Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zespołu budynków w Toruniu - Etap II i III 26.03.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zespołu budynków w Toruniu - Etap II i III 26.03.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zespołu budynków w Toruniu

 

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w branży urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie położonym w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294C - Etap II i III

Organizator
TORUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością
87-100 Toruń, ul. Czarlińskiego 16
tel. 056 653 81 10, fax 056 653 81 12

Przedmiot konkursu
Zadania nr 1:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej w branży urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie położonym w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294C – Etap II i III (dz. nr 32/11,32/14 z obrębu 0077 – jednostka planistyczna 3.20-MW1) w dwóch wariantach:
Wariant I: budynki z mieszkaniami na najem
Wariant II: budynki z mieszkaniami na najem i lokalami użytkowymi, w tym min. przedszkole, żłobek, biuro (administracja), sklep itp.
opracowanych w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu – załącznik nr 11 do Regulaminu oraz zapisy uchwalonego Uchwałą nr 658/09 Rady Miasta Torunia z dnia 8 października 2009r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla terenu „Poznańska-Gniewkowska-Glinki” zwanego dalej mpzp.
Wykonane koncepcje będą podstawą do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotem zamówienia publicznego będzie:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenu położonego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294C (dz. nr 32/11,32/14 z obrębu 0077)
- Uzyskanie pozwolenia na budowę.
- Nadzór autorski w toku robót budowlanych do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Zadanie nr 2:
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla całej jednostki planistycznej 3.20-MW1 obejmującej działki 32/11, 32/14, 32/13, 32/17, 44/4, 44/10 z obrębu 0077.
Uwaga: ewentualne opracowanie ww. programu funkcjonalno-użytkowego nie będzie podstawowym przedmiotem Umowy zamówienia publicznego, o którym mowa w punkcie 1.4 Zadanie nr 1 niniejszego regulaminu, zadanie będzie traktowane jako zamówienie opcjonalne, zgodnie z art. 34 ust 5 ustawy Pzp.

Kryteria oceny
1/ Powierzchnia użytkowa mieszkań – 10%
2/ Walory architektoniczne - 40%
3/ Cena dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru architektonicznego – 50%

Sąd konkursowy
1/ Marek Rudnicki – architekt, przewodniczący
2/ Luiza Wajs - sędzia
3/ Grzegorz Żuchowski - sędzia

Terminy
1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.02.2016r. godz. 12:00.
2. Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji i zaproszenia do składania prac konkursowych: 04.03.2016r.
3. Składanie wniosków o wyjaśnienie postanowień Regulaminu Konkursu ( w zakresie opracowania prac konkursowych): do 16.03.2016r.
4. Składanie prac konkursowych: nie później niż 30.03.2016r.
5. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: sekretariat w siedzibę Organizatora w Toruniu przy ul. Czarlińskiego 16
6. Miejsce składanie prac konkursowych: sekretariat w siedzibę Organizatora w Toruniu przy ul. Czarlińskiego 16

Nagrody
a/ I nagroda –zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki na opracowanie projektu,
b/ II nagroda – 6000 zł
c/ III nagroda – 4000 zł.

Więcej na: ttbs.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Projekt architektoniczny na stulecie
Projekt architektoniczny na stulecie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2019 roku obchodziła stulecie istnie ...

Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny
Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny

Nagroda Roku SARP – to prestiżowy i ceniony konkurs, w którym architekci oceniają prace swoich kole ...

Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu
Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu

„Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tyl ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera