Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs SARP im. Z. Zawistowskiego – Dyplom Roku 2016 21.03.16

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs SARP im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku 2016

 

Konkurs SARP im. Zbyszka Zawistowskiego – Dyplom Roku 2016

Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.
2. O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne, w trybie określonym niniejszym Regulaminem, a także prace zgłoszone przez dyplomanta bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego oddziału SARP. O ile komisja Kwalifikacyjna nie rozpatrywała pracy dyplomowej, wówczas dyplomant ma prawo zgłoszenia swojej pracy bezpośrednio do Sądu Konkursowego, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie macierzystej uczelni i oddziału SARP.
3. Uczelnia ma prawo do zgłoszenia dowolnej liczby prac. Spośród całej puli zgłoszonych prac sąd konkursowy dokona wstępnej ich oceny, wybierając do finału konkursu nie więcej niż 25 prac.
4. Wyznaczenie prac do grupy prac finałowych odbędzie się na podstawie prezentacji umieszczonej na nośniku elektronicznym, zawierającym skrótowy materiał pracy dyplomowej, prezentujący najistotniejsze jej aspekty.
5. Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.
6. Zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu odbywa się poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypełnionych załączników do niniejszego Regulaminu oraz nośnika elektronicznego ze skróconą prezentacją pracy dyplomowej.

Etapy konkursu
Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się w trzech etapach:
Etap 1 stanowi zgłoszenie prac przez promotora do Komisji Kwalifikacyjnej;
Etap 2 stanowi zgłoszenie prac przez uczelnię, na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnych;
Etap 3 stanowi oświadczenie dyplomanta, złożone na karcie zgłoszenia uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Ocena prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane są w dwóch etapach:
etap 1 – wstępna ocena prac w oparciu o przesłane elektronicznie materiały skrótowe
etap 2 – finałowa ocena prac.

Sąd konkursowy
Prezes lub Wiceprezes ZG SARP, pełniący funkcję przewodniczącego i kierujący pracami Sądu;
Sędzia referent;
Sędziowie konkursowi SARP, w liczbie po jednym z każdego oddziału SARP, na którego terenie znajduje się uczelnia, powoływani każdorazowo przez właściwy Zarząd Oddziału SARP;

Terminy
29.01.2016 r. wysłanie przez Organizatora pism do Oddziałów SARP i Dziekanów Wydziałów Architektury
04.03.2016 r. zgłoszenie przez oddziały do Organizatora kandydatów do Sądu Konkursowego z list oddziałowych KSK
21.03.2016 r. pisemne zgłaszanie do Organizatora projektów dyplomowych zakwalifikowanych przez Komisje Kwalifikacyjne do konkursu
28.03.2016 r. przesłanie do Organizatora materiałów w formie elektronicznej (drogą mailową - trzeba będzie określić parametry bo w Regulaminie mowa o CD)
04-09.04.2016 r. wybór prac finałowych na podstawie zgłoszeń elektronicznych
06.05.2016 r. ostateczny termin dostarczenie do Organizatora prac nominowanych (plansze) do prezentacji finałowego etapu
12.05.2016 r. obrady sądu + prezentacje finałowych prac
13.05.2016 r. otwarcie wystawy + wręczanie nagród podczas obrad Zarządu Głównego i Rady Prezesów SARP.

Nagrody
Wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego SARP, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych

Więcej na: sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Muzeum Warszawy wśród laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2020
Muzeum Warszawy wśród laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2020

Konkurs „Zabytek Zadbany” organizuje co roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generaln ...

Webinarium Schüco: Energooszczędne systemy okien i drzwi przesuwnych Schüco PVC w budownictwie mieszkaniowym.
Webinarium Schüco: Energooszczędne systemy okien i drzwi przesuwnych Schüco PVC w budownictwie mieszkaniowym.

Jakie korzyści zapewniają architektom i użytkownikom nowoczesne systemy Schüco z PVC-U? Odpowiedź na ...

Dom na Dolnym Śląsku od Moomo Architects
Dom na Dolnym Śląsku od Moomo Architects

Projekt architektoniczny domu jednorodzinnego na Dolnym Śląsku Moomoo Architects opracowali dla rodz ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera