khAwDZc7yF_1-nagroda-uberto-siola-partners.jpg

Konkurs architektoniczny na projekt sądu apelacyjnego we Wrocławiu został ogłoszony w sierpniu 2014 roku. Jego celem był wybór najlepszego projektu nowej siedziby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, która ma powstać na działce ograniczonej ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Zielińskiego i Kolejową.

qBK4ngSs5nncG9wNYQdchp6wzFKQEdLokVvkTjLzdPjy5cEcogKO7NTpjTzb_1-nagroda-uberto-siola-partners2.jpg

Nagroda I: Uberto Siola & Partners z Neapolu i PIW-PAW Architekci z Gdańska

Do rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego powołany został Sąd Konkursowy w składzie:
Bogumiła Kiełbowicz - Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocław, Bolesław Stelmach - architekt, członek SARP Warszawa, Przewodniczący Sądu, Andrzej Niedużak - Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Janusz Pirogowicz - Kierownik Oddziału Inwestycji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Janusz Semp - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Joachim Wala - przedstawiciel Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Piotr Fokczyński - architekt, członek SARP Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Zbigniew Maćków - architekt, członek SARP Wrocław, Przewodniczący DOIA, Stanisław Lose - architekt, członek SARP Wrocław.

W ostatnich latach wiele instytucji publicznych modernizuje stare lub buduje nowe siedziby. Większość z nich jest budowanych w oparciu o projekty, wyłonione w drodze konkursów architektonicznych – co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla ładu przestrzennego i jakości architektury. Nowe siedziby budują także sądy – np. niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt siedziby sądu w Nysie.

W regulaminie konkursu architektonicznego na projekt siedziby wrocławskiego sądu apelacyjnego bardzo szczegółowo opisano lokalizację działki oraz jej otoczenie. Było to istotne ze względu na położenie działki w samym centrum miasta, wśród zróżnicowane i nierzadko zabytkowej zabudowy. Oto fragment punktu regulaminu, wyliczającego specyfikę okolicy: „Działka pod inwestycję przewidzianą Konkursem o łącznej powierzchni 10 447 m2 położona jest na terenie dzielnicy Stare Miasto we Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego, T. Zielińskiego i Kolejowej (…). Działka sąsiaduje ze ścianą szczytową zabytkowego budynku Urzędu Skarbowego Wrocław Śródmieście (…). Posesja planowanej Inwestycji jest korzystnie usytuowana. Znajduje się w samym centrum miasta. Od zachodu niemal sąsiaduje z obecną siedzibą Filharmonii Wrocławskiej, którą w najbliższym czasie, po wybudowaniu Narodowego Forum Muzyki obejmie w posiadanie Szkoła Muzyczna. (…) Od strony południowej, po przeciwnej stronie ul. Kolejowej, znajduje się estakada kolejowa wysokości około 6 m, pod którą zlokalizowane są różne drobne punkty handlowo-usługowe. (…) Na terenie działki znajduje się zieleń niska i wysoka. Zieleń ta, w zależności od przyjętego zagospodarowania działki może zostać usunięta zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawa. Pożądane jest jednak zachowanie zieleni wysokiej”.

zWfgbgFTwVPKtgPx0V1ozN1Y91eZsBwacx5hcEj0rVZCqOpLLDUvxNdK9cJh_1-nagroda-uberto-siola-partners3.jpg

Nagroda I: Uberto Siola & Partners z Neapolu i PIW-PAW Architekci z Gdańska

Ponadto, w regulaminie konkursu architektonicznego określono precyzyjnie, że „projektowany budynek (…) winien bezwzględnie zagospodarować narożnik działki przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Tadeusza Zielińskiego”, bo „na terenie działki Sądu w przyszłości planowane jest wybudowanie następnych obiektów sądowych oraz parkingu wielopoziomowego dla pracowników sądu i petentów, w ilości ok. 200 miejsc parkingowych. Budynek Sądu Apelacyjnego będący przedmiotem niniejszego Konkursu rozpoczyna zabudowę omawianego zespołu działek , której początek będzie miał miejsce przy skrzyżowaniu ul. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Zielińskiego”.

„Nowy budynek Sądu Apelacyjnego to ważny dla Wrocławia gmach, który będzie stał w eksponowanym miejscu, a równocześnie trudnym dla projektanta. Szukaliśmy pracy, która najlepiej ukazywała prestiż budynku oraz prestiż ulicy. Takiej, która łączy funkcjonalność z estetyką i będącej syntezą znakomitej współczesnej architektury” - mówił „Gazecie Wrocławskiej” przewodniczący jury, mówił Bolesław Stelmach.

Uwzględniając wszystkie te warunki i wymogi, jury przyznało w tym konkursie architektonicznym następujące nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt, opracowany wspólnie przez pracownie Uberto Siola & Partners z Neapolu i PIW-PAW Architekci z Gdańska. Nagrodę – jak można było się dowiedzieć z uzasadnienia werdyktu – przyznano m.in. za „trafne rozwiązanie formalne eksponowanego narożnika prestiżowej ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Tadeusza Zielińskiego, właściwe powiązanie ważnej dla Miasta przestrzeni publicznej ulicy Józefa Piłsudskiego oraz wewnętrznej przestrzeni publicznej nowego gmachu, czytelne i poprawne rozwiązanie struktury programowo-przestrzennej w układzie linearnym, twórcze i zdyscyplinowane rozwiązanie elewacji w kontekście modułowej struktury substancji budynku i relacji urbanistycznych”.

DLCooGZb8pGH7vdpCtrtPY3Tc30aKwt46Xkwk4mIVfHt6XdTP4CYSZdRU4G8_2-nagroda-na-czora-czora-1.jpg

II nagroda: Pracownia Architektoniczna Czora & Czora Sp. z o.o.

6OPjJAL7jUCvywAlBlG5psrvh6yVuO1lKprIz7cAmw3caC8y2pD2S6Pmsm6g_2-nagroda-na-czora-czora-3.jpg

II nagroda: Pracownia Architektoniczna Czora & Czora Sp. z o.o.

Drugą nagrodę w tym konkursie architektonicznym otrzymało biuro Pracownia Architektoniczna Czora & Czora Sp. z o.o. za „właściwe rozwiązanie ważnego w krajobrazie ciągu ul. Józefa Piłsudskiego narożnika z ul. Tadeusza Zielińskiego, właściwe rozwiązanie struktury programowo-przestrzennej z wydzieleniem części budynku dedykowanej salom rozpraw, ciekawe formalne rozwiązanie elewacji budynku z zaznaczeniem strefy wejściowej”.

Qog5W2gy1hjrQ8kKGOl9VB7bdR1m1HwUSRO2shFovMerd1GVgJ6YmvlRzbeZ_3-nagroda-major-architekci-3.jpg

III nagroda: Major Architekci

3CyDy40qeSrPW4x1mTYtqh3XWHzqoWMhpk0wd5qIhScWKxbWnZemqQMqXm18_3-nagroda-major-architekci-4.jpg

III nagroda: Major Architekci

Trzecią nagrodę przyznano autorom pracy oznaczonej nr 27, czyli pracowni Major Architekci za: „bardzo ciekawe pod względem formalnym zdefiniowanie istotnego narożnika prestiżowej ulicy Józefa Piłsudskiego i ulicy Zielińskiego, poprawne rozwiązanie struktury programowo-przestrzennej w układzie linearnym, ciekawą, zdyscyplinowaną a jednocześnie nacechowaną duża wrażliwością zasadę kształtowania eleganckiej elewacji”.

7FQ0rfjNIHetGdsNzNp4HhyKb9knjHkIFF4DSjoQ5IihQPPEkAWPEhXs4WI4_wyr-regulaminowe-are-sp-z-oo-3.jpg

Wyróżnienie: ARE Stiasny / Wacławek

RjDa5pOy0TI17HOpWqsPeYeNXeQHrujZH3Mo22oeIfiLp8IZ5zqdNrduEXGf_wyr-regulaminowe-are-sp-z-oo-4.jpg

Wyróżnienie: ARE Stiasny / Wacławek

3xxccsxcafF49c4RbwhGZqAatGu8XT1LqQI5f5DeXIL5g9w8uPJcuYVZjjOY_wyr-honorowe-lamber-pracownia-projektowa-4.jpg

Wyróżnienie: Lamber Pracownia Projektowa

Poza tym członkowie jury tego konkursu architektonicznego przyznali wyróżnienie regulaminowe oraz wyróżnienie honorowe. Wyróżnienie regulaminowe za interesujące rozwiązanie struktury budynku z ekspozycją od ulic Józefa Piłsudskiego oraz wzdłuż ulicy Tadeusza Zielińskiego wręczono pracowni ARE Stiasny / Wacławek. Wyróżnienie honorowe przyznano biuru Lamber Pracownia Projektowa za interesującą próbę zaznaczenia narożnika ulic Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Zielińskiego poprzez wyeksponowanie ważnego elementu struktury i programu budynku.

Źródło informacji: wroclaw.sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Nowoczesna nadbudowa
Nowoczesna nadbudowa

Nadbudowa kamienicy przy ulicy Kościuszki 22 w Krakowie ma połączyć w sobie „dwa odmienne charaktery ...

Wieża ciśnień w Zabrzu zmodernizowana
Wieża ciśnień w Zabrzu zmodernizowana

Wieża ciśnień w Zabrzu zmodernizowana i rozbudowana w oparciu o projekt pracowni Team s.c. została p ...

Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad
Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad

Jak zaprojektować nowoczesny i funkcjonalny dom przy jednoczesnym zachowaniu intymności dla jego mie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera