Konkursu na dokumentację projektową budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy 19.02.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkursu na dokumentację projektową budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy 19.02.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy

 

Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy

Organizator
EBUD - Towarzystwo Budownictwa Społecznego”
ul. Sokola 3/31, Bydgoszcz

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego, zlokalizowanego na działce nr. 59 obr. 66 przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy.

Cel konkursu
Celem nadrzędnym konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej spośród zgłoszonych, która zdaniem Sądu Konkursowego przy uwzględnieniu podstawowych wymogów Organizatora konkursu oraz kryteriów oceny prac konkursowych zawartych w Regulaminie (pkt. 5 i 6 Działu III Regulaminu oraz Dział VIII Regulaminu) oraz w Załączniku nr 6 do Regulaminu, przyczyni się w sposób  bezpośredni na atrakcyjność i wyjątkowość oferty mieszkań, które Organizator zamierza zrealizować w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej.

Kryteria oceny
a) Oryginalność i estetyka
b) Funkcjonalność i atrakcyjność
c) Uzyskana powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM)
d) Przewidywane koszty budowy i koszty eksploatacji przedmiotu konkursu.
e) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych obiektu finalnego za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań oraz termin realizacji prac projektowych
f) Spełnienie wymagań Regulaminu
Wszystkie w/w kryteria oceny prac są równoważne.

Sąd konkursowy
- Przewodniączego – mgr inż. Andrzeja Wosika - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
„EBUD ”- Przemysłówka Sp. z o.o.,
- Sędziego Referenta – mgr Doroty Leśniewskiej - Prezesa Zarządu „EBUD-Towarzystwo Budownictwa
Społecznego” Sp. z o.o.,
- Członka – mgr inż. arch. Jacka Lenarta - Oddział SARP Szczecin.

Terminy
1. Ogłoszenie konkursu wraz z udostępnieniem Regulaminu konkursu oraz materiałów pomocniczych : 04.01.2016
2. Ostateczny termin zadawania pytań do Regulaminu konkursu : 13.01.2016
3. Ostateczny termin odpowiedzi na zadane pytania: 19.01.2016
4. Złożenie prac konkursowych : 19.02.2016
5. Ogłoszenie wyników konkursów : do 18.03.2016
6. Przewidywany termin podpisania umowy o prace projektowe zadania finalnego do 31.03.2016
7. Przewidywany termin realizacji prac projektowych zadania finalnego 01.04.2016 - 31.12.2016

Nagrody
I Nagroda w kwocie 12 000,00 złotych netto wraz z zaproszeniem do negocjacji i podpisania umowy na opracowanie projektowe Nagród II i III oraz ewentualnych wyróżnień, przy czym łączna wysokość sumy nagród przyznanych za II i III miejsce oraz wyróżnień nie może przekroczyć kwoty 9 000,00

Więcej na: odzka.iarp.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera