Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczą "Stacjii Muzeum" w Warszawie 25.01 16

 

Czas czytania: ~6 min


Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczą "Stacjii Muzeum" w Warszawie

 

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie

Organizator
Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.:
- w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie
- w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.
Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazany przez Zamawiającego program funkcjonalno–użytkowy.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla założenia centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum tj.;
- w Etapie I konkursu (etap studialny) zaproponowanie koncepcji zespołu obiektów i zagospodarowania składających się na założenie urbanistyczno-architektoniczne pn. Stacja Muzeum przy ul. Potrzebnej w Warszawie
- w Etapie II konkursu (etap realizacyjny) przedstawienie koncepcji budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w Etapie I.
Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Zadanie konkursu
Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, koncepcji do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna). Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, udzielonego zgodnie z przepisami Ustawy, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Koszt
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) nie powinien przekroczyć kwoty 66 500 000 PLN netto

Kryteria oceny
Etap I
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
b) realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
c) sprawność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
d) trafność lokalizacyjna budynku głównego Stacji Muzeum oraz pozostałych obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
e) ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie.

Etap II
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektów i zagospodarowania
Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
c) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

Sąd konkursowy
Przewodniczący:
1. Pan Włodzimierz Mucha (architekt, Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Sędzia Konkursowy SARP)
Sędzia referent ds. urbanistyki:
2. Pan Krzysztof Domaradzki (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
Sędzia referent ds. architektury:
3. Pan Piotr Szaroszyk (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
Członkowie:
4. Pan Marcin Szymański (Dyrektor Stacji Muzeum)
5. Pan Bartosz Szubski (architekt, Dyrektor Departamentu Inwestycji PKP S.A.)
6. Pani Agnieszka Kuźmińska (Dyrektor Departamentu kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego)
7. Pan Marek Mikos (architekt, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy)
8. Pani Anna Grabowska (Dyrektor projektu PKP S.A.)
9. Pani Małgorzata Zadroga-Zaremba (architekt, PKP S.A.)
10. Pan Bartłomiej Budnicki (Naczelnik Wydziału Departamencie Projektów Strategicznych i Spraw Klienta PKP S.A.)
Zastępcy Sędziów Konkursowych
1. Pan Mirosław Pawłowski (p.o. Prezesa Zarządu PKP S.A)
2. Pan Jarosław Kołodziejczyk (Członek Zarządu PKP S.A.)
3. Pan Paweł Cukrowski (Dyrektor Departamentu kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego)
4. Pan Paweł Kośmicki (architekt, PKP S.A.)
5. Pan Andrzej Bulanda (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
6. Pan Michał Jaworski (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2015r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 11.01.2015r. do godz. 16.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 15.01.2015r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 25.01.2016r. do godz. 16.00
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 12.02.2016r.
5. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 16.02.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00
6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych do dnia: 22.02.2016r. do godz. 16.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2016r.
7. Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 18.04.2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia)
8. Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 27.04.2016r.
9. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 04.05.2016r. do godz. 16.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.05.2016r.
10. Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 04.07.2016r. do godz. 16.00
11. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.07.2016r.

Nagrody
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 120 000 zł netto oraz
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł netto
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł netto

Więcej na: sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Budowa Kulturoteki coraz bliżej
Budowa Kulturoteki coraz bliżej

W warszawskiej dzielnicy Wesoła być może już niedługo powstanie wyczekany budynek łączący bibliotekę ...

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera