Konkurs na zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w Gdyni 21.01.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w Gdyni 21.01.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.

Zamawiający
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska
81-382 Gdynia

Przedmiot konkursu
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz
z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.

Cel konkursu
Dokonanie wyboru wykonawcy kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi i dojazdowym
układem drogowym w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.

Koszt realizacji
Organizator konkursu informuje, ze maksymalny koszt realizacji całości inwestycji nie może
przekroczyć 25 000 000 zł netto, a usługi, o której mowa w pkt 3.5 - 1 500 000 zł. netto

Kryteria oceny
a) Kryterium architektoniczne waga 70%
Ocenie podlegać będą:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych szkoły (bryła, elewacje, wnętrza
oraz powiązania pomiędzy obiektami)
b) Kryterium urbanistyczne waga 20%
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni
działki, sposób rozlokowania budynków i pozostałych obiektów powiązaniu z najbliŜszym
otoczeniem,
c) Kryterium ekonomiczne nr 1 waga 5%
Ocenie podlegać będzie koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
tzn. koszt ten musi obejmować wykonanie dokumentacji dla obiektów oświatowych
i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i rozbudową ul.
Wiczlińskiej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 8.
d) Kryterium ekonomiczne nr 2 waga 5%
Ocenie podlegać będzie koszt realizacji całości inwestycji wykonywanej w oparciu o
wymienioną w pkt c) dokumentację

Sąd konkursowy
1. Przewodniczący Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Renata Stelmach Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
2. Sędzia referent:
mgr inż. arch. Marek Karzyński Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego,
3. Sędziowie:
1) mgr Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Miasta Gdyni
2) dr inż. arch. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni,
3) mgr Krystyna Przyborowska Naczelnik Wydziału Edukacji
4) dr inż. Monika Grocholewska Naczelnik Wydziału Inwestycji.
4. Sekretarz
mgr inż. arch. Izabela Malinowska-Łubińska Wydział Inwestycji.

Terminy
- Pytania do regulaminu konkursu można nadsyłać do dnia 07.01.2016 r.
- Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 21.01.2016 r.
- Prace konkursowe należy składać do dnia 11.04.2016 r.
- Wypłacenie nagród oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie
wykonane do dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Nagrody
I nagroda w wysokości 30.000,00 zł.
II nagroda w wysokości 20.000,00 zł.
III nagroda w wysokości 10.000,00 zł.

Więcej na: gdynia.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Ceglana szachownica, czyli kreatywne wykorzystanie elewacji w Ekwadorze
Ceglana szachownica, czyli kreatywne wykorzystanie elewacji w Ekwadorze

W niewielkim ekwadorskim mieście Babahoyo leżącym w prowincji Los Ríos powstał interesujący projekt ...

Wielofunkcyjna Strefa Aktywności w Chorzowie – prezentacja online i wywiad
Wielofunkcyjna Strefa Aktywności w Chorzowie – prezentacja online i wywiad

Strefa aktywności została zaprojektowana na terenie powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garni ...

Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad
Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad

Wąski budynek biurowo-usługowy przy ul. Krasickiego w Krakowie to doskonały przykład tego, jak wpisa ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera