Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 31.01.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 31.01.16

 

Czas czytania: ~3 min


Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2016

 

E1F9tPsbxnQtQKFiX9v5F119UeWVSjJPZNAwKvXZU9KnAZSkY0H52xwnWzUz_8df707a948fl.jpg

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2016

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w terminie od 1 do 31 stycznia 2016 roku. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach:
• muzyki;
• sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
• sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, ękodzieło artystyczne)
• filmu;
• literatury;
• zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;
• intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
• opieki nad zabytkami.

Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę.

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni.

Proces ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Krakowa opisuje procedura KD-08. Formularz wniosku można pobrać ze strony procedury.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego / kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

• dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD;
• Kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;
• Rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym;
• Dodatkowa opinia ze szkoły/ uczelni - w przypadku studentów i uczniów;
• Zdjęcie;
• Oświadczenie składane dla celów podatkowych - załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1751/2014 z dnia 25 czerwca 2014.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową

na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2016 roku.

Więcej na: bip.krakow.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera