Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni 29.02.116 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni 29.02.116

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni

 

Konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni

Organizator
Gmina Miasta Gdyni
81-341 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rodzaj i forma konkursu
Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialno-ideowym.
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Organizatorzy
przyrzekają nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy
konkursowej.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna kampusu Akademii Morskiej
w Gdyni, położonej w Gdyni Grabówku, przy ul. Morskiej 81-87. Koncepcja powinna zaprezentować
na poziomie studialno-ideowym możliwości przekształcenia kampusu i przyległego fragmentu
miasta, określać relacje obiektów z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze rozwiązania
kompozycyjno-funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych kampusu
Akademii Morskiej w Gdyni. Koncepcje te mają uwzględniać zakładane przez władze Akademii
inwestycje oraz skutkować zwiększeniem atrakcyjności tej części miasta. Wyniki mają posłużyć do
opracowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stać się kierunkową
wizją przekształceń kampusu Akademii.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na twórczym połączeniu istniejących i projektowanych obiektów
Akademii Morskiej w Gdyni, w wyniku czego ma powstać kampus nowoczesnej uczelni wyższej,
która na trwałe wpisała się w historię i tożsamość Gdyni i ma ambicje aktywnie współtworzyć jej
teraźniejszość i przyszłość. Zaproponowane rozwiązanie powinno uwzględniać rangę Akademii
Morskiej, jako uczelni, której tradycja sięga okresu międzywojennego (lat 20-tych XX wieku) oraz
odwzorowywać jej silny związek z morzem.

Kryteria oceny
A Teren kampusu Akademii Morskiej:
· właściwe wpisanie projektowanej zabudowy w zabytkowy zespół budynków dawnej
Szkoły Morskiej w Gdyni,
· wartości rozwiązań architektonicznych - twórcze wpisanie w otaczające obiekty
zabytkowe,
· racjonalność wykorzystania przestrzeni - możliwości realizacji nowego programu
użytkowego,
· sposób powiązania kampusu z otoczeniem dzielnicy Grabówek – przestrzenie publiczne.
B Teren domów studenckich przy ul. Beniowskiego:
· właściwe wpisanie projektowanej zabudowy w istniejącą zabudowę z uwzględnieniem
walorów krajobrazowych - bardzo eksponowane miejsce.
Wymienione powyżej kryteria będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie pracy.

Sąd konkursowy
1) Przewodniczący
Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
2) Sędzia Konkursowy: mgr Dariusz Chmielewski
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
3) Sędzia Konkursowy: dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. nadzw. AMG,
Prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Gdyni
4) Sędzia Konkursowy: dr inż. arch. Bazyli Domsta
5) Sędzia Konkursowy: mgr inż. arch. Marek Karzyński,
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
6) Sędzia Konkursowy: mgr Sławomir Polański
Kanclerz Akademii Morskiej w Gdyni
7) Sędzia Konkursowy: dr inż. arch. Marek Stępa
Wiceprezydent Gdyni

Terminy
Ogłoszenie Konkursu 11-12-2015
Termin składania pytań 18-01-2015
Termin udzielenia odpowiedzi na pytania 29-01-2016
Termin składania prac konkursowych 29-02-2016 do godz. 15:00
Termin ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa 14-03-2016 godz. 11:00

Nagrody
I Nagroda: 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
II Nagroda: 30 000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych)
III Nagroda: 20 000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Więcej na: gdynia.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

APA Wojciechowski z nagrodą w Moskwie
APA Wojciechowski z nagrodą w Moskwie

Składający się z trzech budynków kompleks biurowy White Square i White Gardens Office Center, zbudow ...

Ukraińska realizacja architektoniczna Mirosława Nizio
Ukraińska realizacja architektoniczna Mirosława Nizio

W Kijowie trwa budowa siedziby Narodowego Muzeum Hołodomoru – Ludobójstwa. To placówka, która upami ...

Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie - prezentacja online
Nowe Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie - prezentacja online

W tym roku Nagroda Roku SARP została przyznana pracowni Lewicki Łatak oraz ART FM za projekt rozbudo ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera