Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 31.01.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 31.01.16

 

Czas czytania: ~3 min


Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2016

 

E1F9tPsbxnQtQKFiX9v5F119UeWVSjJPZNAwKvXZU9KnAZSkY0H52xwnWzUz_8df707a948fl.jpg

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2016

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w terminie od 1 do 31 stycznia 2016 roku. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach:
• muzyki;
• sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
• sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, ękodzieło artystyczne)
• filmu;
• literatury;
• zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;
• intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
• opieki nad zabytkami.

Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę.

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni.

Proces ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Krakowa opisuje procedura KD-08. Formularz wniosku można pobrać ze strony procedury.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego / kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

• dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD;
• Kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;
• Rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym;
• Dodatkowa opinia ze szkoły/ uczelni - w przypadku studentów i uczniów;
• Zdjęcie;
• Oświadczenie składane dla celów podatkowych - załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1751/2014 z dnia 25 czerwca 2014.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową

na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2016 roku.

Więcej na: bip.krakow.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Projekt architektoniczny na stulecie
Projekt architektoniczny na stulecie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2019 roku obchodziła stulecie istnie ...

Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny
Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny

Nagroda Roku SARP – to prestiżowy i ceniony konkurs, w którym architekci oceniają prace swoich kole ...

Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu
Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu

„Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tyl ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera